Riigihangete poliitika

Uudised

14.02.2019   Avalik konsultatsioon uute riigihangete standardvormide kohta tagasiside saamiseks.
04.02.2019   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub 12.02.2019 teabepäevale.
29.01.2019   Riigitöötaja iseteenindusportaalis on alanud  registreerimine 2019. I poolaasta riigihangete registri kasutajakoolitustele hankijatele.  Planeeritavate koolituste info ja toimunud koolituste materjalid leiate koolituste alamlehelt.                           
25.01.2019   AS Eesti Raudtee kutsub pakkujaid infopäevale 12.02.2019.   
31.12.2018   Uuel aastal jõustuvad riigihangete seaduse muudatused.
28.12.2018   Euroopa Komisjon tunnustas riigihangete digipöörde konverentsil Eesti riigihangete digitaliseerimise taset. Konverentsi ettekanded on tutvumiseks kättesaadavad siit.
13.12.2018   Mäggi: riigihangetel on oluline roll Eesti majanduses.
13.12.2018   Riigihangete seaduse alane nõustamistelefon on 19.12.2018 kättesaadav vaid vahemikus 14:00-16:00. Vabandame.
27.11.2018   Euroopa Komisjon algatas innovatsioonihangete teemalise võrdlusuuringu. Küsimustikule saavad vastata kõik osapooled (k.a hankijad ja pakkujad) kuni 28.02.2019 siin
09.11.2018   RKAS kutsub osalema PPA riiete ning varustuse laopinna kontsessiooni kavandamise turu-uuringus.
26.10.2018   Oluline info hankijatele ja pakkujatele vanas registri keskkonnas alustatud hangete jätkamise kohta uues registris.
24.10.2018   Soovitame hankijatel, kelle hangetes on esitamise tähtpäevad sel nädalal,  võimalusel tähtaegu pikendada, et anda pakkujatele aega uue keskkonnaga harjumiseks.
22.10.2018   Täna alustab tööd uus riigihangete register.
12.10.2018   Uus riigihangete register toetab täielikku üleminekut e-riigihangetele / Uus register alustab tööd 22. oktoobril.
10.10.2018   EASi innovatsiooni toetavate hangete programm on avatud. 
10.10.2018   Täiendatud on Korduma Kippuvate Küsimuste rubriiki.
05.10.2018   Erandkorras on täna riigihangete seaduse nõustamistelefon 611 3829. Nõustamistelefon vastab 9:00-12:00.
02.10.2018   Riigihangete päevakajalisi küsimusi tutvustavad koolitused Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus.
01.10.2018   Erandkorras on täna riigihangete seaduse nõustamistelefon 611 3501.  Nõustamistelefon vastab 9:00-12:00.
11.09.2018   Lisakoolitus: Uue riigihangete registri infopäev hankijatele 25.09.2018
28.08.2018   Euroopa Komisjoni eksperdid ootavad 16. septembrini pakkujate arvamust riigisiseste ja euroopaüleste e-hankesüsteemide koosvõime kohta. Lühikesele küsimustikule saab vastata siit.
27.08.2018   Euroopa Komisjon andis Eesti riigihangete korraldusele kõrgeima hinnagu.
24.08.2018   Kutsume hankijaid uue riigihangete registri infopäevale 17.09.2018. Pakkujate infotund toimub 9.10.2018. 
23.08.2018   Registris esines vahemikus 22.08.2018 20:20 kuni 23.08.2018 kell 9:30 häired sisselogimisel. Palume pöörduda kasutajatoe poole ja lugeda tegevuskorda registri tõrgete korral. Vabandame ebamugavuste pärast.
15.08.2018   Riigihangete registri kasutajatoe telefon on 15.08 - 17.08 kättesaadav vaid vahemikus 13:00-15:00. Vabandame.
01.08.2018   Uuendatud on riigihangete valdkonna kohtupraktika kokkuvõtteid 31.07.2018 seisuga.
16.07.2018   Registri töös esines 16.07.2018 kell 7:33-11:20 häireid. Palume pöörduda kasutajatoe poole ja lugeda tegevuskorda registri tõrgete korral. Vabandame ebamugavuste pärast.
11.07.2018   Avaldatud on olelusringi kulude arvestamise juhendmaterjal.
10.07.2018   22. oktoobril jõuab kasutajateni uus riigihangete register.


ARHIIV
2017   2018 jaan-juuni
 

Riigihange on ostu sooritamine riigi või mõne (reeglina) avaliku sektori asutuse poolt seaduses määratletud (riigihanke menetluse) reeglistikku järgides.

Riigihankena ostetakse asju, tellitakse teenuseid või ehitustöid. Reeglid asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks on seaduses ette nähtud selleks, et oleks tagatud maksumaksja raha õiglane, otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.

Riigihankereeglid lähtuvad põhimõttest, et ettevõtted, kellelt teenuseid või ehitustöid tellida või asju osta, valitakse kindlatest kriteeriumitest lähtuvalt. Need valikukriteeriumid peavad olema kontrollitavad ja arusaadavad kõigile ühtmoodi ning valiku langetamisel ei ole lubatud lähtuda isiklikest tutvustest, meeldimisest või muudest subjektiivsetest asjaoludest. Kõigile ettevõtetele, kes saavad riigile soovitud asju, teenuseid või ehitustöid pakkuda, tuleb anda võrdne võimalus seda teha. Nii on tagatud eeldused maksumaksja raha võimalikult efektiivseks ja otstarbekaks ärakasutamiseks.

Riigihankereeglid jagunevad laias laastus kolme keerukusastmesse, mis sõltuvad ostule kuluvast rahasummast. Mida suurem rahasumma ostule kulub, seda reguleeritumad ja keerukamad on riigihanke, ehk ostu sooritamise, reeglid. Kui väiksemate ostude puhul võib avalik sektor anda võimaluse pakkumuse esitamiseks ning seeläbi ostu sooritamiseks vaid Eesti siseselt, siis suuremas mahus ostude puhul tuleb riigil oma ostusoovist teavitus teha Euroopa üleselt EL Teataja veebiväljaandes TED. 

Eesti on elektrooniliste riigihangete läbiviimisel esirinnas. 2017. aastal tehti meil enamus, so 93%, riigihangetest elektroonilise menetlusena. 2018. aastaks tuleb saavutada kõikide riigihangete elektrooniline menetlemine. Info ostusoovide ja nende ostude menetluse käigu kohta on kättesaadav ühest kohast – Riigihangete registrist. 

Riigihankeid korraldades saab riik soodustada ka sõltuvalt vajadusest innovaatiliste toodete turuletoomist, toetada keskkonda läbi keskkonnahoidlike toodete hankimise ning ühtlasi ka toetada riigi sotsiaalsete eesmärkide saavutamist.

Olulised viited

 

Huvitavaid fakte

  • Eestis korraldati 2017. aastal 10 375 riigihanget kogumaksumusega  veidi üle 2 miljardi euro, mis moodustas Eesti 2017. aasta SKPst 13% ja riigieelarvest 35%.
  • Rahvusvahelisi hankeid tehti 2017. aastal 12%. Välismaiste pakkujatega sõlmiti pisut üle 3% riigihankelepingutest.

 

  • Eesti on Euroopa Liidus eeskujuks keskse riigihangete registriga, mille kaudu on võimalik riigihankeid läbi viia ja neis osaleda elektrooniliselt. Elektrooniliste menetluste osakaal kõikidest riigihankemenetlustest on 93%. 2018. aastal tuleb täielikult üle minna e-riigihangetele.

 

  • Keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihankes on 3,3 ja elektroonilise menetluseta riigihankes 2,2.
  • Ministeerium nõustab ja koolitab, et tõsta hankijate teadlikkust ja oskusi riigihangete korraldamisel. Igal aastal vastatakse kokku keskmiselt 3000 päringule ning regulaarselt korraldatakse tasuta riigihangete seadust tutvustavaid koolitusi, mille osakaal 2017. aastal koolitati ligikaudu 850 inimest.
  • Kõige enam viidi läbi lihthankeid, kuid suurima rahalise mahu moodustavad avatud hankemenetlused. 

  • Raamlepinguid sõlmiti 2017. aastal 11% ulatuses hankemenetluste arvust.
  • 2017. aastal esitati 10 375 alustatud riigihankele 211  vaidlustust. Võrreldes aasta varasemaga langes esitatud vaidlustuste arv 51 võrra. 
  • Majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina kasutatakse enam suuremamahulistes hangetes. Üle rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes oli 2017. aastal majandusliku soodsuse kasutamise osakaal 27% kõikidest hankemenetlustest, samal ajal kui alla rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes kasutati majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina vaid 14% hankemenetlustestaastatel. 

 

Viimati uuendatud: 14. Veebruar 2019