Riigihangete poliitika

Uudised

14.06.2019   Alates juulist saab riigile saata ainult e-arveid.
30.05.2019   Registri töös esines täna tehniline tõrge 10:41 - 10:50. Hankijaid teavitati tähtpäeva edasilükkamise vajadusest. Vt ka tegevuskord registri tõrke korral.
20.05.2019   Registri töös esines täna tehniline tõrge 10.25 - 14.00. Hankijaid teavitati tähtpäeva edasilükkamise vajadusest. Vt ka tegevuskord registri tõrke korral.
17.05.2019   Registris on nüüd võimalik luua dünaamilisi hankesüsteeme, kvalifitseerimissüsteeme ja korraldada e-oksjonit. Vt täpsemalt Kasutusjuhend hankijale (PDF) ja Kasutusjuhend pakkujale (PDF).
15.05.2019   Lisaks veebilehele https://espd.rmit.ee/ on rahvusvahelist piirmäära ületatatavates hangetes võimalik hankepassi täita ka teiste liikmesriikide teenustes, nt https://espd.eop.bg/espd-web/, https://espd.uzp.gov.pl/ või http://www.base.gov.pt/deucp/
10.05.2019   Registri töös esines 9.05 ja 10.05 häireid mobiil-ID sisselogimisega. Hankijaid teavitati esitamise tähtpäeva edasilükkamise vajadusest. Vt tegevuskord registri tõrke korral.
30.04.2019   Registris esines täna tehnilisi tõrkeid.  Teavitasime hankijaid taotluste/pakkumuste esitamise tähtaja edasilükkamise vajadusest. Palun vt edasilükkamise korda RHS § 81 lg-d 2 ja 3. Vabandame.  
26.04.2019   Hankepassi ehk ESPD teenus v1 on nüüd ettevõtjatele kättesaadav ka aadressil https://espd.rmit.ee. Euroopa Komisjoni veebiteenus suletakse al 2. maist 2019. ESPD teenuse v2 hankija ja pakkuja vaade integreeritakse riigihangete registrisse ja on kasutajatele kättesaadav eeldatavalt suvel 2019. Täpsest ajast teavitame. Lisainfo ESPD teenuste kohta EL-is on kättesaadav siit.
12.04.2019   Euroopa Komisjoni finantseeritavast eafip (European Assistance For Innovation Procurement) programmist on võimalik taotleda nõustamist innovatsioonihangete läbiviimisel. Taotlusvoor on avatud 15. maini 2019. Rohkem teavet siit
12.04.2019   Eesti on innovatsioonihangete raamistiku poolest EL-i üks parimaid.
03.04.2019   Alates maist 2019 saab ettevõtja Euroopa hankepassi vormi täita riigihangete registris või mõnes muus EL liikmesriigi hankepassi (ESPD) teenuses. Lisainfo ja nimekiri ESPD teenustest on kättesaadav siit.
02.04.2019   MTA infosüsteemides toimub laiaulatuslik katkestus 3.- 8. mail 2019. Maksuvõla päringuid saab läbi riigihangete registri teha tagasiulatuva kuupäeva seisuga pärast teenuse taastumist.
01.04.2019   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub planeeritava hanke "Nursipalu müramonitooring" teabepäevale 17.04 (47.51 KB, RTF).
25.03.2019   Rahandusministeerium ootab ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.
18.03.2019   Alanud on registreerimine 2-päevastele koolitustele "Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused" 9.-10.04 Tallinnas ja 17.-18.04 Tartus. Lisainfo ja registreerimine https://riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused.
14.02.2019   Avalik konsultatsioon uute riigihangete standardvormide kohta tagasiside saamiseks.
04.02.2019   Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub 12.02.2019 teabepäevale.
29.01.2019   Riigitöötaja iseteenindusportaalis on alanud  registreerimine 2019. I poolaasta riigihangete registri kasutajakoolitustele hankijatele.  Planeeritavate koolituste info ja toimunud koolituste materjalid leiate koolituste alamlehelt.                           
25.01.2019   AS Eesti Raudtee kutsub pakkujaid infopäevale 12.02.2019.   


ARHIIV
2017   2018
 

Riigihange on ostu sooritamine riigi või mõne (reeglina) avaliku sektori asutuse poolt seaduses määratletud (riigihanke menetluse) reeglistikku järgides.

Riigihankena ostetakse asju, tellitakse teenuseid või ehitustöid. Reeglid asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks on seaduses ette nähtud selleks, et oleks tagatud maksumaksja raha õiglane, otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.

Riigihankereeglid lähtuvad põhimõttest, et ettevõtted, kellelt teenuseid või ehitustöid tellida või asju osta, valitakse kindlatest kriteeriumitest lähtuvalt. Need valikukriteeriumid peavad olema kontrollitavad ja arusaadavad kõigile ühtmoodi ning valiku langetamisel ei ole lubatud lähtuda isiklikest tutvustest, meeldimisest või muudest subjektiivsetest asjaoludest. Kõigile ettevõtetele, kes saavad riigile soovitud asju, teenuseid või ehitustöid pakkuda, tuleb anda võrdne võimalus seda teha. Nii on tagatud eeldused maksumaksja raha võimalikult efektiivseks ja otstarbekaks ärakasutamiseks.

Riigihankereeglid jagunevad laias laastus kolme keerukusastmesse, mis sõltuvad ostule kuluvast rahasummast. Mida suurem rahasumma ostule kulub, seda reguleeritumad ja keerukamad on riigihanke, ehk ostu sooritamise, reeglid. Kui väiksemate ostude puhul võib avalik sektor anda võimaluse pakkumuse esitamiseks ning seeläbi ostu sooritamiseks vaid Eesti siseselt, siis suuremas mahus ostude puhul tuleb riigil oma ostusoovist teavitus teha Euroopa üleselt EL Teataja veebiväljaandes TED. 

Eesti on elektrooniliste riigihangete läbiviimisel esirinnas. 2017. aastal tehti meil enamus, so 93%, riigihangetest elektroonilise menetlusena. 2018. aastaks tuleb saavutada kõikide riigihangete elektrooniline menetlemine. Info ostusoovide ja nende ostude menetluse käigu kohta on kättesaadav ühest kohast – Riigihangete registrist. 

Riigihankeid korraldades saab riik soodustada ka sõltuvalt vajadusest innovaatiliste toodete turuletoomist, toetada keskkonda läbi keskkonnahoidlike toodete hankimise ning ühtlasi ka toetada riigi sotsiaalsete eesmärkide saavutamist.

Olulised viited

 

Huvitavaid fakte

  • Eestis korraldati 2017. aastal 10 375 riigihanget kogumaksumusega  veidi üle 2 miljardi euro, mis moodustas Eesti 2017. aasta SKPst 13% ja riigieelarvest 35%.
  • Rahvusvahelisi hankeid tehti 2017. aastal 12%. Välismaiste pakkujatega sõlmiti pisut üle 3% riigihankelepingutest.

 

  • Eesti on Euroopa Liidus eeskujuks keskse riigihangete registriga, mille kaudu on võimalik riigihankeid läbi viia ja neis osaleda elektrooniliselt. Elektrooniliste menetluste osakaal kõikidest riigihankemenetlustest on 93%. 2018. aastal tuleb täielikult üle minna e-riigihangetele.

 

  • Keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihankes on 3,3 ja elektroonilise menetluseta riigihankes 2,2.
  • Ministeerium nõustab ja koolitab, et tõsta hankijate teadlikkust ja oskusi riigihangete korraldamisel. Igal aastal vastatakse kokku keskmiselt 3000 päringule ning regulaarselt korraldatakse tasuta riigihangete seadust tutvustavaid koolitusi, mille osakaal 2017. aastal koolitati ligikaudu 850 inimest.
  • Kõige enam viidi läbi lihthankeid, kuid suurima rahalise mahu moodustavad avatud hankemenetlused. 

  • Raamlepinguid sõlmiti 2017. aastal 11% ulatuses hankemenetluste arvust.
  • 2017. aastal esitati 10 375 alustatud riigihankele 211  vaidlustust. Võrreldes aasta varasemaga langes esitatud vaidlustuste arv 51 võrra. 
  • Majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina kasutatakse enam suuremamahulistes hangetes. Üle rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes oli 2017. aastal majandusliku soodsuse kasutamise osakaal 27% kõikidest hankemenetlustest, samal ajal kui alla rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes kasutati majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina vaid 14% hankemenetlustestaastatel. 

 

Viimati uuendatud: 14. Juuni 2019