Riigihangete poliitika

Uudised

07.01.2021  Oleme muutnud registri kasutustingimusi. Pakkumuse dokument ei tohi nüüdsest 20 MB asemel ületada 100 MB ja pakkumus kokku 100 MB asemel 300 MB. 
31.12.2020  Uuendasime kohtupraktika ülevaateid.
30.12.2020  OECD kutsub tekstiilide ja riiete hankimisega tegelevaid hankijaid osalema pilootprojektis. Lisainfo siit.  Huvilised saavad osaleda webinaril 19.01.2021 hommikusel või õhtusel sessioonil
30.12.2020  Täiendasime KKK rubriiki.
17.12.2020  Läbi riigihangete panustati majandusse 3 miljardit eurot.
30.11.2020  Euroopa Liidu Nõukogu võttis vastu järeldused avaliku sektori investeeringute kohta riigihangete kaudu.
20.11.2020  Riigihangete nõustamise ja registri kasutajatoe telefon ei tööta kolmapäeval,  25.11.2020. Palume pöörduda e-kirja teel ja vastame esimesel võimalusel.
19.11.2020  Hanke kulukuse hindamise uuringusse saab panuse anda veel kuni 21.11.2020.
17.11.2020  Registri töös esines tõrkeid. Hankijaid teavitati. Vabandame!
16.11.2020  Registri töös esines tõrkeid kuni 11:02. Hankijaid teavitati. Vabandame! 
13.11.2020  Registri töös esines tõrge vahemikus 14:38 -14:55. Hankijaid teavitati. Vabandame!
12.11.2020  Vahemikus, 13:47 - 14:07 esines registris tehniline tõrge. Hankijaid on teavitatud. Vabandame!
11.11.2020  Täna,  vahemikus 11:57 - 12:30, esines registris tehniline tõrge. Hankijaid teavitati. Vt tegevuskord. Vabandame!
10.11.2020  Täna, alates 12.23, esines riigihangete registris korduvaid tehnilisi tõrkeid. Hankijaid teavitati tähtpäeva edasilükkamise vajadusest vastavalt RHS § 81 lg-le 2 ja 3. Soovitame hankijatel kaaluda esitamise tähtpäeva edasilükkamist ka hangetes, mille tähtpäev on saabumas 11.11.2020, et jätta pakkujatele piisavalt aega taotluste/pakkumuste esitamiseks.
02.11.2020  Lugemissoovitus: E. Põllu "Riigihankelepingute muutmine. Kas kõik on lubatud? Aga eriolukorras?", K. Niilus "Tark hankija, edukas riik.", M. Tork "E-riigihanked - parem ligipääsetavus, läbipaistvus, kontrollitavus.". Artiklid ilmusid Päevalehe eriväljaandes "Sinu usaldusväärne hankepartner" 26.10.2020.
30.10.2020  Avaldasime interaktiivse riigihangete statistika 2010-2020.
29.10.2020  Võtsime registris kasutusele versiooni 4.7. Vt kokkuvõtet täiendustest.
28.10.2020  Tähelepanu! Neljapäeval, 29.10.2020, vahemikus 16.30 - 21.30 toimuvad riigihangete registris hooldustööd ja register ei ole tööks kättesaadav. Palume oma tegevusi  vastavalt planeerida. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
15.10.2020  Ootame registreerima 4.11 riigihangete veebikoolitusele edasijõudnud hankijale, riigihangete registri kasutajakoolitusele algajale hankijale 9.11 Pärnus ja 16.11 Tallinnas ning 5.11 veebikoolitusele pakkujale.
12.10.2020  Ootame hankijate ja pakkujate kaasabi hanke kulukuse hindamisel veel kuni 21.11.2020.
30.09.2020  Uuendasime riigihangete valdkonna kohtupraktikat ja täiendasime KKK rubriiki.
10.09.2020  Pikendasime vastamise tähtaega! Ootame hankijatelt ja pakkujatelt veel 13. septembrini kaasabi hanke kulukuse hindamisel. Palun anna oma panus! 
02.09.2020   Avatud on registreerimine 2020. a II p.a  riigihangete ja riigihangete registri koolitustele. 
12.08.2020   RHRis on alates 12.08.2020 kl 17:00 kasutusel versioon 4.6. Vt kokkuvõtet täiendustest.
06.08.2020   Euroopa Komisjon tunnustab Eesti riigihangete korraldust.
20.07.2020   Kolmapäeval, 22.07.2020, ei tööta riigihangete nõustamistelefon. Pöördumisi saab saata kirjalikult riigihanked@fin.ee. Vabandame.
10.07.2020   15.07.2020 hakkavad kehtima riigihangete seaduse muudatused.   
02.07.2020   Registris on alates 1.07.2020 kl 17.00 kasutusel versioon 4.5. Vt kokkuvõtet täiendustest
30.06.2020   Uuendasime riigihangete valdkonna kohtupraktikat ja täiendasime KKK-d.
11.06.2020   Rahandusministeerium ootab kaasabi hankemenetluse ajakulu hindamisel. Täpsem info on kättesaadav siit.
26.05.2020   Riigihangete vaidlustuste arv vähenes möödunud aastal 25 protsenti.
04.05.2020   Eelmise aasta riigihangete kogumaksumuseks kujuneb ligi 3 miljardit eurot.
28.04.2020   Aab: hankevaidluste lahendamise süsteemi tuleb uuendada.
22.04.2020   Registris on alates 22.04 kl 19:45 kasutusel versioon 4.4. Vt kokkuvõtet täiendustest. Registri versioonide ülevaade on leitav siit.
21.04.2020   Ringkiri riigihangetes maksuvõlgade kontrollimisest (493.99 KB, PDF)
09.04.2020   Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muudatused.
01.04.2020   Euroopa Komisjon on avaldanud suunised riigihangete raamistiku kasutamise kohta COVID-19 kriisiga seotud hädaolukorras. Komisjoni teatis on kättesaadav siit
31.03.2020   Uuendasime riigihangete valdkonna kohtupraktikat.
27.03.2020   Riigihalduse ministri ringkiri kriisi majandusliku mõju leevendamisest riigihangete abil.
26.03.2020   Rahandusministeerium esitas ettepanekud riigihangete seaduse muutmiseks.
18.03.2020   Eriolukorras peatatakse maksuvõlgade intressi arvestamine.
18.03.2020   Hankelepingute muutmine ja vääramatu jõud. Täiendatud 01.04.2020.
16.03.2020   Juhised riigihangete kohta seoses eriolukorraga ja selle tagajärgedega. Täiendatud 13.04.2020.
11.03.2020   Registris esines tõrkeid 11:48 - 12:35. Hankijaid teavitati. Vabandame. 
06.03.2020   Registris on alates 22.02.2020 mõned kasutajaid abistavad ja koormust optimeerivad täiendused. Vt siit. Registri versioonide ülevaade on leitav siit.
05.03.2020   Ootame Teie tagasisidet riigihangete nõustamise kohta. Palume esitada oma arvamus siin või anda tagasiside vastusele lisatud lingi kaudu. Vastamine võtab aega umbes 2 minutit. Täname vastuste eest!
27.02.2020   Euroopa Komisjon pakub tasuta abi ja nõu innovaatilise riigihanke korraldamisel - kandideerida saab kuni 15.04.2020. Täpsemad tingimused on avaldatud siin.
26.02.2020   Täna esines riigihangete registris tõrkeid teatud tingimustel hangetes pakkumuste esitamisel. Hankijaid on teavitatud tähtaja edasilükkamise vajadusest. Vt ka tegevuskord tõrke korral.
19.02.2020   Rahablogi: Riigihanke edu võti on teadmised ja praktika.
31.01.2020   Avaldatud on juhis "Mitme pakkujaga sõlmitud raamlepingu alusel korraldatavate minikonkursside hindamiskriteeriumide kehtestamisest (388.12 KB, PDF)".
23.01.2020   Register ei ole hooldustööde tõttu kättesaadav 21.02.2020 kl 16:00 - 24.02.2020. Palume hankijatel esitamise tähtpäevi mitte määrata 25.02.2020, et anda pakkujatele aega pakkumuste viimistlemiseks ja esitamiseks. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
22.01.2020   Kutsume ettevõtjaid osalema riigihangete registri kasutajakoolitustel pakkujale 02.03 ja 04.05. Registreerimine ja lisainfo siit.
07.01.2020   Eesti Energia AS kavandab kontorimööbli ja sisustuse ostu riigihanget ning kutsub huvitatud isikuid 14.01.2020 toimuvale infopäevale (68.76 KB, PDF)
01.01.2020   Alates 01.01.2020 hakkasid kehtima uued madalamad rahvusvahelised piirmäärad.


ARHIIV
2017   2018   2019
 

Riigihange on ostu sooritamine riigi või mõne (reeglina) avaliku sektori asutuse poolt seaduses määratletud (riigihanke menetluse) reeglistikku järgides.

Riigihankena ostetakse asju, tellitakse teenuseid või ehitustöid. Reeglid asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks on seaduses ette nähtud selleks, et oleks tagatud maksumaksja raha õiglane, otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.

Riigihankereeglid lähtuvad põhimõttest, et ettevõtted, kellelt teenuseid või ehitustöid tellida või asju osta, valitakse kindlatest kriteeriumitest lähtuvalt. Need valikukriteeriumid peavad olema kontrollitavad ja arusaadavad kõigile ühtmoodi ning valiku langetamisel ei ole lubatud lähtuda isiklikest tutvustest, meeldimisest või muudest subjektiivsetest asjaoludest. Kõigile ettevõtetele, kes saavad riigile soovitud asju, teenuseid või ehitustöid pakkuda, tuleb anda võrdne võimalus seda teha. Nii on tagatud eeldused maksumaksja raha võimalikult efektiivseks ja otstarbekaks ärakasutamiseks.

Riigihankereeglid jagunevad laias laastus kolme keerukusastmesse, mis sõltuvad ostule kuluvast rahasummast. Mida suurem rahasumma ostule kulub, seda reguleeritumad ja keerukamad on riigihanke, ehk ostu sooritamise, reeglid. Kui väiksemate ostude puhul võib avalik sektor anda võimaluse pakkumuse esitamiseks ning seeläbi ostu sooritamiseks vaid Eesti siseselt, siis suuremas mahus ostude puhul tuleb riigil oma ostusoovist teavitus teha Euroopa üleselt EL Teataja veebiväljaandes TED. 

Eesti on elektrooniliste riigihangete läbiviimisel esirinnas.  Info ostusoovide ja nende ostude menetluse käigu kohta on kättesaadav ühest kohast – Riigihangete registrist.

Riigihankeid korraldades saab riik soodustada ka sõltuvalt vajadusest innovaatiliste toodete turuletoomist, toetada keskkonda läbi keskkonnahoidlike toodete hankimise ning ühtlasi ka toetada riigi sotsiaalsete eesmärkide saavutamist.

Olulised viited

 

Huvitavaid fakte

 • Eestis korraldati 2018. aastal 7854 riigihanget kogumaksumusega veidi üle 2,5 miljardi euro, mis moodustas Eesti 2018. aasta SKPst 10,3% ja riigieelarvest 26,1%.
 • Rahvusvahelisi hankeid tehti 2018. aastal 16%. Välismaiste pakkujatega sõlmiti pisut üle 3% riigihankelepingutest.

 • Eesti on Euroopa Liidus eeskujuks keskse riigihangete registriga, mille kaudu on võimalik riigihankeid läbi viia ja neis osaleda elektrooniliselt. Elektrooniliste menetluste osakaal kõikidest riigihankemenetlustest on 96%. 2018. aasta 22. oktoobriks tuli täielikult üle minna e-riigihangetele.

 • Keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihankes on 3,6 ja elektroonilise menetluseta riigihankes 1,9.
 • Raamlepinguid sõlmiti 2018. aastal 17% ulatuses hankemenetluste arvust.
 • Ministeerium nõustab ja koolitab, et tõsta hankijate teadlikkust ja oskusi riigihangete korraldamisel. 2018. aastal vastati 2704 päringule ning regulaarselt korraldatakse tasuta riigihangete seadust tutvustavaid koolitusi.
 • Hankemenetluste arvu poolest hangiti 2018. aastal kõige enam teenuseid, mis aga rahalise mahu poolest jäi alla ehitustööde hangetele.
 • Kõige enam viidi läbi lihthankeid, kuid suurima rahalise mahu moodustavad avatud hankemenetlused. 

 • Majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina kasutatakse enam suuremamahulistes hangetes. Üle rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes oli 2018. aastal majandusliku soodsuse kasutamise osakaal 36,5% kõikidest hankemenetlustest, samal ajal kui alla rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes kasutati majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina vaid 21% hankemenetlustest.

 • 2018. aastal laekus Rahandusministeeriumile kokku 53 järelevalveteadet. Selle ajendil viidi läbi 12 juhtumipõhist järelevalvemenetlust ning 41 korral järelevalvemenetlust ei alustatud.
 • 2018. aastal esitati 7854 alustatud riigihankele 248 vaidlustust. Võrreldes aasta varasemaga tõusis esitatud vaidlustuste arv 47 võrra.

 

Viimati uuendatud: 7. jaanuar 2021