Sa oled siin

Riigihangete päevakajalisi küsimusi tutvustavad koolitused Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Rakveres

 

Riigihangete päevakajalisemaid küsimusi tutvustava koolituse esimesel päeval tutvustavad Rahandusministeeriumi nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm päevakajalisemaid küsimusi ja värskemat vaidlustuskomisjoni- ning kohtupraktikat riigihangetes. Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind räägib vaidlustamise keerdkäikudest.

Koolituse teisel päeval annavad Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hankejuht Mariliis Kannukene ülevaate 22.10.2018 kasutusele võetava riigihangete registri (sh e-kataloogist) funktsionaalsusest. Peale koolituse läbimist oskab koolitusel osaleja registris e-hanget läbi viia. Koolitus toimub loengu vormis.

Sihtrühma kuuluvad riigi ja kohaliku omavalituse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste teenistujad, avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste töötajad, riigitulundusasutuste ning riigi- ja kohaliku omavalituse osalusega äriühingute töötajad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes oma töös juhinduvad riigihangete seadusest.
Koolitus on registreerunud ja kinnitatud osalejale tasuta koolituse täies mahus läbimise korral.

Koolituste ajad:

Tallinna koolitus toimub 29.10-30.10.2018  Suur-Ameerika, 1, Tamme saalis.

Lisaks Tallinna koolitusele toimuvad samasisulised koolitused ka 14.-15.11 Tartus, 28.-29.11 Rakveres ja 12.-13.12 Pärnus.

Koolituse päevakava:

Riigihangete päevakajalisemaid küsimusi tutvustav koolitus

1. päev

09.30 - 10.00 Registreerimine
10.00 - 11.15 Riigihankelt kõrvaldamine, puudused kvalifitseerimiseks esitatud dokumentides ja pakkumuses, selgituste küsimine.
Lektor: Mario Sõrm
11.15 - 11.35 Kohvipaus
11.35 - 12.50 Kvalifitseerimine ja tuginemine, alltöövõtjad, vaidlustamine
Lektorid: Evelin Karindi-Kask, Mart Parind
12.50 - 13.50 Lõuna
13.50 - 15.05 Otsustest teavitamine, ärisaladus, erimenetlused, raamleping
Lektor: Evelin Karindi-Kask
15.05 - 15.25 Kohvipaus
15.25 - 16.40 Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused, pakkumuste tagasivõtmine ja selle tagajärjed, hankelepingu muutmine
Lektorid: Mario Sõrm, Evelin Karindi-Kask

2. päev

Uue riigihangete registri (sh e-kataloogi) võimalusi tutvustav koolituspäev

09.30 - 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
10.00 - 11.15 Uue riigihangete registri ülevaade. Hanke, sh e-kataloogi hanke, ettevalmistamine
11.15 - 11.35 Kohvipaus
11.35 - 12.50 Pakkuja vaade. Pakkumuste avamine ja menetlemine
12.50 - 13.50 Lõuna
13.50 - 15.05 Hanke lõpetamine ja lepingu haldus. Minikonkursid, sh e-kataloogis.
15:05 - 15:20 Küsimused - vastused
Lektorid: Maarika Tork, Mariliis Kannukene

Osalemise tingimused

Koolitustele eelregistreerumine toimub läbi riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) koolitusmooduli. Asutused, kes ei ole RTIP kasutajad, saavad registreeruda välislinkide kaudu: TallinnTartu, Rakvere, Pärnu

Isik loetakse osalejaks pärast tema sihtrühma kuuluvuse kontrollimist. Kinnitus koolituskoha saamise või selle tagasilükkamise kohta saadetakse e-posti aadressile hiljemalt 2 tööpäeva peale registreerimistähtaja lõppu.

Kui peale registreerumist selgub, et registreerunul ei ole võimalust  koolitusel siiski osaleda, palume sellest esimesel võimalusel teada anda koolituse korraldajale e-posti teel: koolitused@publicon.ee ja oma asutuse koolitusjuhile ning leida endale asendaja.

Koolitus on osalejale tasuta koolituse täies mahus läbimise korral. Juhul, kui koolituskoha kinnituse saanud osaleja ei osale koolitusel täies mahus või teatab mitteosalemisest hiljem kui 5 tööpäeva enne koolituse toimumist ja ta ei leia endale sihtrühma kuuluvat asendajat, esitab koolituse korraldaja osaleja asutusele arve koolituskoha maksumuse ulatuses, summas 54.52 eurot.

Koolitusele registreerumisega kinnitab osaleja, et nõustub koolitusel osalemise ja tühistamise tingimustega.

Lisainfo:

• Koolitusmaterjalid on elektroonilised ning tehakse osalejatele kättesaadavaks riigitöötaja portaalis vahetult enne koolitust. Kui soovite materjale paberil, palume need teil endal välja printida.
• Koolitust viiakse läbi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna "Haldusvõimekus" programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine" raames ning rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. 
• Korraldajatel on õigus gruppi vähesel täitumisel alla planeeritud grupi suurust planeeritud koolitusgrupi suurust vähendada, koolitus edasi lükata või tühistada.
• Korraldajad jätavad endale õiguse jooksvalt otsustada koolituskohtade jaotuse osas asutuste vahel.
• Koolituskohtade suure täituvuse korral on õigus piirata osalejate arvu ühest asutusest.
• Koolituspäevad sisaldavad kohvipause ning lõunat.

Lisainfo:

Publicon konverentsid
T: +372 740 4095
E: koolitused@publicon.ee
Kontaktisik: Kristin Lillemäe

Viimati uuendatud: 3. oktoober 2018