Organisatsioonide juhtimiskvaliteedi arendamine

 

Riigi arengu ja konkurentsivõime seisukohalt on oluline, et avaliku sektori organisatsioonid oleksid uuenduslikud, toimiksid oma valdkondades eestvedajatena ja tagaksid kvaliteetsema ja ühtlasema juhtimisega parema avaliku teenuse pakkumise ning panustaksid tervikuna riigi arengusse.

Kvaliteedijuhtimine

Avaliku halduse kvaliteedil on oluline mõju riigi konkurentsivõimele ja sotsiaalsele heaolule. Nurjatute probleemide ja eri valdkondade rahastamisvajaduste kasvades peab riigiaparaat samuti muutuma üha efektiivsemaks ja tõhusamaks.

Haldusorganisatsioonide parendamist toetab muu hulgas Euroopa ühine enesehindamismudel CAF (Common Assessment Framework), mis on mõeldud just avalikule sektorile kvaliteedijuhtimise edendamiseks.

Tasuta CAFi mudeli rakendamisel toimub asutusesisene parendusvõimaluste kaardistamine ja professionaalsete ekspertide objektiivne hindamine. CAFi kvaliteedijuhtimise mudeli ja selles antud parimate praktikate näidete alusel saavad organisatsioonid leida hõlpsamini õigeid teid tulemuste parendamiseks.

CAFi mudeli arendamist, levitamist ja rakendamist toetab CAF riiklike esindajate võrgustik, kuhu võivad lisaks kuuluda ka vaatlejariigid. Eestit esindab selles Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond.

Võrgustikku toetab CAF-i Euroopa Teabekeskus, mida juhib Euroopa avaliku halduse võrgustiku (EUPAN) nimel Euroopa avaliku halduse instituut.

CAFi iga-aastased tasuta projektid asutustele:

  • CAFi koolitus
  • Abimaterjalid
  • Välishindajate nõustamine

2019. a viidi enese- ja välishindamine läbi Riigi Tugiteenuste Keskuses (RTK), Lennuametis ja Eesti Teadusagentuuris (ETAg). Seejuures RTK-le oli enesehindamine juba teistkordne ning ETAg otsustas projektis osaleda, kuna oli varem kokku puutunud EFQM-i kvaliteedimudeliga. 

Projekte rahastatakse ESF "Haldusvõimekuse" meetme organisatsioonide ja institutsionaalse võimekuse tõstmise tegevusest.

Huvi korral pöördu riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonda

 

Rando Härginen

Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond

 Telefon: 611 3155
rando.harginen@fin.ee

 

CAFi mudeli üheksaväljaline struktuur hõlmab iga organisatsiooni analüüsimise põhilisi aspekte. Vt rohkem infot CAFi 2020 mudelist (2.04 MB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 13. august 2021