Organisatsioonide juhtimiskvaliteedi arendamine

 

Riigi arengu ja konkurentsivõime seisukohalt on oluline, et avaliku sektori organisatsioonid oleksid uuenduslikud, toimiksid oma valdkondades eestvedajatena ja tagaksid kvaliteetsema ja ühtlasema juhtimisega parema avaliku teenuse pakkumise ning panustaksid tervikuna riigi arengusse.

Selleks nõustab Rahandusministeerium asutusi juhtimiskvaliteedi, avalike teenuste arendamise ja protsessijuhtimise meetodite kasutamisel. Lisaks teeb Rahandusministeerium rahvusvahelist koostööd teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega parimate praktikate jagamiseks ning rakendamiseks avaliku sektori juhtimise valdkonnas.

Üheks heaks rahvusvahelise koostöö tulemuse näiteks on avaliku sektori kvaliteedijuhtimise mudeli - CAF (Common Assessment Framework) - väljatöötamine. CAF-mudel on tervikliku kvaliteedijuhtimise tööriist, mis on mõeldud spetsiaalselt avaliku sektori organisatsioonidele nende soorituse parendamiseks. Eestis on CAF-mudelit läbi aastate kasutanud mitmed erinevad avaliku sektori organisatsioonid.

Loe CAF 2013 mudeli kohta (2.43 MB, PDF).

Kontakt:
Rando Härginen, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik
rando.harginen@fin.ee, Tel. 611 3155

 

Viimati uuendatud: 2. detsember 2019