Tegevuspõhine riigieelarve

Strateegilist juhtimist Eesti riigijuhtimises reguleerib riigieelarve seadus. Suuremad korrastamised on tehtud riigieelarve seaduse uuendamisega 2002. ja 2014. aastal. 2014. aasta muudatustega täpsustati strateegiliste arengudokumentide liike, nende kinnitajaid ja seoseid riigi eelarvestrateegia ja riigieelarvega.

Strateegilised arengudokumendid on poliitika põhialused, valdkondade arengukavad, valitsemisala arengukavad ja programmid.

Poliitika põhialustes määrab Riigikogu riigi pikaajalised arenguvisioonid. Valitsus kavandab valdkonnapoliitikaid arengukavade kaudu. Riigieelarve seadus näeb ette võimaluse koostada ministeeriumi soovi ja tehnilise valmisoleku korral riigieelarve tegevus-, ehk programmipõhiselt. Programmipõhise eelarve korral määratleb Riigikogu valdkonnapoliitikate rahastamise ning ministrid kehtestavad detailsed programmid, kus on toodud kodanikele osutatavate avalike teenuste lõikes tegevuste rahastamismahud.

Riigi eelarvestrateegia


Valdkondade arengukavades toodud riigi vajaduste rahastamise viimiseks kooskõlla riigi tegelike võimalustega koostatakse riigi eelarvestrateegia. Eelarvestrateegia alusel koostatakse iga-aastane riigieelarve, mis arengukavade rakendusplaanide ja programmidega on riigi eelarvestrateegia rakendusdokumendid. Seega on regulatsioonide kohaselt riigi eelarvestrateegia ja iga-aastane riigieelarve võimul oleva valitsuse kesksed juhtimisinstrumendid ja poliitika kujundamise vahendid.

Kontakt: Karl-Erik Tender, riigieelarve osakonna juhataja asetäitja
611 3730, karl-erik.tender@fin.ee

Viimati uuendatud: 17. Juuli 2017