Majandusprognoosid

Rahandusministeerium koostab majandusprognoosi kaks korda aastas kevadel ja suvel. Kevadprognoos avaldatakse hiljemalt aprilli ning suveprognoos septembri alguses. Majandusprognoosi kõige olulisemaks väljundiks on valitsussektori tulude hinnang, mis suveprognoosi puhul on riigieelarve menetlemise aluseks riigikogus.

Maksutulude prognoos põhineb makroprognoosil, mis lähtub globaalsest majandusolukorrast, Eesti väliskaubanduspartnerite väljavaadetest, meie majanduse arengufaasist ning planeeritud maksumuudatustest. Prognoositakse kõiki tähtsamaid makronäitajaid, nagu sisemajanduse kogutoodang, inflatsioon, tööpuudus ja hõive, tarbimine ja investeeringud jne.

Majandusprognoos on oluline sisend ka stabiilsusprogrammi, mille kõik eurotsooni riigid peavad esitama Euroopa Komisjonile oma makromajandusliku olukorra ning majanduspoliitika hindamiseks.

Majandusprognoosi kasutavad valitsus ja riigikogu eelarvepoliitiliste otsuste tegemisel ning ettevõtjad oma strateegiliste plaanide koostamisel. Prognoosi seletuskiri annab ka laiemale avalikkusele ülevaate viimastest majandusarengutest ning väljavaadetest neli aastat ette.

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 

Kontakt:
Madis Aben, fiskaalpoliitika osakonna analüütik
611 3506, madis.aben@fin.ee

 

Majandusekspertide küsimustikud

Kevadise ja suvise majandusprognoosi koostamise ajal uurib rahandusministeerium Eesti majandusekspertide arvamust hetkel oluliste majandusanalüütiliste küsimuste kohta. Vastused on anonüümsed, küsimustiku saanud ekspertide nimed on välja toodud.

Küsimustikud:

 

 

Viimati uuendatud: 13. detsember 2021