Riigiabi teatiste esitamise kord ja vormid

Riigiabi teatised esitab riigiabi andja elektrooniliselt. Selleks on komisjon välja töötanud veebirakenduse State Aid Notification Interactive (SANI2) kus riigiabi teatise üldteabe vorm (standardvorm) ja grupierandi teatise vorm täidetakse veebipõhiselt. Veebirakendust saab kasutada eesti keeles. Täiendava teabe vormid lisatakse manusena veebipõhisele standardvormile Word tekstidokumendina. Ka riigiabi eelteatised saadetakse SANI2 kaudu.

Teatise (s.h eelteatise) koostamiseks ja SANI2 parooli saamiseks tuleb riigiabi andjal saata kiri aadressil riigiabi@fin.ee, kus märkida abimeetme nimi, abi andva asutuse nimi, teatise koostaja nimi, e-posti aadress ja telefon.

Riigiabi teatiste uued vormid on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) 2015/2282 (kehtivad alates 17.12.2015).

Riigiabi teatiste vormid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kahanevalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
17.08.2017
100.5 KB Lae alla
17.08.2017
53 KB Lae alla
17.08.2017
195 KB Lae alla
17.08.2017
35.5 KB Lae alla
17.08.2017
71 KB Lae alla
17.08.2017
46 KB Lae alla
17.08.2017
91.5 KB Lae alla
30.04.2021
Vaata
17.08.2017
117.5 KB Lae alla
17.08.2017
45.5 KB Lae alla
17.08.2017
66 KB Lae alla
17.08.2017
243 KB Lae alla
17.08.2017
200.5 KB Lae alla
17.08.2017
230 KB Lae alla
17.08.2017
70.5 KB Lae alla
17.08.2017
157.5 KB Lae alla
17.08.2017
72.5 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 27. oktoober 2021