Personali- ja palgastatistika

Avaliku teenistuse palgapoliitika eesmärk on tagada vajaliku ettevalmistusega tööjõu olemasolu ning professionaalne järjepidevus. Selleks peab palgasüsteem olema konkurentsivõimeline ning õiglane, aga arvestama ka riigi eelarve võimalustega.

Avaliku teenistuse palgatase ei saa olla konkureerivates tööturu segmentides turuliider ega ka riigieelarve võimalusi ületav, sest see kahjustaks Eesti majanduse jätkusuutlikkust. Samas ei tohi avaliku teenistuse palgatase turu sarnaste tööde palgatasemest maha jääda, sest nii kannataks avaliku teenistuse jätkusuutlikkus. Koos konkurentsivõimega püüdleb avaliku teenistuse palgapoliitika õiglustunde suurendamise poole, mis tähendab selgeid aluseid palgaotsustele.

Rahandusministeerium tegeleb avaliku sektori palgakulude statistilise analüüsi ning avaliku teenistuse palgapoliitika kujundamisega. Palgapoliitika elluviimiseks loob ministeerium palgasüsteemide arendamiseks töövahendeid, arendab nende rakendamiseks vajalikku pädevust, töötab välja standardeid palgaanalüüsiks ning suurendab asutuste vahelist koostööd.

Rahandusministeeriumi koostatud personali-ja palgaanalüüsid annavad infot olulisematest personali-ja palgastatistilistest näitajatest.

Kontakt personali ja palgastatistika küsimustes:
Riina Maat, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik,    611 3045, Riina.Maat@fin.ee

Viimati uuendatud: 11. Detsember 2018