Personali- ja palgastatistika

Rahandusministeerium koordineerib ametnike palkade avalikustamist ning koostab avaliku teenistuse personali- ja palgaanalüüse, mis annavad infot olulisematest personali-ja palgastatistilistest näitajatest.

Avaliku teenistuse palgatase ei saa olla konkureerivates tööturu segmentides turuliider ega ka riigieelarve võimalusi ületav, sest see kahjustaks Eesti majanduse jätkusuutlikkust. Samas ei tohi avaliku teenistuse palgatase turu sarnaste tööde palgatasemest maha jääda, sest nii kannataks avaliku teenistuse jätkusuutlikkus. Koos konkurentsivõimega püüdleb avaliku teenistuse palgapoliitika õiglustunde suurendamise poole, mis tähendab selgeid aluseid palgaotsustele.

Rahandusministeerium tegeleb avaliku sektori palgakulude statistilise analüüsi ning avaliku teenistuse palgapoliitika kujundamisega. Palgapoliitika elluviimiseks loob ministeerium palgasüsteemide arendamiseks töövahendeid, arendab nende rakendamiseks vajalikku pädevust, töötab välja standardeid palgaanalüüsiks ning suurendab asutuste vahelist koostööd.

Avaliku teenistuse aastaraamat

 

Avaliku teenistuse aastaaruanne annab ülevaate avaliku teenistuse arengusuundadest ja olulisematest personalinäitajatest. Personalistatistikas kajastatakse mh töötajate arvu, tööjõukulusid, värbamise, hindamise ja voolavuse ning koosseisu näitajaid. Lisaks antakse ülevaade koolitus- ja arendustegevustest, eetikast ning avaliku teenistuse seaduse rakendamisest. Personalistatistika sisaldab endas osaliselt avalikust teenistusest laiemat avaliku- ja valitsussektori ülevaadet.

 
Viimati uuendatud: 23. september 2021