Sa oled siin

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub toitlustusteenuse pakkujaid 5.02.2018 infopäevale

Lugupeetud pakkuja!

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi keskus) on käesoleva aasta kevadel (veebruar/märts) välja kuulutamas riigihanget: „Tapa uue sõdurikodu toitlustus- ja müügipunktiteenuse kontsessioon“ ja korraldab huvitatud pakkujatele infopäeva.

Nimetatud kontsessioonihanke eesmärk on leida raamlepingulised partnerid toitlustusteenuse osutamiseks ja müügipunkti pidamiseks Tapa linnaku endisesse täielikult renoveeritud sööklahoonesse rajatud sõdurikodus Tapal (Loode 35, Tapa linn, 45107 Lääne-Virumaa). Keskus otsib kogemustega lepingupartnereid, kes on suutelised pakkuma orienteeruvalt 3200 isikulise kliendibaasiga Tapa linnakus sõdurikodu hoones optimaalse hinna ja kvaliteedisuhtega toitlustamist ning erineva kaubavalikuga müügipunktiteenust. Keskuse jaoks on oluline toitlusteenuse pakkuja paindlikkus ja valmidus teenuse parendamiseks ja täiendamiseks koostöös Tapa linnaku klientide esindajaga. Müügipunktiteenuse eesmärk on katta esmane kauplusevajadus Tapa linnakus viibivatele inimestele, kuna väljapääs linnakust on piiratud.

Kuivõrd tegemist on prioriteetse ning keerulise teenuste hankega, kutsub Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kõiki huvitatud isikuid 05.02.2018 kella 13.00-ks Tapa linnakusse toimuvale infopäevale (Aadress: Loode 35, Tapa linn, 45107 Lääne-Virumaa). Huvitatud pakkujatel palume tulla linnaku pääslasse, kus keskuse esindaja kõiki huvilisi vastu võtab. Infopäeva eesmärk on anda ülevaade territooriumist ja pakkujate kasutusse antavatest ruumidest, keskuse ootustest ja nõuetest toitlustusteenuste ja müügipunkti pidamise pakkujatele, toitlustusteenuse pakkumise ja müügipunkti pidamise sisust (kirjeldus soovitavatest teenustest), ruume kasutavatest klientidest ja julgeolekunõuetest Tapa linnakus, luues selliselt eeldused parimaks kliendi ja töövõtja omavaheliseks koostööks. Keskus ootab osalistelt aktiivset osavõttu ettepanekute tegemiseks (hanke objektide paremaks määratlemiseks) ning konstruktiivset kaasamõtlemist.

Keskus soovib juba hanke eel rõhutada, et eelinfo jagamine hanke eel ja koostöö alguses (lepingute sõlmimise järel) on oluline eeldus koostöö sujumiseks ning hankija peab oluliseks turul tegutsevate ettevõtete kogemust.

Infopäevast osavõtvatel huvilistel palun registreerida ennast e-maili aadressil kadi-kai.kollo@kaitseinvesteeringud.ee mitte hiljem, kui 02.02.2018 kella 11.30-ks koos rekvisiitidega (osaleva ettevõtte ärinimi, isiku nimi, isiku isikukood), et tagada sissepääs Tapa linnakusse.

Päevakava:

12.45 – 13.00 – Kogunemine Tapa sõdurikodu linnaku pääslas, külastajakaartide
   vormistamine.
13.00 – 13.30 – Avasõnad ning 1.Jalaväebrigaadi tutvustus.
13.30 – 14.30 – Territooriumi ja hoone tutvustus ning selle iseärasused. Hanke ja kasutusse
   antavate ruumide tutvustus, ootused ja nõuded teenusepakkujatele, kirjeldus
   soovitavatest teenustest, julgeolekunõuete tutvustamine.
14.30 – 15.00 – Küsimuste esitamine, ettepanekute arutelu.

Aktiivset osavõttu oodates

Merilin Kolk
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Hangete osakonna majandushangete projektijuht
e-post: merilin.kolk@kaitseinvesteeringud.ee
tel: 7170446

Viimati uuendatud: 29. jaanuar 2018