Sa oled siin

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus kutsub teehoolduse ja -remondi ning ja tee-ehitusmaterjalide pakkujaid pakkujaid teabepäevale 23.01.2018

Lugupeetud huvitatud isik

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (edaspidi RKIK) on käesoleva aasta kevadel (veebruar/märts) välja kuulutamas riigihanked: „Teede remont ja hooldus“ ning „Tee-ehitusmaterjalide ost“ ja korraldab huvitatud pakkujatele infopäeva.

Nimetatud kahe hanke eesmärk on leida raamlepingulised partnerid Kaitseväe killustiku-, kruusa- ja pinnasteede hooldus- ja remonditöödeks ning selleks vajaliku täitematerjali tagamiseks. On oluline siinkohal mõista, et Kaitseväe vajadused lepinguperioodi raames on äärmiselt dünaamilised ning neid on raske ette ennustada. Kindlasti saab öelda, et otsime lepingupartnereid, kes on suutelised ning motiveeritud tegema eelkõige väikesemahulisemaid töid (töö ühikuhind keskmiselt 5 000 – 10 000 eurot).

Kuivõrd tegemist on prioriteetse ning keerulise teenuste hankega, kutsub RKIK kõiki huvitatud isikuid 23.01.2018 kella 10.00-ks RKIK-s toimuvale infopäevale. Infopäeva eesmärk on anda ülevaade tööde mahust, objektide ja kliendi eripäradest luues selliselt eeldused parimaks kliendi ja töövõtja omavaheliseks koostööks. Hankija käsitleb oma ettekandes varasemates teede hoolduslepingutega ilmnenud kitsaskohti ja ootab osalistelt konstruktiivset kaasamõtlemist, et parendada edaspidist koostööd.

Hankija soovib juba hanke eel rõhutada seda, et eelinfo jagamine hanke eel ja koostöö alguses (lepingute sõlmimise järel) on oluline eeldus koostöö sujumiseks ning hankija peab oluliseks turul tegutsevate ettevõtete kogemust.

Huvilistel palun registreerida ennast esti.meier@kaitseinvesteeringud.ee MHK 17.01.2018 koos rekvisiitidega (isiku nimi, isikukood). Suure huvi korral võib infopäeva toimumiskoht muutuda (Harjumaa). Muudatustest teavitatakse osalejaid aegsasti.

Päevakava:
10.00 – 10.30 – kogunemine RKIK peamajas Järve 34 a, Tallinn
10.30 -10.35 -  avasõnad
10.35 – 10.45 – RKIK tutvustus
10.45 – 13.00 – hanke ja territooriumide üldine tutvustus, õpitud õppetunnid ja selle kommunikeerimine, eripärade tutvustamine
13.00 – 13.30 – snäkk, kohv
13.30 – 15.00 – seminar, küsimuste esitamine, ettepanekute arutelu, muud vajalikud koordinatsioonid


Lugupidamisega,

Esti Meier
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Teedeehituse insener
Tel: 7170514
Mob: +372 5400 5884

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2018