Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Eelarvestrateegia protsessi juhised

 

Käesolevat juhendit tuleb kasutada koos riigieelarvet ja selle koostamist, täitmist, aruandlust reguleerivate õigusaktidega: