Sa oled siin

Refinantseerimisriski juhtimine

Riigikassa võlakohustustega seotud finantsriskide juhtimisel arvestatakse ka refinantseerimisriski. Refinantseerimisrisk on oht, et riik peab olemasolevate võlakohustuste tagasimaksmiseks võtma uusi võlakohustusi ebasoodsatel tingimustel või riigil ei ole finantskriisi ajal või riigi krediidireitingu langemisel investeerimisjärgu tasemest madalamaks võimalik finantsturgudelt uusi võlakohustusi võtta.

  • Riigieelarvele liigse maksekoormuse vältimiseks on kehtestatud piirang tagasi maksmata lühiajaliste võlakohustuste jäägile, mis ei tohi olla suurem kui 25% vastava aasta riigieelarve kulude ja investeeringute kogusummast.
  • Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed tuleb võimalusel hajutada aastate vahel selliselt, et ühel aastal tagasimaksmisele kuuluvad pikaajalised võlakohustused ei ületa 5% vastava aasta prognoositavast sisemajanduse kogutoodangust.

Graafik. Riigikassa võlakohustuste keskmised tagasimaksetähtajad ja duratsioon                                                                                            
* Andmed 30.06.2019 seisuga.

Tabel. Likviidsusreservi, stabiliseerimisreservi ja võetud laenude peamised riskinäitajad

 

Võetud laenud

Likviidsusreserv

Stabiliseerimisreserv

 

31.12.18

30.06.19

31.12.18

30.06.19

31.12.18

30.06.19

Turuväärtus

454 miljonit

833 miljonit

677 miljonit

988 miljonit

412 miljonit

 415 miljonit

Modifitseeritud  duratsioon

0,10 aastat

0,23 aastat

0,27 aastat

0,11 aastat

0,90 aastat

0,83 aastat

Keskmine kestus tähtajani

3,2 aastat

3,9 aastat

 

 

 

 

Valuuta

100% EUR

100% EUR

100% EUR

100% EUR

100% EUR

100% EUR

Struktuur

Ujuva intressiga laen

Ujuva intressiga laen, lühiajaline võlakiri

31% võlakirjad ja 69% raha

20% võlakirjad ja 80% raha

99,9% võlakirjad ja 0,1% raha ja hoiused

99% võlakirjad ja 1% raha

Tagasi »

Viimati uuendatud: 1. august 2019