Sa oled siin

Rahandusministeerium ootab kaasabi hankemenetluse ajakulu hindamisel.

Rahandusministeerium viis 2016. aastal läbi riigihanke läbiviimise ja riigihankel pakkujana osalemise ajakulu hindamiseks küsitlused, et selgitada välja indikatiivne hanke läbiviimise kulu nii hankija kui pakkuja jaoks. Tänaseks on riigihangete seaduse uus versioon mõnda aega kehtinud ning seaduse muudatuse mõju hindamiseks viime käesoleval aastal uuesti läbi riigihanke läbiviimise ja hankes pakkujana osalemise ajakulu hindamise küsitluse.
Küsitluses ootame ka seekord kaasabi nii hankijatelt kui pakkujatelt.

Hankijatelt ootame hinnanguid hiljutise avatud hankemenetluse või lihthanke läbiviimisel kulunud aja, kaasatud töötajate arvu ning tööaja osakaalu kohta. Hankija saab valida, kas hinnanguid anda  ühe või mõlema küsitava menetluse liigi kohta.
Hankijate vastuseid ootame HANKIJA küsitluses.

Pakkujatelt ootame hinnanguid hiljutises hankemenetluses osalemisel kulunud aja, kaasatud töötajate arvu ning tööaja osakaalu kohta. Pakkuja saab valida, kas ta hindab vaid eduka pakkumuse esitamist, mitte-eduka pakkumuse esitamist või soovi korral võib hinnata ka mõlemat.
Pakkujate vastuseid ootame PAKKUJA küsitluses.

Mõlemad küsitlused on avatud vastuste esitamiseks kuni 21.11.2020.
Loodame teie aktiivsele osavõtule!

Viimati uuendatud: 12. oktoober 2020