Sa oled siin

Ministeeriumi tutvustus

Rahandusministeerium on valitsuse asjatundjaks maksu-, finants-, eelarve-, regionaal- ja halduspoliitika elluviimisel ja majanduse eesmärgistamisel.

Ministeeriumi tegevusvaldkonnad:

 • riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine;
 • maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja stabiilse maksusüsteemi hoidmine;
 • majandusanalüüs ja majandusprognoos;
 • avaliku teenistuse arendamine;
 • regionaalvaldkonna koordineerimine;
 • riigilt ettevõtlusele antava abi (riigiabi) loataotluste läbivaatamine ja abiandjate nõustamine;
 • hankijate ja pakkujate nõustamine riigihangete läbiviimisel ja riigihangete järelevalve;
 • riikliku statistika kogumine;
 • valitsuse sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamine ja koordineerimine;
 • riigiraamatupidamine;
 • riigi finantsvarade ja -kohustuste paigutamine, riigile antav välisabi ja laenud;
 • Eestile kasutada olevate toetuste koordineerimine;
 • finants- ja kindlustuspoliitika;
 • riigi kinnisvara- ja osaluspoliitika kavandamine ja koordineerimine.

Riigihanke, finantsarvestuse ning personali- ja palgaarvestuse teenust osutab Rahandusministeeriumile ja meie valitsemisala asutustele Riigi Tugiteenuste Keskus.

Ministeeriumi ja valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia haldamise, arendamise ning teenuste pakkumisega tegeleb aga Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Rahandusministeeriumi riigihanked

 • Riigihanke teenust osutab Rahandusministeeriumile Riigi Tugiteenuste Keskus. Riigihangete korraldamist reguleerib Rahandusministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord ning Riigi Tugiteenuste Keskuse igal aastal kinnitatav hankeplaan.
 • Riigi Tugiteenuste Keskuse hankeüksuse korraldatavad riigihanked, mis nõuavad toiminguid riigihangete registris, on leitavad siit.
 • Rahandusministeeriumi hankeplaan on kätte saadav Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
 • Rahandusministeeriumi riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korraga saad tutvuda siin (391.39 KB, PDF).

Õigusloome


Rahandusministeeriumist kooskõlastamisele saadetud eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist (EIS). Lisaks on seal valitsusele arutamiseks ja otsustamiseks esitatavate küsimuste ning Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

Kõikidest riigikogus menetluses olevatest eelnõudest saab ülevaate riigikogu kodulehelt.

Rahandusministri määrused on leitavad elektroonilise Riigi Teataja (eRT) leheküljelt. Lisaks on Riigi Teatajas avaldatud seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid.

EL Regionaalarengu Fondist rahastatud projektid

Järgnevast dokumendist leiab nimekirja kõikidest ministeeriumi projektidest, mis on perioodil 2014-2020 saanud rahastuse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

 

Rahandusministeeriumi arengukava ja missioon


Missioon
 

Teades võimalusi, loome lahendusi – seisame hea selle eest, et valitsuse poliitika elluviimine oleks eesmärgistatud ja rahastatud vastavalt võimalustele ning Eesti elanike heaolu silmas pidades.

Visioon
 

Meie tegevuse tulemusel on riik rahanduslikult kestlik, arukalt toimiv ning regionaalselt tasakaalus – kõikjal Eestis on hea elada ja ennast teostada.

Väärtused

 • Oleme oma töös kaasavad ja läbipaistvad. Hindame paindlikkust ning julgeme katsetada uusi ideid ja lahendusi. Meile on oluline olla AVATUD.
 • Oleme analüütilised ja teadmispõhised. Võtame oma otsustes arvesse ühiskonna pikaajalisi protsesse ja olemasolevaid ressursse. Samas oleme inimlikud ja hoolivad. Meile on oluline olla ARVESTAV.
 • Räägime järjepidevalt nii, nagu asjad on, vältides liialdusi. Käitume õiglaselt nii oma kolleegide kui partneritega. Tunnistame, kui oleme eksinud, ning ootame seda ka teistelt. Meie peale saab loota. Meile on oluline olla AUS.
 • Lahendame ülesandeid loovalt ja nutikalt. Olles oma valdkonna eksperdid, otsime otstarbekaid ja tõhusaid lahendusi ning kohaneme vastavalt olukorrale. Meile on oluline olla ARUKAS.

 

Rahandusministeeriumi struktuur

Lepingute üldtingimused

Tulemused puuduvad

Viimati uuendatud: 15. aprill 2021