Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Kulumudeli koostamise üldpõhimõtted

  • Programmi tegevusekulude eelarve kavandatakse lähtuvalt asutuste teenuste maksumusest.
  • Kulumudel esitatakse kõikide asutuste kohta, sh valitsemisala koondmudel.
  • Kulumudeli koostamiseks on kaks erinevat alternatiivi või nende kombinatsiooni. (Kombineeritud kulumudel vastab traditsioonilisele kulumudelile, sest kõiki teenuseid ei võeta lahti tegevusteks).
  • Asutuse kulumudelis esitatakse loetelu teenustest ja nende väljundmõõdikutest ning seos programmi tegevusega.
  • Kulu peab olema kuluarvestuses jaotatav või suunatav teenusele, mis seda kulu põhjustab.​​