Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Täiendused:

 

19.11.2019 täiendatud 12.3.1 Mudelite õiguste määramine SAS CPM programmis juhendit

11.11.2019 12.3.3 alla lisatud Funktsioonid ja valemid SAS EG programmis

06.11.2019  12.3.3 alla lisatud Andmetabeli üles laadimine SAS EG programmist VA aruande Data Source_ks

25.10.2019 KAIS juhendite alla lisatud uus juhend "KAIS uue kasutaja loomine ning kasutaja õiguste lõpetamine"
17.10.2019 Kõik KAIS juhendid on tõstetud 5.5.18 alt 12.3 alla
12.3.1 Uuendatud:

•Mudeli lukust vabastamine SAS CPM programmis juhendit
12.3.1 Lisatud:
• Mudeli õiguste määramine SAS CPM programmis
• DriverName lisamine paigaldustabelisse Assignement lehele mudeli ekspordil SAS CPM programmist
• Mudel katki-error_iom_call_failed SAS CPM programmis
12.3.2 Lisatud:
• Täiendava info import SAS VA programmi
• Aruannete (sh erinevate lehtede, tabelite, jooniste) valik PDF faili moodustamiseks SAS VA programmis
Error ! aruannete vaatamisel ja kujundamisel SAS VA programmis
12.3.3 Lisatud:
• Kategooriate nimetuste ühtlustamine (sh tabelite liitmiseks Append Table-ga) SAS EG programmis
• Summa märgi muutmine (valem, vajalik nt RP04 ja HR025 liitmiseks) SAS EG programmis

• Kasutajatunnuste seadistamine SAS EG programmis

22.08.2019 lisatud kasutusjuhend aruandluskeskkonna SAS VA rakenduse installeerimiseks mobiilirakendusse vt punkt 5.5.18 Lühijuhendid.
05.08.2019 täiendatud punkt 5.5.10 paigaldustabeli leht Scenario. Lisatud uued stsenaariumid eelarve planeerimise erinevate etappide arvestuse pidamiseks.
17.05.2019 5.5.18 Lühijuhendid 5.5.18.1 SAS CPM "juhend kui saad SAS CPMis veateate, et keegi teine kasutaja on mudeli blokeerinud"
16.05.2019 5.5.18 Lühijuhendid- Siseriikliku käibemaksu kajastamise juhend KAISis
06.05.2019 Lisatud  5.5.18.2 SAS VA aruandluskeskkond ja 5.5.18.3 SAS EG andmetöötluskeskkond
18.03.2019  Lisatud järgenvad osad: 5.5.16 Strateegilise planeerimise ja juhtimise tasandite info seostamine asutuste põhiteenustega;
5.5.17 Valitsemisala (eelarve/kulu)  koondmudeli koostamine ja 5.5.18 Lühijuhendid (kulumudeli andmete eksport SAS aruandluskeskkonda).
21.01.2019 5.5.9 Paigaldustabeli leht Period Level ja 5.5.11 Paigaldustabeli leht Scenario Level täiendavalt lisatud selgitus.
17.01.2019  5.5.4 Paigaldustabeli leht Dimension täpsustatud REIS selgitus dimensiooni.
26.10.2018 SAS modelleerimisprogrammi CPM paigaldustabeli täitmine
01.11.2018  Paigaldustabelis Dimension Order täpsustatud kohustuslikku dimensioonide järjekorda.

 

 

naidismudel.xls (1.07 MB)
mudeli_pohi.xls (109 KB)