Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Täiendused:

 

28.09.2021 Punkti 5.4.1 all olevat faili "kehtivad_finantskontrolli_reeglid_20210928.pdf" on täiendatud punkti 1.3.1 osas. Lisatud konto 20604500 teisendus kontoks 500 kui RV kood on Z06.

23.09.2021 Punkti 5.4.1 all olevat faili "kehtivad_finantskontrolli_reeglid_20210923.pdf" on täiendatud punkti 7.7.1 osas. Lisatud õigus kontole algusega 388 kasutada liiki 59 alates 01.01.2022.

20.09.2021 Punkti 5.4.1. SAP BOst võetavate andmete filtreerimised ja teisendused faili uuendamine vastavalt 2020 aasta majandusaasta aruandes esiataud andmetele.

24.08.2020 Punkti 12.3.3 parandatud ja täiendatud funktsioonid_ja_valemid_sas_eg-programmis failis 14 Konto lõikaminse vale, Eelarveklassifikaatori Lisa 4-le vastavaks

18.05.2020 Punkti 12.3.1 lisatud juhend Tabeli import SAS CPMi andmebaasist ja impordi konfiguratsioon

18.05.2020 Punkti 12.3.2 lisatud Tabelite ja muutujate piirangud VA aruannete aluseks olevates alustabelites

18.05.2020 Punkti 12.3.3 lisatud Piirangud SAS EG kasutamiseks

26.03.2020 Punkti 5.5.12 paigaldustabeli leht EnteredCostElement täiendamine eelarve täitmise algandmete kohta (RP004, HR025)

30.01.2020 RES perioodi 2021-2024 mudeli nimetuse kodeerimine kulumudeli juhendi punktis 5.5.2

29.01.2020 Riigikogus kinnitatud eelarve stsenaarium "EELARVE" andmete lisamine mudelisse kulumudeli juhendi punktis 5.5.10.

19.11.2019 täiendatud 12.3.1 Mudelite õiguste määramine SAS CPM programmis juhendit

11.11.2019 12.3.3 alla lisatud Funktsioonid ja valemid SAS EG programmis

06.11.2019  12.3.3 alla lisatud Andmetabeli üles laadimine SAS EG programmist VA aruande Data Source_ks

25.10.2019 KAIS juhendite alla lisatud uus juhend "KAIS uue kasutaja loomine ning kasutaja õiguste lõpetamine"
17.10.2019 Kõik KAIS juhendid on tõstetud 5.5.18 alt 12.3 alla


 

 

 

mudeli_pohi.xls (109 KB)
naidismudel.xls (1.07 MB)