Sa oled siin

Kontaktid ajakirjanikele

 

 

 

Sigrid Laev

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Osakonna töö koordineerimine, juhtkonna ja valitsemisalaga suhtlemine.

 Telefon: 611 3049, 5850 8245
sigrid.laev@fin.ee

 

Kristina Haavala

Peaspetsialist

Riigivara sh riigi äriühingute ja riigi kinnisvara, rahatarkuse, riigiabi, riigihangete, riigihalduse ja personalipoliitika, riigireformi ning riigi tugiteenuste kommunikatsioon.

 Telefon: 611 3448, 518 7899
kristina.haavala@fin.ee

 

Märt Belkin

Peaspetsialist 

Riigieelarve, fiskaalpoliitika (sealhulgas majandusprognooside), riigikassa, välisvahendite ja välisvahendite kasutamisega seotud rikkumiste (OLAF) ning ettevõtlus- ja arvestuspoliitika kommunikatsioon.

 Telefon: 611 3035, 5649 3358
mart.belkin@fin.ee

 

Siiri Suutre

Peaspetsialist

Maksu- ja tollipoliitika, finantsturgude poliitika ja kindlustuspoliitika kommunikatsioon.

 

 Telefon: 611 3114, 5665 4707
siiri.suutre@fin.ee

 
 

Geili Heinmaa

Peaspetsialist

Regionaalvaldkonna, sh regionaalpoliitika, toetuste, planeeringute, regionaal- ja piiriüleste programmide ning kohalike omavalitsuste eelarve kommunikatsioon.

 Telefon: 611 3119, 5850 3951
geili.heinmaa@fin.ee

 
 

 

Erki Peegel

Nõunik

Rahapesu tõkestamise valdkonna kommunikatsioon.

 Telefon: 611 3089
erki.peegel@fin.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 8. märts 2021