Sa oled siin

Kontaktid ajakirjanikele

 

 

 

Sigrid Laev

Kommunikatsiooniosakonna juhataja

Osakonna töö koordineerimine, juhtkonna ja valitsemisalaga suhtlemine.

 Telefon: 611 3049, 5635 7157
sigrid.laev@fin.ee

 

Kristina Haavala

Peaspetsialist

Riigivara (riigi äriühingud, riigi kinnisvara), finantskirjaoskuse, riigiabi, riigihangete, riigihalduse ja personalipoliitika, riigireformi ja riigi tugiteenuste kommunikatsioon. 

 Telefon: 611 3448, 518 7899
kristina.haavala@fin.ee

 

Ott Heinapuu

Peaspetsialist

Riigieelarve, fiskaalpoliitika (sealhulgas majandusprognooside), riigikassa, välisvahendite ja välisvahendite kasutamisega seotud rikkumiste (OLAF) ning ettevõtlus- ja arvestuspoliitika kommunikatsioon.

 Telefon: 611 3035, 5665 9980
ott.heinapuu@fin.ee

 

Siiri Suutre

Peaspetsialist

Maksu- ja tollipoliitika, finantsturgude poliitika ja kindlustuspoliitika kommunikatsioon.

 

 Telefon: 611 3114, 5665 4707
siiri.suutre@fin.ee

 

Kady-Ann Sutt

Peaspetsialist

Regionaalvaldkonna, sh regionaalpoliitika, toetuste, planeeringute, regionaal- ja piiriüleste programmide ning kohalike omavalitsuste eelarve kommunikatsioon.

 

 Telefon: 611 3119, 5850 3951
kady-ann.sutt@fin.ee

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. august 2019