Sa oled siin

Rahandusministeeriumi kontaktid

Rahandusministeeriumi aadress on Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122  ja asutuse registrikood 70000272.

Rahandusministeerium on avatud E−N kell 8.00−17.00 ja R kell 8.00−15.45. Külalised registreeritakse ja lubatakse hoonesse vaid töötaja saatel. Hoone asub Tallinna kesklinna avalikus tasulises parkimistsoonis ja parkimiskohti külalistele pole. Infot saab küsida infotelefonil 611 3558 või e-posti teel info@rahandusministeerium.ee.

Kantsleri vastuvõtuajad
Kantsler Veiko Tali võtab kodanikke vastu iga kuu neljandal neljapäeval kell 14.00−17.00. Oma tulekust palume eelnevalt teada anda Egle Lokkile e-posti teel (egle.lokk@fin.ee) või telefonil 611 3024 hiljemalt vastuvõtuajale eelneval päeval.

 

Kontaktandmed

Juhtkond

Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon CV Haridus/Eriala
Toomas Tõniste rahandusminister 611 3445 kõrgharidus
Jaak Aab riigihalduse minister 611 3445 kõrgharidus
Keit Pillak ministri abi (141.35 KB, RTF) 611 3445   rakenduskõrgharidus (personalitöö) 
Jüri Raatma rahandusministri nõunik (140.97 KB, RTF) 611 3450   kõrgharidus (õigusteadus)
Aivo Vaske rahandusministri nõunik (140.93 KB, RTF) 611 3451   kõrgharidus (majandusteadus)
Sirle Rosenfeldt rahandusministri nõunik (140.91 KB, RTF) 611 3452   kõrgharidus (hariduse juhtimine)
Risto Kask riigihalduse ministri nõunik (142.23 KB, RTF)

611 3558, 5125961

  kõrgharidus (ettevõtte juhtimine)
Kea Kruuse riigihalduse ministri nõunik (142.32 KB, RTF)   611 3547    kõrgharidus (sotsiaalteadused)
Veiko Tali kantsler 611 3025 ikoon lehekülg kõrgharidus (poliitökonoomia)
Egle Lokk kantsleri abi (127.22 KB, RTF) 611 3024   kõrgharidus (sotsiaalteadused)
Kaie Koskaru-Nelk eelarvepoliitika asekantsler 611 3516    kõrgharidus (majandusteadus)
​Kaisa Alto asekantsleri abi (157.43 KB, RTF) (eelarvepoliitika) 611 3949   ​rakenduskõrgharidus (personalitöö)
Liina Reinaru (teenistussuhe peatatud) asekantsleri abi (eelarvepoliitika)     rakenduskõrgharidus (sotsiaaltöö korraldus)
Märten Ross finantspoliitika ja välissuhete asekantsler 611 3195   kõrgharidus (sotsiaalteadus)
Raigo Uukkivi halduspoliitika asekantsler 611 3200    kõrgharidus (avalik haldus) 
Kaia Sarnet regionaalvaldkonna asekantsler 611 3163   kõrgharidus (agronoomia)
Irene Kiil asekantsleri abi (159.19 KB, RTF) (halduspoliitika ja regionaalvaldkond) 611 3907   kõrgharidus (avalik haldus)

Laivi Valdre
(teenistussuhe peatatud)

asekantsleri abi (halduspoliitika ja regionaalvaldkond) 611 3907   rakenduskõrgharidus (juhiabi)
Dmitri Jegorov maksu- ja tollipoliitika asekantsler 611 3148 ikoon lehekülg kõrgharidus (majandusteadus)
Angela Valdi asekantsleri abi (164.06 KB, RTF) (tugitegevused; maksu- ja tollipoliitika) 611 3218   kõrgharidus (rahvamajandus)

ametikoht täitmata

ministeeriumi nõunik      
Marge Dubrovkin personalijuht 611 3278   kõrgharidus (klaver)

FINANTSPOLIITIKA JA VÄLISSUHETE OSAKONNAD

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond (põhimäärus (128.72 KB, PDF))

Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala tegevust Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös osalemisel.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Andres Kuningas osakonnajuhataja (154.11 KB, RTF) 611 3759 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Sirje Rank nõunik (145.05 KB, RTF) 611 3610 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Andrus Säälik nõunik EV alalises esinduses OECD juures Pariisis   kõrgharidus (majandusteadus)
ametikoht täitmata nõunik (145.05 KB, RTF)    
Triin Ruus nõunik EV alalises esinduses Brüsselis   kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Meelis Meigas nõunik (141.27 KB, RTF) 611 3073 kõrgharidus (majandusteadus)
Riina Laigo nõunik (142.84 KB, RTF) (rahvusvahelised finantsinstitutsioonid) 611 3500 kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Kristiina Abel nõunik (143.36 KB, RTF) (Euroopa Liit) 611 3406 kõrgharidus (põllumajanduse ökonoomika ja ettevõtlus)
Natalja Viilmann nõunik; majandus- ja panganduspoliitika nõunik EV alalises esinduses Brüsselis   kõrgharidus (rahvamajandus)
Kadri Martin nõunik EV alalises esinduses Brüsselis   kõrgharidus (ärijuhtimine)
Priit Potisepp nõunik; rahandustalituse direktor EV alalises esinduses Brüsselis   kõrgharidus (tootmise ökonoomika ja juhtimine)
Madis Üürike koordinaator 611 3618 kõrgharidus (majandusteadus)

Ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakond (põhimäärus (122.31 KB, PDF))

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist raamatupidamise, audiitortegevuse, hasartmängude korraldamise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas; korraldab sise- ja vandeaudiitorite ja vandeaudiitorite ühingute üle järelevalve teostamist; koordineerib siseaudiitori kutsetegevuse korraldamist täidesaatva riigivõimu asutustes.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kurmet Ojamaa osakonnajuhataja 611 3433 kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Toomas Vapper nõunik; (finantspoliitika nõunik (29.08 KB, PDF) EV alalises esinduses Brüsselis) +32 2227 4334 kõrgharidus (õigusteadus)
Sören Meius nõunik (143.17 KB, RTF) 611 3630 kõrgharidus (õigusteadus)
Marika Taal nõunik (147.36 KB, RTF) 611 3627 kõrgharidus (rahandus)
Mirel Vaidlo nõunik (147.36 KB, RTF) 611 3291 kõrgharidus (riigiteadused)
Mirjam Suurekivi (teenistussuhe peatatud) nõunik (147.36 KB, RTF)   kõrgharidus (ärindus)
Taivo Põrk jurist (149.24 KB, RTF) 611 3585 kõrgharidus (halduskorraldus)
Ülle Eelmaa jurist (150.31 KB, RTF) 611 3016 kõrgharidus (õigusteadus)
Taavi Köhler peaspetsialist (172.82 KB, RTF) 611 3743 kõrgharidus (rakendusarhitektuur) 

Finantsturgude poliitika osakond (põhimäärus (123.21 KB, PDF))

Töötab välja poliitikat ja valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist panganduse, väärtpaberituru, investeerimisfondide, investeerimis- ja muude finantsteenuste, samuti finantsstabiilsuse ja finantsjärelevalve korralduse ning finantsturgude ja seotud taristute toimimise valdkonnas.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Thomas Auväärt osakonnajuhataja (156.57 KB, RTF) 611 3633 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Valner Lille nõunik (141.43 KB, RTF) , EV alalises esinduses Brüsselis 611 3267 kõrgharidus (ärikorraldus)
Kaarel Eller jurist (291.37 KB, PDF) 6113390  kõrgharidus (õigusteadus)
Helen Korju-Kuul peaspetsialist (140.17 KB, RTF) 611 3681 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Janika Aben (teenistussuhe peatatud) peaspetsialist (137.18 KB, RTF) 611 3174 kõrgharidus (õigusteadus)
Paula Soontaga peaspetsialist 611 3502 kõrgharidus (õigusteadus)
Ardo-Heiki Ingar peaspetsialist (143.98 KB, RTF) 611 3211 kõrgharidus (ärikorraldus)
Kadri Siibak peaspetsialist (144.73 KB, RTF) 611 3718 kõrgharidus (õigusteadus)

Kindlustuspoliitika osakond (põhimäärus (123.71 KB, PDF))

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ning koordineerib nende rakendamist kindlustuse, kogumispensionide ning teiste finantsteenustega seotud sotsiaalkindlustuse liikide valdkonnas.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Siiri Tõniste osakonnajuhataja (157.07 KB, RTF) 611 3487 kõrgharidus (õigusteadus)
Kertu Fedotov nõunik (151.64 KB, RTF) 611 3048 kõrgharidus (majandusteadus)

Linda Lelumees

jurist (146.72 KB, RTF) 611 3550  kõrgharidus (õigusteadus) 
Andres Lehtmets jurist (266.27 KB, PDF) 611 3728 kõrgharidus (õigusteadus) 
Anu Olvik peaspetsialist (151.66 KB, RTF) 611 3726 kõrgharidus (ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine)
Tõnu Lillelaid peaspetsialist (152.87 KB, RTF) 611 3786 kõrgharidus (rahvamajandus)
Kristiina Kubja peaspetsialist (157.81 KB, RTF) 611 3658 kõrgharidus (matemaatika)

Riigikassa osakond (põhimäärus (227.17 KB, PDF))

Teostab riigieelarve kassalist teenindamist, korraldab riigi rahavoogude juhtimist, riigi raha paigutamist, riigile võõrvahendite kaasamist võlakirjaemissioonide korraldamise, laenude võtmise või muude tehingutega, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmist ning paigutamist, laenude väljaandmist ja järelevalvet väljastatud laenude ja riigigarantiidega seotud lepingutest tulenevate laenusaajate ning riigimaa ja -vara erastamise lepingute täitmise üle.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
ametikoht täitmata osakonnajuhataja (165.18 KB, RTF)    
Kaja Kannerma nõunik (150.09 KB, RTF) 611 3899 kõrgharidus (majandusarvestus)
Marge Kaljas nõunik (239.04 KB, PDF); osakonnajuhataja ülesannetes 611 3817 kõrgharidus (majandusteadus)
Merle Wilkinson nõunik    
Reet Männiste juhtivspetsialist (228.68 KB, PDF) 611 3803 kesk-eriharidus (raamatupidamine)
Tarmo Ibrus peaspetsialist (228.13 KB, PDF) 611 3302 kõrgharidus (matemaatika)
Eve Martinson peaspetsialist (182.92 KB, PDF) 611 3819 kesk-eriharidus (raamatupidamine)
Aive Zirk peaspetsialist (129.29 KB, RTF) 611 3864 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Katrin Luts peaspetsialist (187.17 KB, PDF) 611 3028 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Margus Maidla peaspetsialist (127.48 KB, RTF) 611 3034 kõrgharidus (ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Riina Viiner peaspetsialist (171.85 KB, PDF) 611 3821 kesk-eriharidus (planeerimine kergetööstuse ettevõtetes)
Marika Sammul peaspetsialist (118.46 KB, RTF) 611 3815 keskharidus
Ester Olop peaspetsialist (134.33 KB, RTF) 611 3806 kõrgharidus (sotsiaaltöö)

 

MAKSU- JA TOLLIPOLIITIKA OSAKONNAD

Maksupoliitika osakond (põhimäärus (120.94 KB, PDF))

Töötab välja otseste maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse ja maksukeskkonna alast poliitikat, valmistab ette selle valdkonna õigusaktide eelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid ning koordineerib nende rakendamist.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Lemmi Oro osakonnajuhataja (152.56 KB, RTF) 611 3344 kõrgharidus (majandusinformaatika mehhaniseeritud töötlemise organiseerimine)
Elo Haugas nõunik (160.95 KB, RTF) 611 3798 kõrgharidus (õigusteadus)
Helen Pahapill nõunik (153.56 KB, RTF) 611 3031 kõrgharidus (õigusteadus)
Jelena Reiman peaspetsialist (153.04 KB, RTF) 611 3402 kõrgharidus (rahvamajanduse planeerimine)
Inga Klauson peaspetsialist (160.95 KB, RTF) 611 3066 kõrgharidus (rahvusvaheline maksuõigus)
Tiina Hansson peaspetsialist (152.18 KB, RTF) 611 3039 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Margit Aav peaspetsialist (153.04 KB, RTF) 611 3160 kõrgharidus (rahvusvahelised suhted)
Elo Madiste peaspetsialist; (maksupoliitika nõunik (30 KB, PDF) EV alalises esinduses Brüsselis) +32 2227 4330 kõrgharidus (Euroopa ja rahvusvaheline maksuõigus)
Helena Kullamaa peaspetsialist 611 3149 kõrgharidus (õigusteadus)
Inger Greenbaum peaspetsialist (151.5 KB, RTF) 611 3071  kõrgharidus (Euroopa ja rahvusvaheline maksuõigus)
Anneli Valgma peaspetsialist (153.55 KB, RTF) 611 3289 kõrgharidus (õigusteadus)
Taavi Juul peaspetsialist (153.55 KB, RTF) 611 3219  kõrgharidus (õigusteadus) 
​Kairi Ani (teenistussuhe peatatud) peaspetsialist (151.33 KB, RTF)   kõrgharidus (majandusteadus)

Marko Talur

nõunik EV alalises esinduses Brüsselis 611 3607  kõrgharidus (õigusteadus)
Kairi Sudakov peaspetsialist (153.55 KB, RTF) 611 3068  kõrgharidus (õigusteadus)
Kersti Sügis peaspetsialist (151.33 KB, RTF)   kõrgharidus (õigusteadus)

Tolli- ja aktsiisipoliitika osakond (põhimäärus (121.94 KB, PDF))

Töötab välja tollipoliitikat ning aktsiiside, käibemaksu, energiatoodete-, hasartmängu- ja pakendimaksude ning muude kaudsete maksude alast poliitikat, valmistab ette nende valdkondade õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Marek Uusküla osakonnajuhataja (147.6 KB, RTF) 611 3471 kõrgharidus (masinaehitus)
Eve-Ly Kübard nõunik (156.47 KB, RTF) 611 3065 kõrgharidus (õigusteadus)
Aet Külasalu peaspetsialist (146.29 KB, RTF) 611 3029 kõrgharidus (teeninduse ökonoomika ja juhtimine)
Heidi Vessel peaspetsialist (147.6 KB, RTF) 611 3651 kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Lauri Lelumees peaspetsialist (146.06 KB, RTF) 611 3059 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Dina Isand peaspetsialist (147.6 KB, RTF) 611 3401 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Maret Mets peaspetsialist (149.4 KB, RTF) 611 3214 rakenduskõrgharidus (toll)
Kaire Taar peaspetsialist (149.4 KB, RTF) 611 3423 kõrgharidus (toll; riigiteadused)
Sirje Pulk peaspetsialist (146.29 KB, RTF) 611 3019 kõrgharidus (ärikorraldus)
Viljar Kirikal peaspetsialist (147.6 KB, RTF) 611 3622 kõrgharidus (rakenduskeemia ja biotehnoloogia)
Piret Liira peaspetsialist (149.4 KB, RTF) 611 3293 kõrgharidus (õigusteadus)
Kristo Madrus nõunik EV alalises esinduses Brüsselis +32 2430 7067 kõrgharidus (õigusteadus)
Gea Raissar peaspetsialist (146.29 KB, RTF) 611 3209 kõrgharidus (õigusteadus)

HALDUSPOLIITIKA OSAKONNAD

Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond (põhimäärus (235.05 KB, PDF))

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigi haldusorganisatsiooni korralduse, avaliku teenistuse arendamise, riigi personalijuhtimise ning riikliku statistika valdkonnas.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Marlen Piskunov osakonnajuhataja (165.07 KB, RTF) 611 3810  kõrgharidus (õigusteadus)
Raido Roop osakonnajuhataja asetäitja 611 3601 kõrgharidus (inimgeograafia ja regionaalplaneerimine) 
Anna Laido nõunik (170.08 KB, RTF) 611 3087  kõrgharidus (avalik haldus) 
ametikoht täitmata nõunik (159.85 KB, RTF)    
Krislin Pärt nõunik (154.11 KB, RTF) 611 3153 kõrgharidus (kommunikatsioon)
Kaidi Meristo nõunik (159.88 KB, RTF) 611 3303 kõrgharidus (õigusteadus)
Riina Maat (teenistussuhe peatatud) nõunik   kõrgharidus (halduskorraldus)
Elina Orumaa nõunik 611 3486 kõrgharidus (õigusteadus)
Nele Nõu nõunik 611 3155 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
ametikoht täitmata peaspetsialist (179.18 KB, PDF)    
Peeter Viigimets peaspetsialist (212.38 KB, PDF) 611 3020  kõrgharidus (ärijuhtimine) 
Astrid-Helena Teär peaspetsialist (184.33 KB, RTF) 611 3761  kõrgharidus (avalik haldus) 
Keir Pool peaspetsialist (158.49 KB, RTF) 611 3483 kõrgharidus (õigusteadus)
Birgit Hänilane analüütik (143.1 KB, RTF) 611 3518  kõrgharidus (majandusteadus)
Dmitri Moskovtsev projektijuht (121.39 KB, PDF) 611 3175 kõrgharidus (riigiteadused)

Riigihangete ja riigiabi osakond (põhimäärus (125.52 KB, PDF))

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab isikuid ja asutusi, koordineerib riigiasutuste tegevust riigihangete ja riigiabi valdkonnas;  korraldab e-riigihangete keskkonna ning riigiabi ja vähese tähtsusega abi registri tegevust; teostab riigihangete korraldamise üle riiklikku järelevalvet; kohaldab riigihangete seaduses sätestatud korras ja ulatuses riiklikku sundi ning on riigihangete seaduses sätestatud juhtudel väärtegude kohtuväliseks menetlejaks.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kristel Mesilane osakonnajuhataja (163.37 KB, RTF) 611 3507 kõrgharidus (õigusteadus)
Kati Orgmets (teenistussuhe peatatud) osakonnajuhataja asetäitja (156.88 KB, RTF) 611 3269 kõrgharidus (õigusteadus)
Estella Põllu osakonnajuhataja asetäitja (156.88 KB, RTF) 611 3435 kõrgharidus (avalik haldus)
Maarika Tork nõunik (353.41 KB, PDF) 611 3494 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Evelin Karindi-Kask nõunik (146.93 KB, RTF) 611 3501 kõrgharidus (õigusteadus)
Mario Sõrm nõunik (264.65 KB, PDF) 611 3144  kõrgharidus (õigusteadus)
Karoli Niilus nõunik (262.78 KB, PDF) 611 3754 kõrgharidus (majandus)
Laura Sofia Annus jurist (190.94 KB, PDF) (riigiabi) 611 3202 kõrgharidus (õigusteadus)
Madli Juhani jurist (146.03 KB, RTF) (riigihangete järelevalve) 611 3931 kõrgharidus (õigusteadus)
Mihhail Antonov jurist (142.34 KB, RTF) (riigihangete järelevalve) 611 3468 kõrgharidus (õigusteadus)
Doris Teiv jurist (148.38 KB, RTF) (riigihangete järelevalve) 611 3274  kõrgharidus (õigusteadus)
Toomas Laigna juhitvspetsialist (146.42 KB, RTF) 611 3693 kõrgharidus (elektroonika)
Maris Kalda juhtivspetsialist (152.1 KB, RTF) (riigiabi) 611 3525 kõrgharidus (tööstuse planeerimine)
Ljudmilla Sokolnikova peaspetsialist (157.02 KB, RTF) (riigiabi) 611 3360 kõrgharidus (rahandus ja krediit)
Kaidi Hirv juhtivspetsialist (RTF)   kõrgharidus (keskkonnakaitse)
Triin Paljak jurist (146.03 KB, RTF) (riigihangete järelevalve) 611 3267  kõrgharidus (õigusteadus)
Kaire Sokolov peaspetsialist (137.71 KB, RTF) 611 3703 kõrgharidus (kirjandus ja kultuuriteadused)
Kertu Kuiv peaspetsialist 611 3220 kõrgharidus (õigusteadus)

Riigivara osakond (põhimäärus (236.98 KB, PDF))

Töötab välja poliitikat, valmistab ette õigusaktide eelnõusid, nõustab ja koordineerib riigiasutuste tegevust riigivara valitsemise ja omandireformi valdkonnas; korraldab riigi kinnisvara arvestust ja riigi huvide kaitset riigi osalusega eraõiguslikes ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes; töötab välja riigi kinnisvarapoliitikat ja koordineerib selle rakendamist.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kaie Karniol osakonnajuhataja (158.53 KB, RTF) 611 3532 kõrgharidus (ärikorraldus)
Tarmo Porgand osakonnajuhataja asetäitja (159.38 KB, RTF) 611 3485 kõrgharidus (rahvamajandus)
Uku Hänni nõunik (138.89 KB, RTF) 611 3439 kõrgharidus (teoreetiline füüsika)
Veronika Ilsjan nõunik (142.83 KB, RTF) 611 3266 kõrgharidus (kinnisvarakorraldus)
Teet Kukk jurist (145.01 KB, RTF) 611 3498 kõrgharidus (õigusteadus)
Tõnis Virovere analüütik 611 3509  kõrgharidus (matemaatika) 
Kaupo Raag juhtivanalüütik 611 3538  kõrgharidus (rahvamajandus) 
Eve Murumaa analüütik (225.19 KB, PDF) 611 3561 kõrgharidus (maakorraldus)
ametikoht täitmata analüütik (225.19 KB, PDF)    
Vilve Mäger analüütik 611 3012  kõrgharidus (geomaatika)
Kalle Viks analüütik 611 3404  kõrgharidus (ärikorraldus) 
Annike Riibe juhtivspetsialist (131.75 KB, RTF) 611 3694 kõrgharidus (õigusteadus)
Katrin Solvak peaspetsialist (142.47 KB, RTF) 611 3046 kõrgharidus (tööstus- ja tsiviilehitus)
ametikoht täitmata spetsialist (201.31 KB, PDF)    
Janno Veskimets projektijuht (lepinguline) 5656 7641  

REGIONAALVALDKONNA OSAKONNAD

Regionaalhalduspoliitika osakond (põhimäärus (183.35 KB, PDF))

Osakonna põhiülesanded on riigi kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja Eesti kohanimede ametliku korralduse ja kasutamise poliitika analüüsimine, kavandamine ning koordineerimine.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Mart Uusjärv osakonnajuhataja ülesannetes 611 3081 kõrgharidus (linnakorraldus)
Kadri Teller-Sepp nõunik (189.38 KB, PDF) 611 3077 kõrgharidus (õigusteadus) 
Kaur Kaasik-Aaslav nõunik (184.73 KB, PDF) 611 3078 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Ave Viks (teenistussuhe peatatud) nõunik (187.29 KB, PDF)   kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kersten Kattai nõunik (187.29 KB, PDF) 56805097 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kaie Küngas nõunik (184.79 KB, PDF) 611 3080 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Ria-Sadu Needo (teenistussuhe peatatud) nõunik (183.36 KB, PDF) 611 3082 kõrgharidus (skandinavistika)
Sulev Valner nõunik (185.86 KB, PDF) 53079322 kõrgharidus (ajakirjandus)

Regionaalarengu osakond (põhimäärus (271.67 KB, PDF))

Osakonna põhiülesanne on regionaalarengu ja -poliitika kavandamine ja koordineerimine, sh Euroopa territoriaalse koostöö ja Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö kavandamine ja koordineerimine, regionaalarengule suunatud toetusmeetmete väljatöötamine ja nende rakendamise korraldamine ning regionaalvaldkonna õigusaktide väljatöötamine.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Priidu Ristkok osakonnajuhataja 611  3085 kõrgharidus (inimgeograafia) 
Kadri Jushkin nõunik (185.43 KB, PDF) 611 3109 kõrgharidus (avalik haldus) 
Olivia Taluste õigusnõunik (181.63 KB, PDF) 611 3092 kõrgharidus (õigusteadus)
Riina Kurgpõld õigusnõunik (181.63 KB, PDF) 611 3776 kõrgharidus (õigusteadus) 
Martin Kulp õigusnõunik (181.63 KB, PDF) 611 3097 kõrgharidus (õigusteadus)

Regionaalpoliitika talitus

Kaire Ööbik talitusejuhataja (142.07 KB, PDF) 611 3098 kõrgharidus (rahvusvahelised suhted) 
Liis Palumets (teenistussuhe peatatud) nõunik (186.21 KB, PDF) 611 3100 kõrgharidus  
Tarmo Kivi nõunik (186.21 KB, PDF) 611 3104 kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Eedi Sepp nõunik (186.68 KB, PDF) 611 3101 kõrgharidus (inimgeograafia) 
Anne Lindma nõunik (182.03 KB, PDF) 611 3102 kõrgharidus (teeninduse ökonoomika ja organiseerimine)
Natalja Zinovjeva (teenistussuhe peatatud) nõunik (186.21 KB, PDF)   kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Maarja Mänd nõunik (188.79 KB, PDF) 611 3100 kõrgharidus (riigiteadused)
Andres Heldring nõunik (188.85 KB, PDF) 611 3106 kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Katrin Orgusaar peaspetsialist (141.7 KB, PDF) 611 3105 kõrgharidus (romanistika) 
Tea Treufeldt peaspetsialist (141.7 KB, PDF) 611 3225 kõrgharidus (keemiatööstuse põhiprotsessid ja küberneetika)

Euroopa territoriaalse koostöö talitus

Margarita Golovko talitusejuhataja (191.09 KB, PDF) 611 3107 kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Riina Nurmsaar nõunik (190.71 KB, PDF) 611 3108 kõrgharidus (õigusteenistus) 
Julia Koger nõunik (190.69 KB, PDF) 611 3110 kõrgharidus (rahvusvahelised suhted) 
Hannes Nagel peaspetsialist (189.55 KB, PDF) 611 3112 kõrgharidus (riigiteadused) 

INTERREG programmide järelevalve talitus

Aita Teder talitusejuhataja (192.14 KB, PDF) 611 3116 kõrgharidus (rahvamajandus)
Katrin Veering nõunik (183.92 KB, PDF) 611 3954 kõrgharidus (majandusarvestus ja finantsjuhtimine)
Marin Olo (teenistussuhe peatatud)     kõrgharidus (raamatupidamine)
Ruslan Prohhorenko nõunik (183.92 KB, PDF) 611 3118 kõrgharidus (sotsiaaltöö)
Helje Martinfeld peaspetsialist (183.57 KB, PDF) 611 3511 kõrgharidus (keskkonnakorraldus ja puhtam tootmine)

Tiina Westman

peaspetsialist (183.57 KB, PDF) 611 3117 kõrgharidus (raamatupidamine)
Merle Riisna peaspetsialist (183.57 KB, PDF) 611 3115 kõrgharidus (maksundus ja toll) 

Piiriüleste programmide rakendamise talitus

Ege Ello talitusejuhataja (192.08 KB, PDF) 611 3122 kõrgharidus (semiootika ja kulturoloogia) 

Kerli Luts

peaspetsialist 611 3121 kõrgharidus (rahvamajandus)
Stella Vogt nõunik (186.01 KB, PDF) 611 3027 kõrgharidus (riigiteadused)
Anu Roomere nõunik (192.11 KB, PDF) 611 3123 kõrgharidus (Euroopa õpingud) 
Aleksander Vukkert nõunik 611 3280 kõrgharidus (riigiteadused)

Planeeringute osakond (põhimäärus (179.8 KB, PDF))

Osakonna põhiülesanded on koordineerida üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldada üleriigilise planeeringu, merealade ja nendega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi planeerimiseks üleriigilise planeeringu teemaplaneeringu ning riigi eriplaneeringu koostamist, valmistada ette maakonnaplaneeringute heakskiitmise või heakskiitmata jätmise otsuste eelnõud ja teostada maakonnaplaneeringute üle järelevalvet, korraldada üldplaneeringute ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute koostamisel tekkinud eriarvamuste lahendamist, valmistada ette ruumilise planeerimise alaste õigusaktide eelnõusid ja strateegilisi dokumente ning töötada välja juhendeid ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste kujundamiseks.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala

Katri-Liis Ennok (teenistussuhe peatatud)

osakonnajuhataja 611 3124 kõrgharidus (õigusteadus) 
Tiit Oidjärv osakonnajuhataja 611 3151 kõrgharidus (sotsioloogia) 
Andres Levald nõunik (186.46 KB, PDF) 611 3125 kõrgharidus (maastiku arhitektuur ja linna planeerimine)
Merje Muiso nõunik (184.88 KB, PDF) 611 3126 kõrgharidus (õigusteadus)
Anni Konsap nõunik (184.62 KB, PDF) 611 3127 kõrgharidus (õigusteadus) 
Tavo Kikas nõunik (186.66 KB, PDF) 611 3128 kõrgharidus (majandusgeograafia) 
Külli Siim nõunik (187.01 KB, PDF) 611 3129 kõrgharidus (õigusteadus) 
Eleri Kautlenbach nõunik (181.8 KB, PDF) 611 3228  kõrgharidus (keskkonnakorraldus)

Regionaalhalduse osakond (põhimäärus (271.11 KB, PDF))

 
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Väino Tõemets osakonnajuhataja 715 58 00 kõrgharidus (põllumajanduse mehhaniseerimine)

Harju talitus

Leevi Laever talitusejuhataja 715 58 01 kõrgharidus (õigusteadus)
Meeli Vaarik peaspetsialist 715 58 04 kõrgharidus (õigusteadus)
Loona Kangur ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 03 rakenduskõrgharidus (õigusteenistus)
Alan Rood ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 05 kõrgharidus (politoloogia)
Helen Madison ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 02 kõrgharidus (avaliku sektori majandus)

Hiiu talitus

Ants Orav talitusejuhataja   kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Urve Pill ruumilise planeerimise peaspetsialist   kõrgharidus (geograafia-biogeograafia)
Heidi Kõmmus arhivaar   kesk-eriharidus (puu- ja köögiviljandus)

Ida-Viru talitus

Ametikoht täitmata talitusejuhataja    
Tiit Toos ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 13 kõrgharidus (kaubandusökonoomika)
Inne Toome arhivaar 715 58 15 kõrgharidus (põllumajanduse ja ökonoomika organiseerimine)
Kristina Hudilainen arhivaar 715 58 16 üldkeskharidus
Evelyn Staub arhivaar 715 58 14 kesk-eriharidus (õigus)

Jõgeva talitus

Taivo Tali talitusejuhataja 715 58 30 kõrgharidus (inimgeograafia)
Janika Merisalu ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 23 kõrgharidus (maastikuarhitektuur)
Agnes Lihtsa ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 24 kõrgharidus (maastikuplaneerimine)
Ülle Sõrmus arhivaar 715 58 25 rakenduskõrgharidus (äri- ja turundusjuhtimine) 

Järva talitus

Aivo Toomistu talitusejuhataja 715 58 40 kõrgharidus (kultuurikorraldus)
Rainer Eidemiller kohalike omavalitsuste nõunik 715 58 37 kõrgharidus (õigusteadus)
Eret Tischler arhivaar 715 58 38 kõrgharidus (psühholoogia)
Ülle Reisman arhivaar 715 58 39 kesk-eriharidus (asjaajamise organiseerimine)

Lääne talitus

Neeme Suur talitusejuhataja   kõrgharidus (loodusvarade kasutamine ja kaitse)
Kristel Jupits kohalike omavalitsuste nõunik   kõrgharidus (õigusteadus)
Grete Kindel regionaalplaneerimise nõunik   kõrgharidus (loodusteadused)
Lilia Norkin arhivaar   üldkeskharidus

Lääne-Viru talitus

Tarmo Mikkal talitusejuhataja 715 58 50 kõrgharidus (jurist)
Jaan Kangur ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 51 kõrgharidus (maamõõtja)
Liina Raudsepp arhivaar 715 58 52 kõrgharidus (halduskorraldus)
Riina Aas arhivaar 715 58 53 kutse-keskharidus (asjaajamine-arhiivindus)

Põlva talitus

Raul Tohv talitusejuhataja   kõrgharidus (õigusteadus)
Marika Saks ruumilise planeerimise peaspetsialist   kõrgharidus (arhitekt)
Merike Tamme arhivaar   kutse-keskharidus (finantsist)

Pärnu talitus

Kalev Kaljuste talitusejuhataja 715 58 69 rakenduskõrgharidus (rakendusgeodeesia)
Urmas Kase maakondliku arendustegevuse nõunik 715 58 67 kõrgharidus (inimgeograafia)
Tiiu Pärn planeeringute järelevalve nõunik 715 58 66 kõrgharidus (õigusteadus)
Raine Viitas ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58  65 kõrgharidus (geograafia)

Rapla talitus

Andrus Saare talitusejuhataja 715 58 71 kõrgharidus (haldus- ja ärikorraldus)
Aire Müürsepp ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 72 kõrgharidus (maakorraldus)
Piret Kivi ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 73 kõrgharidus (planeerimise ja tehiskeskkonna kaitse)

Saare talitus

Jaan Leivategija talitusejuhataja 715 58 75 kõrgharidus (õigusteadus)
Tea Rauk arhivaar 715 58 76 üldkeskharidus
Inge Välbe arhivaar 715 58 77 üldkeskharidus

Tartu talitus

Jaan Õunapuu talitusejuhataja   kõrgharidus (zootehnika)
Peep Männiksaar ruumilise planeerimise peaspetsialist   kõrgharidus (arhitektuur)
Margus Hendrikson ruumilise planeerimise peaspetsialist   kõrgharidus (geograafia)
Ene Pill arhivaar   kõrgharidus (õigusteadus)
Annela Samarüütei arhivaar   üldkeskharidus
Hille Sess arhivaar   üldkeskharidus

Valga talitus

Tõnis Lass talitusejuhataja 715 58 90 kõrgharidus (jurist)
Kaire Jaanus ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 87 kõrgharidus (maakorraldus)
Kersti Möldre arhivaar 715 58 88 kõrgharidus (tehnoloogiainsener)

Võru talitus

Toomas Piirmann talitusejuhataja 715 58 31 kõrgharidus (õigusteadus)
Eveli Kuklane kohalike omavalitsuste nõunik 715 58 32 kõrgharidus (õigusteadus)
Ülle Luuk ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 35 rakenduskõrgharidus (hoonete ehitus)
Siiri Sokk peaspetsialist 715 58 33 kõrgharidus (õigusteadus)
Liivi Mühlmann arhivaar 715 58 34 kesk-eriharidus (raamatupidamine)

Viljandi talitus

Erich Palm talitusejuhataja 715 58 91 kõrgharidus (ökonoomika)
Tiia Kallas ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 92 kõrgharidus (arhitektuur)
Anne Karjus ruumilise planeerimise peaspetsialist 715 58 95 kõrgharidus (geoloogiline kaardistamine)
Asta Viitak arhivaar 715 58 94 kutse-keskharidus (raamatupidamine)
Halja Viies arhivaar 715 58 93 üldkeskharidus

EELARVEPOLIITIKA OSAKONNAD

Euroopa Liidu maksete osakond (põhimäärus (158.47 KB, PDF))

Tagab Euroopa Liidu toetuste ja välisabi nõuetekohase finantsjuhtimise ja kulude tõendamise Euroopa Komisjonile ning teistele välisabi andjatele.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Karin Viikmaa osakonnajuhataja (162.64 KB, RTF) 611 3537 kõrgharidus (turundus ja välismajandus)
Kärt Kõljalg nõunik (340.94 KB, PDF)   kõrgharidus (võõrkeeled ja ärikorraldus)
Jaanus Kants nõunik (339.19 KB, PDF) 611 3489 kõrgharidus (ärijuhtimine ja avalikud suhted)
Janika Otsing ekspert (269.06 KB, PDF) 611 3808 kõrgharidus (rahvamajandus)
Liis Tartes ekspert (266.03 KB, PDF) 611 3425 kõrgharidus (ajakirjandus ja suhtekorraldus)
Merje Teigar finantsspetsialist (330.78 KB, PDF) 611 3431 kutseharidus

Maili Rohtla

finantsspetsialist (335.85 KB, PDF) 611 3043  kõrgharidus (majandusarvestus ja finantsjuhtimine) 
Eveli Laan (teenistussuhe peatatud) finantsspetsialist   kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine) 

Välisvahendite osakond (põhimäärus (137.82 KB, PDF))

Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välisvahendite kasutamist.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kerstin Liiva osakonnajuhataja 611 3866 kõrgharidus (geograafia)
Kristel Hook osakonnajuhataja asetäitja (334.91 KB, PDF) 611 3667 kõrgharidus (õigusteadus)

Monika Kont

osakonnajuhataja asetäitja (174.83 KB, RTF)  611 3058 kõrgharidus (metsamajandus)
Maari Helilaid osakonnajuhataja asetäitja (335.22 KB, PDF) 611 3361 kõrgharidus (halduskorraldus)
Katri Seier nõunik (224.17 KB, PDF); EL vahendite ja regionaalpoliitika nõunik (87.25 KB, PDF) EV alalises esinduses EL juures Brüsselis   kõrgharidus (avalik haldus)
Magnus Urb nõunik (336.06 KB, PDF) 611 3534 kõrgharidus (avalik haldus)

Ragne Hoff

nõunik EV alalises esinduses Brüsselis   kõrgharidus (majandusteadus)
ametikoht täitmata nõunik (268.6 KB, PDF)    
Kristel Ilumäe nõunik (225.14 KB, PDF) 611 3398 kõrgharidus (avalik haldus)
Üllar Laan nõunik (269.73 KB, PDF) 611 3194 kõrgharidus (ajalugu)
  nõunik (225.45 KB, PDF)    
Indrek Mägi nõunik (264.32 KB, PDF) 611 3594 kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus)
Annelii Ausmees nõunik (180.04 KB, RTF) 611 3229  kõrgharidus (avalik haldus)
Marit Piirisaar nõunik (223.35 KB, PDF) 611 3033 kõrgharidus (halduskorraldus)
Marek Kübarsepp nõunik (268.84 KB, PDF) 611 3170  kõrgharidus (õigusteadus)
​ametikoht täitmata ekspert (196.56 KB, RTF)    
Margit Aus nõunik (231.67 KB, RTF) 611 3186 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Mairi Uusen nõunik (336.06 KB, PDF) 611 3238 kõrgharidus (halduskorraldus)
Ly Looga (teenistussuhe peatatud) nõunik (334.24 KB, PDF) 611 3165 kõrgharidus (avalik haldus)
  nõunik (334.24 KB, PDF)    
Piret Eelmets peaspetsialist (264.03 KB, PDF) 611 3188 kõrgharidus (õigusteadus)
Aveliin Sule (teenistussuhe peatatud) peaspetsialist (194.38 KB, RTF)   kõrgharidus (ärirahandus ja arvestus)

Triin Nolo
(teenistussuhe peatatud)

peaspetsialist (190.99 KB, PDF)   kõrgharidus (rahvusvahelised suhted)
Diana Mäll peaspetsialist (265.03 KB, PDF) 611 3724 kõrgharidus (psühholoogia)
Laura Pikkoja (teenistussuhe peatatud) peaspetsialist (224 KB, PDF)   kõrgharidus (rahvamajandus)
Evelyn Jõgi peaspetsialist 611 3086 kõrgharidus (ökonoomika)
Christine Käis peaspetsialist (224.35 KB, PDF) 611 3038 kõrgharidus (ärikorraldus)
Kristiina Piikov peaspetsialist (334.88 KB, PDF) 611 3254 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Anu Kikas peaspetsialist (274.23 KB, PDF) 611 3741  kõrgharidus (rahvusvahelised suhted)
ametikoht täitmata peaspetsialist (222.82 KB, PDF)    

Välisvahendite rakendamise osakond (põhimäärus (134.4 KB, PDF))

Koordineerib ja korraldab Euroopa Liidu vahendite ja teiste välisvahendite kasutamist.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Urmo Merila osakonnajuhataja (227.02 KB, PDF) 611 3719 kõrgharidus (ärikorraldus; avalik haldus)
Siiri Saarmäe osakonnajuhataja asetäitja (209.9 KB, RTF) 611 3051 kõrgharidus (kinnisvara haldamine)
ametikoht täitmata nõunik (204.86 KB, RTF)    
Karen Veidik nõunik (210.49 KB, RTF) 611 3556 kõrgharidus (avalik haldus)
Kelly Poopuu (teenistussuhe peatatud) nõunik (207.8 KB, RTF)   kõrgharidus (turundus)
Natalja Tśikova nõunik (207.8 KB, RTF) 611 3455 kõrgharidus (majandusteadus) 
Margot Tamm jurist (187.43 KB, PDF) 611 3056 kõrgharidus (õigusteadus)
Kaupo Piirsalu jurist (187.43 KB, PDF) 611 3057 kõrgharidus (õigusteadus)
Kadri Kalamees peaspetsialist (176.93 KB, RTF) 611 3208 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Jelena Malinina peaspetsialist (176.7 KB, RTF) 611 3230 keskharidus
Julia Nikolajeva peaspetsialist (200.14 KB, RTF) 611 3055 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Kaari Lind peaspetsialist (200.14 KB, RTF) 611 3053  kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine) 
Pille Lumi peaspetsialist (200.14 KB, RTF) 611 3069 kõrgharidus (maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine) 
Taisi Valdlo peaspetsialist 6113496 kõrgharidus (võõrkeeled ja ärikorraldus)
Lagle Reidma peaspetsialist 611 3956 kõrgharidus (ärikorraldus)

Fiskaalpoliitika osakond (põhimäärus (309.51 KB, PDF))

Valmistab ette valitsuse makromajandus- ja fiskaalpoliitilisi otsuseid, Eesti seisukohti osalemiseks Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise ja Euroopa Liidu eelarve protsessis ning koostab strateegiadokumente, sealhulgas riigi eelarvestrateegiat ja stabiilsusprogrammi.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala

Sven Kirsipuu

osakonnajuhataja (172.34 KB, RTF) 611 3515 kõrgharidus (ärikorraldus)
Pille Pruunsild osakonnajuhataja asetäitja (166.93 KB, RTF) 611 3013 kõrgharidus (rahvamajandus)

Erki Lõhmuste

osakonnajuhataja asetäitja (164.02 KB, RTF) 611 3493 kõrgharidus (rahvamajandus) 
Tanel Steinberg nõunik 611 3519 keskharidus (kõrgharidus omandamisel)
Mari Lahtmets nõunik (161.4 KB, RTF) 611 3520 kõrgharidus (geograafia-biogeograafia)
Tiiu-Tatjana Reinbusch nõunik (18.48 KB, DOCX) 611 3751 kõrgharidus (elektriside insener, rahvusvahelise äri magistriprogramm)
Signe Viimsalu nõunik 611 3898 kõrgharidus (õigusteadus)
Risto Kaarna juhtivanalüütik 611 3416 kõrgharidus (majandusteadus)
Kristjan Pungas analüütik (153.57 KB, RTF) 611 3284 kõrgharidus (ärikorraldus)
Irina Bõtškova analüütik (151.96 KB, RTF) 611 3432 kõrgharidus (masinaehitustööstuse ökonoomika ja organiseerimine)
Madis Aben analüütik (163.42 KB, RTF) 611 3506 kõrgharidus (tööstus- ja tsiviilehitus)
Margus Tuvikene analüütik (151.29 KB, RTF) 611 3221 kõrgharidus (ettevõttemajandus)

Erik Marksoo (teenistussuhe peatatud)

analüütik   kõrgharidus (avalik haldus)
Karin Kondor-Tabun (teenistussuhe peatatud) analüütik (153.45 KB, RTF) 611 3614 kõrgharidus (rahvamajandus)
Margus Täht analüütik (148.56 KB, RTF) 611 3351 kõrgharidus (ärikorraldus)
Rait Kiveste analüütik (148.32 KB, RTF) 611 3231 kõrgharidus (majandus ja matemaatika) 
Merliin Laos (teenistussuhe peatatud) analüütik (148.44 KB, RTF)   kõrgharidus (ärindus)
Kadri Klaos analüütik (148.43 KB, RTF) 611 3705 kõrgharidus (ärikorraldus)

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond (põhimäärus (119.7 KB, PDF))

Töötab välja kohalike omavalitsuste finantseerimise ja finantsjuhtimise põhimõtted ning poliitika, valmistab ette õigusaktide eelnõud, koordineerib nende rakendamist ning tegeleb kohalike omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsiga.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Sulev Liivik osakonnajuhataja (161.49 KB, RTF) 611 3417 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Andrus Jõgi nõunik (151.89 KB, RTF) 611 3434 kõrgharidus (ärikorraldus)
Kersti Sannik peaspetsialist (156.14 KB, RTF) 611 3654 kõrgharidus (rahandus ja krediit)
ametikoht täitmata peaspetsialist (156.14 KB, RTF)    

Riigieelarve osakond (põhimäärus (217.51 KB, PDF))

Annab hinnanguid strateegilistele arengukavadele, õigusaktide eelnõudele ja riigieelarve kulutaotlustele; korraldab riigieelarve koostamist, seirab riigi ressursside kasutamist ja hindab selle tulemust; koordineerib ja korraldab strateegilist planeerimist riigis ning sellega seonduvaid arendusi, osaleb valitsussektori arengu prognooside ning majandus- ja eelarvepoliitiliste ülevaadete koostamisel.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Janne Kendla
(teenistussuhe peatatud)
osakonnajuhataja 611 3484 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Marianne Paas osakonnajuhataja (149.85 KB, RTF) 611 3414 kõrgharidus (majandusküberneetika)
Karl-Erik Tender osakonnajuhataja asetäitja (342.53 KB, PDF) 611 3730 kõrgharidus (politoloogia)
Marika Tuusis osakonnajuhataja asetäitja 611 3720 kõrgharidus (ökonoomika)
Kadri Tali (teenistussuhe peatatud) osakonnajuhataja asetäitja   kõrgharidus (inimgeograafia)
Külli Kraner osakonnajuhataja asetäitja (286.72 KB, PDF) 611 3527 kõrgharidus (inimgeograafia)
Veikko Kapsta nõunik (264.24 KB, PDF) 611 3430 kõrgharidus (majandusküberneetika)

Kärt Kivirand (teenistussuhe peatatud)

nõunik 611 3625 kõrgharidus (haldusjuhtimine) 
Joonas Pärenson nõunik 611 3723 kõrgharidus (ärirahandus ja majandusarvestus)
Tom Kagovere nõunik (281.17 KB, PDF) 611 3193 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Rando Härginen nõunik (285.84 KB, PDF) 611 3397 kõrgharidus (halduskorraldus) 
Eneken Lipp nõunik (263.21 KB, PDF) 611 3190 kõrgharidus (Euroopa õpingud)
Kirke Kobi (teenistussuhe peatatud) nõunik (151.42 KB, RTF)   kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Helina Tali nõunik (151.42 KB, RTF)   kesharidus
Karin Reiska (teenistussuhe peatatud) nõunik 611 3162 kõrgharidus (avalik haldus)
Olga Kuvatova nõunik (265.39 KB, PDF) 611 3005 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Ly Sari nõunik 611 3568 kõrgharidus (rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud) 
Merlin Sepp nõunik (263.16 KB, PDF) 611 3061 kõrgharidus (sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika)
Elo Piksarv nõunik (PDF) 611 3738 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Jaanus Karv nõunik (PDF) 611 3625 kõrgharidus (riigiteadused)
Erika Meejärv nõunik (PDF) 611 3480 kõrgharidus (raamatupidamine)
Kairi Jürgenson nõunik (PDF) 611 3021 kõrgharidus (toll)
Kairi Nisamedtinov peaspetsialist (162.79 KB, RTF) 611 3096 kõrgharidus (majandusravestus)
Olavi Seisonen nõunik (PDF) 6113088 kõrgharidus (rakenduslik majandusteadus) 
Terje Tiitsu nõunik (263 KB, PDF) 611 3742 kõrgharidus (raamatupidamine ja rahandus) 
Miryam Vahtra peaspetsialist (204.24 KB, PDF) 611 3047 kõrgharidus (ärikorraldus)
Virve Rohtla peaspetsialist (171.32 KB, RTF) 611 3419 kõrgharidus (põllumajanduslik raamatupidamine)
Anti Kingsepp peaspetsialist (151.19 KB, RTF) 611 3540 kõrgharidus (ehitus)
Susann Tamm nõunik (PDF) 611 3410 kõrgharidus (majandusarvestus)
Rando Kängsepp nõunik (PDF) 611 3628 rakenduskõrgharidus (turismi- ja hotelliettevõtlus)
ametikoht täitmata nõunik (PDF)    
Silja Kask nõunik (PDF) 611 3756 kõrgharidus (ärikorraldus)
Tiina Ellervee nõunik (PDF) 611 3543 kõrgharidus (ökonomist)
Britt-Marena Tiikmaa nõunik (PDF) 611 3682 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Raili Truup nõunik 611 3408 kõrgharidus
Guido Grünberg nõunik 611 3957 kõrgharidus
Teele Annus nõunik 611 3955 kõrgharidus
Kristi Karula peaspetsialist 611 3251 kõrgharidus (ärikorraldus)
Andres Paris ekspert (187.9 KB, PDF) 611 3665 keskharidus (kõrgharidus omandamisel)
Krete Sema spetsialist (204.95 KB, PDF) 611 3162 kõrgharidus (riigiteadused)

VAHETULT MINISTRILE VÕI KANTSLERILE ALLUVAD OSAKONNAD

Finantskontrolli osakond (põhimäärus (199.33 KB, PDF))

Koordineerib ja analüüsib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste sisekontrollisüsteemi rakendamist ja teeb ettepanekuid selle tõhustamiseks; hindab ministeeriumide ja Riigikantselei siseaudiitorite töö kvaliteeti; auditeerib valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste ning vajadusel teiste riigieelarvest raha saavate asutuste tegevust; auditeerib ELi toetuste kasutamist; täidab Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ametliku koosööpartneri ülesandeid.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kaur Siruli osakonnajuhataja (161.42 KB, RTF) 611 3449 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Mariliis Männik-Sepp nõunik 611 3411 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Virve Teppart nõunik (184.31 KB, RTF) 611 3539 kõrgharidus (kaubandusökonoomika)
Kaisa Jõemaa nõunik (219.1 KB, PDF) 611 3536 kõrgharidus (politoloogia)
I auditi talitus
Kai Paalberg talitusejuhataja (143.73 KB, PDF) 611 3181 kõrgharidus (majandusteadus)
Ailen Vali juhtivaudiitor (140.79 KB, PDF) 611 3178 kõrgharidus (ärikorraldus)
Marek Suurniit juhtivaudiitor (140.78 KB, PDF) 611 3706 kõrgharidus (rahvamajandus)
Veiko Kiivet juhtivaudiitor (195.93 KB, RTF) 611 3207 kõrgharidus (finantsjuhtimine)
Ingrid Kuld audiitor (183.18 KB, RTF) 611 3294 kõrgharidus (matemaatika - didaktika)
Elis Kõrvek audiitor (135.61 KB, PDF) 611 3197 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine) 
Merit Rajamäe (teenistussuhe peatatud) audiitor 611 3186 rakenduskõrgharidus (raamatupidamine)
Grigori Ošomkov audiitor (135.6 KB, PDF) 611 3258 kõrgharidus (maksundus ja toll)
Silja Kaarma audiitor (135.6 KB, PDF) 611 3319 kõrgharidus (ärikorraldus)
II auditi talitus
Kadi Peets talitusejuhataja (219.32 KB, PDF) 611 3054 kõrgharidus (majandusteadus)
Veronika Soom (teenistussuhe peatatud) juhtivaudiitor (195.93 KB, RTF)   kõrgharidus (ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Ainika Ööpik juhtivaudiitor (140.78 KB, PDF) 611 3707 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Liina Võrklaev juhtivaudiitor (195.93 KB, RTF) 611 3212 kõrgharidus (ettevõtluse ning tehnoloogia juhtimine)
Ülle Mets audiitor (183.87 KB, RTF) 611 3342 kõrgharidus (elukondliku teenindamise ökonoomika ja organiseerimine)
Hannes Vahemäe audiitor (183.87 KB, RTF) 611 3017 rakenduskõrgharidus (maksundus ja toll) 
Eliina Tüvi audiitor (183.87 KB, RTF) 611 3587 kõrgharidus (rahvusvaheline ärijuhtimine)
Mart Pechter juhtivaudiitor (152.07 KB, PDF) 611 3152 kõrgharidus (Euroopa õpingud)

Siseauditi osakond (põhimäärus (232.74 KB, PDF))

Viib läbi auditeid ministeeriumis ja selle valitsemisalas, samuti teistes asutustes ja isikutes, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või lepingutest; koordineerib, analüüsib ja hindab sisekontrollisüsteemi ministeeriumis ja valitsemisalas tervikuna ning teeb ettepanekuid sisekontrollisüsteemi parandamiseks.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Krista Nelson osakonnajuhataja (195.17 KB, PDF) 611 3206 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Terje Keerberg juhtivaudiitor (191.43 KB, PDF) 611 3290 kõrgharidus (kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine)
Inga Meister juhtivaudiitor (191.43 KB, PDF) 611 3712 kõrgharidus (õigusteadus)
Piret Ploom juhtivaudiitor (191.43 KB, PDF); töökoha asukoht Jõgeva 6113270 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Rita Pukk siseaudiitor (187.59 KB, PDF) 611 3479 rakenduskõrgharidus (raamatupidamine)

Arendusosakond (põhimäärus (229.96 KB, PDF))

Koordineerib ministeeriumi ja tema valitsemisala strateegilise arengukava ja ministeeriumi tegevuskava väljatöötamist ning arendustegevusi; jälgib strateegilise arengukava ja tegevuskava rakendamist; korraldab ministeeriumi ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse vahelist tegevust.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Karin Närep osakonnajuhataja (142.49 KB, RTF) 611 3755 kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Merilin Olo kvaliteedijuht 611 3157 kõrgharidus (riigiteadused)
Margus Lehesaar nõunik (70 KB, DOC) 611 3076  kõrgharidus (kaitsevägi)  
  nõunik (227.91 KB, PDF)    

Liina Mugu

peaspetsialist (227.91 KB, PDF) 611 3313 kõrgharidus (ärijuhtimine)
Kristi Müürsepp peaspetsialist (152.89 KB, RTF) 611 3084 kõrgharidus (ökonoomika ja ettevõtlus)

Kommunikatsiooniosakond (põhimäärus (179.8 KB, PDF))

Informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest ning korraldab ministeeriumi ja avalikkuse vahelisi suhteid.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Sigrid Laev (teenistussuhe peatatud) osakonnajuhataja   kõrgharidus (ajakirjandus)
Liisi Poll osakonnajuhataja (156.33 KB, RTF) asendaja 611 3049
57 831 881
kõrgharidus (politoloogia)
Kai-Riin Meri nõunik 611 3094 kõrgharidus (filoloogia)
Karel Hanni peaspetsialist (170.23 KB, RTF) 611 3119
55 575 270
kõrgharidus (kommunikatsioonijuhtimine)
Kristina Haavala peaspetsialist (160.34 KB, RTF) 611 3448
51 878 99
kõrgharidus (kommunikatsioonijuhtimine)
Ott Heinapuu peaspetsialist (156.01 KB, RTF) 611 3035
56 659 980
kõrgharidus (semiootika ja kulturoloogia)
Siiri Suutre peaspetsialist (175.61 KB, RTF)

611 3114
56 607 922

kõrgharidus (kommunikatsioon)

Finantsosakond (põhimäärus (229.35 KB, PDF))

Korraldab ja koordineerib ministeeriumis ja tema valitsemisalas raamatupidamisarvestust ja eelarvestamist, eelarve täitmise jälgimist, majandusaasta aruande koostamist ja ministeeriumile eraldatud välisvahendite kasutamist; teostab järelevalvet valitsemisala välisvahendite kasutamise üle.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Riina Virkus osakonnajuhataja (131.88 KB, RTF) 611 3210 kõrgharidus (ärikorraldus)
Aire Tark analüütik (136.85 KB, RTF) 611 3467 kõrgharidus (raamatupidamine)
Mari-Liis Mets analüütik (134.45 KB, RTF) 611 3631 kõrgharidus (majandusarvestus)
Piret Luik analüütik (24.58 KB, DOCX) 611 3276 kõrgharidus (majandusliku informatsiooni mehhaniseeritud töötlemine)
Maarek Villa peaspetsialist (126.35 KB, RTF) 611 3648 kesk-eriharidus (raamatupidamine)
​Helle Liigsoo (teenistussuhe peatatud) peaspetsialist (122.85 KB, RTF)   kõrgharidus (haldusjuhtimine)
Pille Penk peaspetsialist 611 3745 kõrgharidus (finantsjuhtimine ja majandusarvestus)
Reet Pukk peaspetsialist (23.12 KB, DOCX) 611 3997 kesk-eriharidus (tehnik-plaanija)

Õigusosakond (põhimäärus (227.88 KB, PDF))

Koordineerib ministeeriumi õigusloomealast tegevust; tagab ministeeriumis ettevalmistatavate õigus- ja haldusaktide eelnõude ning lepingute kooskõla õigustloovate aktidega; korraldab ministeeriumi õigushuvide esindamist ja riigi esindamist kohtutes; nõustab ministeeriumi ja tema valitsemisala asutusi juriidilistes küsimustes.
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Aet Sallaste osakonnajuhataja (158.18 KB, RTF) 611 3497 kõrgharidus (õigusteadus)
Agnes Peterson nõunik (149.58 KB, RTF) 611 3161 kõrgharidus (õigusteadus)

Marge Kaskpeit

nõunik (148.65 KB, RTF) 611 3611 kõrgharidus (õigusteadus)
Silvi Uljas jurist (152.35 KB, RTF) 611 3447 kõrgharidus (õigusteadus)
Virge Aasa jurist (153.42 KB, RTF) 611 3549 kõrgharidus (õigusteadus)

Heili Jaamu

jurist (141.83 KB, RTF) 611 3645 kõrgharidus (õigusteadus)
Sirje Lilover keeletoimetaja (135.08 KB, RTF) 611 3638 kõrgharidus (eesti keel ja kirjandus)

Ühisosakond (põhimäärus (277.24 KB, PDF))

 
Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Merilin-Siret Sahku  osakonnajuhataja (135.83 KB, RTF) 611 3708 kõrgharidus (õigusteadus; ärijuhtimine)

Haldustalitus

Aare Aun talituse juhataja 53308635 kõrgharidus (kinnisvara haldamine)
Heli Just nõunik 625 6346 kõrgharidus (maakorraldus)
Tarmo Tallermaa nõunik (142.07 KB, RTF) 611 3044 kõrgharidus (ehituse ökonoomika ja organiseerimine)
Kaidi Rand nõunik (143.59 KB, RTF) 611 3159 kõrgharidus (toitlustamise tehnoloogia)
Keiu Käära (teenistussuhe peatatud)     kõrgharidus (juhtimine ja turundus)
Eda Paju peaspetsialist 639 7610 kõrgharidus (teeninduse ja ökonoomika organiseerimine)
Mirtel Daniel spetsialist    
Angelika Haamer peaspetsialist (149.28 KB, RTF) 611 3352 kõrgharidus (majandusteadus)
Kristel Marksalu juhtivspetsialist   keskharidus
Sirje Pärna spetsialist   kesk-eriharidus (tehnik-organisaator)
Urve Jõgi spetsialist   kesk-eriharidus (kaubatundmine)
Kaire Illi-Illik administraator (115.26 KB, RTF) 611 3558 keskharidus
Tauno Viljat administraator 626 9380 keskharidus
Hillar Hummel autojuht (108.88 KB, RTF)   keskharidus
Vladimir Pasitšnõi autojuht (110.45 KB, RTF) 611 3560 kesk-eriharidus (autoremondilukksepp)
Mihkel Tamm autojuht (120.46 KB, PDF) 611 3240 kutsekeskharidus (turismikorraldus)
Johannes Sepp autojuht   keskharidus
Jüri Lillo autojuht   keskharidus
Raivo Liiksmann autojuht   keskharidus
Ivo Tellisaar autojuht 529 0487 keskharidus
Veiko Reisel autojuht 501 5089 kõrgharidus (meteoroloog)
Toomas Leppik autojuht 626 9285 keskharidus
Urmas Arusoo autojuht 626 9285 keskharidus
Raoul Teeääre autojuht 626 9285 keskharidus
Riho Vettik autojuht 626 9285 kesk-eriharidus (autode tehnohooldus ja remont)

Dokumendihaldustalitus

Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kärt Allert talituse juhataja 626 9307 kõrgharidus (juhiabi)
Triin Vilman nõunik (141.78 KB, RTF) 611 3711 kõrgharidus (halduskorraldus)
Triin Kivisild (teenistussuhe peatatud) peaspetsialist (121.77 KB, RTF)   kõrgharidus (info- ja dokumendihaldus) 

Kerli Auväärt

peaspetsialist (121.77 KB, RTF) 611 3407 rakenduskõrgharidus (infoteadus ja dokumendihaldus)
Tiina Loosaar peaspetsialist (142.27 KB, RTF) 611 3713 kõrgharidus (teeninduse ökonoomika ja organiseerimine)
Liis Laaneloog peaspetsialist 620 8121 kõrgharidus (treener-õpetaja)
Mariko Männa peaspetsialist 639 7626 kõrgharidus (juhiabi)
Lea Kõu dokumendihalduse spetsialist 620 8122 kõrgharidus (riigiteadused)
Liivia Gussarova dokumendihalduse spetsialist 620 8123 keskharidus
Marju Loonurme dokumendihalduse spetsialist 625 6343 kesk-eriharidus (III järgu kõitja-köitemasina masinist)
Katrin Tael dokumendihalduse spetsialist 715 3405 keskharidus
Mall Hiet dokumendihalduse spetsialist 626 9306 kesk-eriharidus (elektroonsed arvutusmasinad ja seadmed)
Ly Pärenson dokumendihalduse spetsialist 626 9305 kesk-erharidus (hotellimajandus)
Merike Pill dokumendihalduse spetsialist 611 3571 kesk-eriharidus (klubitöö)
Mari-Ann Meikas dokumendihalduse spetsialist 611 3572 keskharidus
Eve Valter spetsialist 620 8249 kõrgharidus (inglise ja saksa keel)
Merle Järve spetsialist 625 6361 kesk-eriharidus (köitja-köitemasina masinist)
Maie Antsov spetsialist 625 6307 keskharidus
Mare Anderson spetsialist 626 9301 kõrgharidus (hotellimajandus)
Virge Maripuu spetsialist 611 3091 keskharidus
Eha Enula juhtkonna referent 626 9109 kesk-eriharidus (asjaajamise organiseerimine)
Merilin Varsamaa asekantsleri abi 626 9308 keskharidus
Aili Petti asekantsleri abi 626 9182 kõrgharidus (vene keel ja kirjandus)
Ele Riipus asekantsleri abi 626 9121 kõrgharidus (juhiabi)
Triin Teder asekantsleri abi 626 9212 kõrgharidus (juhiabi)

Greete Veesalu

arhivaar (126.18 KB, RTF) 611 3636 kõrgharidus (ajalugu)
Reet Kukk arhivaar 612 7823 kõrgharidus (dokumendihaldus)
Maie Pihlamägi arhivaar 620 8125 kõrgharidus (ajalugu)
Inna Glaase arhivaar 625 6349 kõrgharidus (majandusküberneetika)
Pille Elismäe arhivaar 626 9300 kõrgharidus (infoteadus)
Virge Tammaru keeletoimetaja 626 9320 kõrgharidus (inglise keel)

Personalitalitus

Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Janika Sillamäe nõunik 611 3476 kõrgharidus (psühholoogia)
Vesta Kreem nõunik 611 3158 kõrgharidus (psühholoogia)
Kaja Palmse nõunik 626 9266 kõrgharidus (personalitöö ja -arendus)
Edith Kallaste nõunik 626 9261 kõrgharidus (ärikorraldus)
Heli Koort personalikonsultant 611 3583 kõrgharidus (halduskorraldus)
Janne Hallik personalikonsultant 620 8131 kõrgharidus (psühholoogia)
Jaana Kivila personalikonsultant 626 9263 kõrgharidus (personalitöö ja -arendus)
Kristi Räime personalikonsultant 611 3768 kõrgharidus (koolieelse lasteasutuse õpetaja) 
Kristel Filippov personalikonsultant 620 8132 kõrgharidus (sotsiaaltöö korraldus)

Merilin Metsma

(teenistussuhe peatatud)

personalikonsultant   kõrgharidus (avalik haldus)
Anne Marjapuu personalikonsultant 625 6322 kõrgharidus (ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine)
Monika Vapra personalikonsultant

625 6324

kõrgharidus (halduskorraldus)

Õigustalitus

Nimi/E-post Ametikoht/Ametijuhend Telefon Haridus/Eriala
Kristina Brandt-Kure jurist 626 9370 kõrgharidus (õigusteadus)
Kristi Lõoke jurist 620 8150 kõrgharidus (õigusteadus)
Siirika Paulman jurist 620 8140 kõrgharidus (õigusteadus)
Terje Anderson jurist 611 3161 kõrgharidus (õigusteadus)

 

Viimati uuendatud: 17. Jaanuar 2018