Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on kõik andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada ja isikuandmete töötlemine on iga selliste andmetega tehtav toiming.

Rahandusministeeriumi koduleht


Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse info

  • arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadress),
  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga,
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kodulehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, mille abil arendatakse veebilehte.

Kirjavahetus


Isikuandmeid võivad sisaldada nii rahandusministeeriumi saadetud kirjad, teabenõuded, pöördumised ja selgitustaotlused kui ka nendele saadetud vastused.

Rahandusministeeriumi saabunud kiri registreeritakse dokumendiregistris.

Pöördumine, milles tehakse ettepanekuid riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse töö korraldamiseks või milles soovitakse selgitusi riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse tegevuse kohta või õigusakti sisu kohta, on avalik. Kui pöördumine sisaldab füüsilise isiku kontaktandmeid, siis sellele dokumendiregistri kaudu avalikku juurdepääsu ei võimaldata.

Dokumendiregistris kuvatakse pöördumise registriandmed, sealhulgas saatja initsiaalid. Isiku pöördumine väljastatakse teabenõude korral, kuid isiku kontaktandmeid ei väljastata.

Kui pöördumises on märgitud, et tegemist on avaliku kirjaga, avalikustatakse see dokumendiregistris koos saatja nime ja kontaktandmetega, juhul kui need kirjas sisalduvad.

Kui kiri sisaldab isiku eraelu puutumatust kahjustada võivat teavet või muid andmeid, millele juurdepääs ei ole seaduse alusel lubatud, kehtestatakse sellele juurdepääsupiirang. Teiselt asutuselt saabunud kirjale kehtestab vajadusel juurdepääsupiirangu kirja saatja.

Tööle kandideerimine


Rahandusministeerium ei säilita tööle kandideerimisega seotud dokumente kauem kui konkursi toimumise aja jooksul. Kandidaatide avaldusi dokumendiregistrisse ei kanta. Avalikustamisele ei kuulu ka teave inimese osalemise kohta konkursil. Teave kandidaadi ametisse nimetamise kohta on avalik.

Õigus enda andmetega tutvuda


Igaühel on õigus enda kohta esitatud ja kogutud isikuandmetega tutvuda ja nõuda ebatäpsete andmete parandamist.

 

Viimati uuendatud: 26. Juuni 2017