Sa oled siin

Ida-Virumaa õiglase ülemineku arutelud

 

Ootame osalema Ida-Virumaa õiglase ülemineku aruteludel

Rahandusministeerium koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liiduga ootab kõiki, aga eelkõige Ida-Virumaa elanikke 8. septembril arutama Ida-Virumaa arengu ja õiglase ülemineku teemadel. Kuulame valdkondlike ekspertide ja ministeeriumide nägemusi elu- ja looduskeskkonna, teenuste ning sotsiaalse kaasatuse teemadel ja ütleme sõna sekka temaatilistel lauaaruteludel. Et mitte kaasa aidata COVID 19 viiruse levikule, toimuvad seekordsed arutelud Zoom keskkonnas üle veebi.

Päevakava:

Elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus (kell 09.00-13.00)

9.00-9.25 sissejuhatus, ülevaade Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisest ja Ida-Viru maakonna väljakutsetest (Rahandusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit)

9.25-9.40 "Õiglane üleminek kui ühiskondlik muutus - mida see inimestele kaasa toob ja kuidas (sotsiaal)teadlased saavad panustada” (Margit Keller, Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut)

9.40-10.00 lõimumise, kultuuri ja kultuurilise mitmekesisuse ning kodanikuühiskonnaga seotud väljakutsed ja võimalused (Kultuuriministeerium, Eduard Odinets)

9.50-10.05 Ida-Virumaa haridusvõrgustik (Kerda Eiert, Ida-Virumaa haridusklaster)

10.05-10.20 elamumajandus, liikuvus ja transport (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

10.20-10.45 sotsiaalvaldkond, tervishoid (Sotsiaalministeerium)

10.45-11.45 lauaarutelud

11.45-12.00 paus

12.00-13.00 kokkuvõtted ja ühisarutelu

13.00-14.00 lõunapaus

Keskkond (kell 14.00-18.00)

14.00-14.20 sissejuhatus, ülevaade Ida-Virumaa õiglase ülemineku kava koostamisest ja Ida-Viru maakonna väljakutsetest (Rahandusministeerium, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit)

14.20-14.40 üldine paradigma muutus keskkonnavaldkonnas, globaalsest ja kohalikust vaatest (Madis Vasser, Eesti Roheline Liikumine; Piret Väinsalu, Eestimaa Looduse fond)

14.40-15.00 ülevaade Ida-Virumaa keskkonnaseisundist (Keskkonnaagentuur)

15.00-15.20 ettepanekud Ida-Virumaa keskkonnaseisundi parandamiseks (Keskkonnaministeerium)

15.20-16.45 lauaarutelud

16.45-17.00 paus

17.00-18.00 kokkuvõtted ja ühisarutelu

Arvamusseminaridel osalemiseks ja seminaride kokkuvõtete saatmiseks on kindlasti vajalik enda osalemine registreerida veebilehel hiljemalt 6. septembriks. Registreerunutele edastatakse juhised seminaridel osalemiseks e-kirja teel.

Samuti saavad kõik huvilised oma mõtteid esitada kuni 11. septembrini elektroonselt veebilehtedel nii eesti kui ka vene keeles.

Taustaks on võimalik Ida-Virumaa üldiste rahvastikunäitajate, inimeste terviseseisundi, elu-, õpi- ja töökeskkonna, kultuuri, turvalisuse teemadega tutvuda Ida-Virumaa maakonna tervise ja heaolu profiilis  (PDF)

Rohkem infot Ida-Virumaa tegevuskava ja õiglase ülemineku kava koostamise kohta veebilehel.

Viimati uuendatud: 4. september 2020