Sa oled siin

Energiakulude hüvitamine

Energiahinna tõusu leevendmiseks on riigi poolt välja töötatud kaks eraldi meedet: elektri võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine vähemkindlustatud leibkondadele.

Elektri võrgutasu hüvitamine kõigile
 

Elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses kõigile elektritarbijatele - see kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena:

Täpsem info: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele
 

Suhtelises vaesuses ehk vähemkindlustatud peredele elektri-, gaasi- ja kütte arvete osalisel tasumisel kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Suhtelises vaesuses peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega. Energiakulude hüvitist saab tõenäoliselt taotlema hakata detsembri teises pooles või jaanuarisTaotlemiseks tuleb sihtrühma kuuluval perel pöörduda siis kohaliku omavalitsuse poole.

Viimati uuendatud: 30. november 2021