Sa oled siin

Eesti Raudtee AS kutsub osalema raudteeülesõidu automaatikalahenduse teabepäringus

Automated railway level crossings RFI / Raudteeülesõidu automaatikalahenduse teabepäring (AS Eesti Raudtee)

Päringu teostamise vajaduse tausta kirjeldus:

Käesolev teabepäring on avalik ning selle eesmärk on riigihanke korraldamiseks tehnilise kirjelduse koostamine. Päringu teostaja tagab kavandatavas riigihankes potentsiaalsete huvitatud isikute võrdse kohtlemise ja vaba ligipääsu infole järgides kõiki riigihangete üldpõhimõtteid. Käesolevas päringus osalemine ei anna mistahes osalenud isikule mistahes eeliseid tulevases kavandatavas riigihankes.

Projekteerimis-ehitustööde riigihange on kavas läbi viia 2018.a. pärast tehnilise dialoogi eelpäringu läbiviimist ja selle käigus kogutud potentsiaalselt huvitatud isikute tagasiside analüüsimist. Riigihanke läbiviimine toimub riikliku elektroonilise riigihangete keskkonna vahendusel.

AS Eesti Raudtee kavandab Tapa-Tartu lõigul 11 ülesõidu kaasajastamist ja täiendamist. Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida ja moderniseerida AS Eesti Raudtee valdusse kuuluva raudtee infrastruktuuri ülesõidud ja sinna juurde kuuluvad tehnoloogilised lahendused ning seeläbi tõsta ohutuse- ja turvalisuse taset ning muuta nende haldamine ning kasutus maksimaalselt tõhusaks ja automatiseerituks.

Lisas olevas tabelis on Tellija kirjeldanud enda peamised eesmärgid ja vajadused kavandatavale ülesõidu süsteemile ning soovib käesoleva tehnilise dialoogi eelpäringuga  saada turult tagasisidet võimalike tehniliste lahenduste realistlikkuse ja täitmise keerulisuse kohta. Turult saadav tagasiside on Tellijale äärmiselt oluline hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse koostamisel.

AS Eesti Raudtee käsitleb saadavat tagasisidet konfidentsiaalse informatsioonina, see ei ole kummalegi poolele siduv ega millekski kohustav.

NB! Päringule ootame vastust hiljemalt 21.05.2018 kell 13:00.

Küsimuste esitamise hiliseim tähtaeg 16.05.2018 kell 13:00.

Teabepäringu materjalid on kättesaadavad Mercelli e-hankekeskkonnas, kuhu saab ka vastused esitada.

Link teabepäringu dokumentide asukohale: https://my.mercell.com/et-ee/84901101/


Hankeosakonna üld e-mail
hankeosakond@evr.ee

 

Viimati uuendatud: 9. mai 2018