Euroopa Liidu finantshuvide kaitse

Finantshuvide kaitse tagab ELi raha õiguspärase kasutamise ning takistab salakaubavedu, euro võltsimist ja teisi ühenduse rahalisi huve kahjustavaid tegevusi.

Finantshuvide kaitset veab kõikides valdkondades Euroopa Pettusevastane Amet OLAF (European Anti-Fraud Office), mille tegevust reguleerivad õigusaktid leiab siit.

OLAF teeb koostööd liikmesriikide üksustega AFCOS (Anti-Fraud Co-ordinating Service), mis on ametlik ühenduslüli OLAFi ja erinevate riigiasutuste vahel. Koostöö põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel (EL, Eurotom) nr 883/2013.

Eestis täidab OLAFi partneri rolli rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mis tagab vajaliku infovahetuse ja koostöö, koostab ja rakendab finantshuvide kaitse tugevdamise strateegiat, koolitab partnereid ning annab juhiseid.

EL finantshuvide kaitse hõlmab toetuste auditeerimist, salakaubaveo tõkestamist, pettuste uurimist jms, seetõttu teevad erinevate riigiasutuste esindajad tihedalt koostööd EL finantshuvide kaitse juhtkomiteena. Komiteesse kuuluvad maksu- ja tolliameti, rahandusministeeriumi, kaitsepolitseiameti, politsei- ja piirivalveameti, riigikontrolli ning riigiprokuratuuri ametnikud. AFCOS koordineerib infovahetust ja koostööd nii siseriiklikul tasandil kui OLAFiga, teeb ettepanekuid probleemide või teavitatud õigusrikkumiste lahendamiseks ning süsteemi tugevdamiseks.

OLAF-i ja liikmesriikide valdkondliku tegevuse ülevaated (inglise keeles) leiab siit.

Euroopa Liidu õigusaktid ja juhendid

 

Kontakt

Teavita rikkumisest!

 

Viimati uuendatud: 13. september 2017