Rahandusministeeriumi valitsemisala äriühingud

 

AS Eesti Loto

Üldinfo


AS-i Eesti Loto tegevusalaks on arv- ja kiirloteriide korraldamine. Ühingu eesmärgiks on rahvastiku esmase hasartmängunõudluse kaalutletud rahuldamine pehmete ehk madala sõltuvusastmega hasartmängude pakkumise näol. Riikliku loteriimonopolina on AS-i Eesti Loto tegevusel ja tootevalikul oluline mõju hasart-mänguturule tervikuna, muuhulgas vastutustundliku hasartmängukorralduse praktika kujundamisel.

AS Eesti Loto on järgmiste rahvusvaheliste organisatsioonide täisliige:
 • ESLTA — Euroopa Riigiloterii- ja Totoassotsiatsioon,
 • WLA — Ülemaailmne Loteriiassotsiatsioon.

Juhtimine


Osaluse valitseja: Rahandusministeerium

Nõukogu koosseis:
 • Rain Laane - nõukogu esimees
 • Pille-Riin Kaare
 • Kaie Koskaru-Nelk
 • Valev Tõnisson.
Nõukogu esimehe tasu: 1000 eurot
Nõukogu liikme tasu: 500 eurot

Juhataja: Riina Roosipuu.

Omaniku ootused
 

Eesti Loto ASi omaniku ootused (653.8 KB), kehtestatud 17.11.2020

Eesti Energia AS

Üldinfo


AS Eesti Energia on 100% riigi omanduses olev rahvusvaheline energiakontsern, mis ise või läbi oma tütarettevõtjate tegeleb põlevkivi kaevandamisega, nii elektri kui ka soojuse tootmise, müügi ja tarbijateni viimisega. Eesti Energia müüb oma klientidele elektrit, võrguteenust, vedelkütuseid, maagaasi ja muid nendega seotud tooteid ja teenuseid (sh jaotusvõrguteenus). Ettevõte tegutseb Baltikumi, Soome, Rootsi ja Poola turul ning globaalsel vedelkütuste turul. Riigi osaluse eesmärk on jätkuvalt peamiselt omanikule tulu teenimine aga ka avalikust huvist lähtuva teenuse osutamine.

Juhtimine


Osaluse valitseja: Rahandusministeerium

Nõukogu koosseis:
 • Väino Kaldoja - nõukogu esimees
 • Meelis Einstein
 • Ants Pauls
 • Raigo Uukkivi
 • Ivo Palu
 • Einari Kisel
 • Andres Liinat.
Nõukogu esimehe tasu: 2000 eurot
Nõukogu liikme tasu: 1000 eurot

Juhatuse koosseis:
 • Hando Sutter – juhatuse esimees;
 • Andri Avila – finantsdirektor;
 • Raine Pajo - energia tootmine;
 • Margus Vals - projektid, tehnoloogia ja uus äri;
 • Agnes Roos - klienditeenindus ja IT.

Üldkoosoleku otsused
 

Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 28.04.2021
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 10.11.2020 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 10.11.2020 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 10.11.2020 (892.84 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 5.10.2020 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 5.08.2020 (462.35 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 22.07.2020 (259.28 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 13.05.2020 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 7.05.2020 (800.4 KB)
Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 11.04.2020 (12.81 MB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 28.03.2020 (331.29 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 5.11.2019 (260.46 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 9.10.2019 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 7.06.2019 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 27.03.2019 (11.95 MB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 07.12.2018 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 20.12.2018 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 17.04.2018 (8.88 MB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 15.08.2017 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 31.05.2017 (8.23 MB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 11.05.2017 (253 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 20.04.2017 (454.94 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 08.04.2017 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 24.01.2017 (181.69 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 29.12.2016 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 20.07.2016 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 21.06.2016 (21.65 KB)
Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 04.05.2016 (3.77 MB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 17.12.2015 (124.9 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 30.11.2015 (170.44 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 13.11.2015 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 06.10.2015 (124.97 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 09.09.2015 (124.38 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 02.09.2015 (124.67 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 19.07.2015 (235.55 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 27.11.2014 (235.55 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 21.11.2014 (AvTS § 35 lg 1 p 17 - ärisaladus)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 28.08.2014 (171.96 KB)
Eesti Energia ASi ainuaktsionäri otsus 01.08.2014 (171.93 KB)
Eesti Energia ASi üldkoosoleku protokoll 12.05.2014 (7.66 MB)

Omaniku ootused
 

Omaniku ootused Eesti Energia AS-ile (892.84 KB), kehtestatud 10.11.2020

Riigi Kinnisvara AS

Üldinfo


Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on 2001. aastal loodud kinnisvaraarenduse ja -haldusega tegelev ettevõte. RKAS tegutseb Eesti riigi kinnisvaravaldkonna kompetentsikeskusena. Ettevõtte peamisteks klientideks on riigiasutused ja avalike teenuste pakkujad, kellele osutatakse kinnisvara haldus-, arendus- ja nõustamisteenust. Lisaks pakub RKAS kinnisvara hooldusteenuseid eriotstarbelistel objektidel.

RKAS-i peamine ülesanne on riigilt ülevõetud kinnisvara saneerida, läbipaistvamalt ja efektiivsemalt arendada ja hallata ning riigivalitsemiseks mittevajalik vara võõrandada.

Juhtimine


Osaluse valitseja: Rahandusministeerium

Nõukogu koosseis:
 • Sulev Luiga - nõukogu esimees
 • Kaie Karniol
 • Tarmo Leppoja
 • Tõnu Toompark
 • Norman Aas
Nõukogu esimehe tasu: 1000 eurot
Nõukogu liikme tasu: 500 eurot

Juhatus: Kati Kusmin (juhatuse esimees), Andrus Ait.

Üldkoosoleku otsused
 

Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 24.11.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 18.11.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 30.09.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 20.06.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 18.05.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.05.2021
Riigi Kinnisvara ASi korralise üldkoosoleku protokoll 30.04.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 30.04.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 14.04.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 11.03.2021
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 28.12.2020 (722.61 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 18.12.2020 (262.23 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 22.11.2020 (256.85 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 16.11.2020 (325.41 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 25.08.2020 (326.27 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 20.08.2020 (398.49 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 15.07.2020 (323 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.07.2020 (261.19 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 23.06.2020 (625.44 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 8.06.2020 (263.4 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 8.06.2020 (325.52 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 28.05.2020 (256.53 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 28.04.2020 (721.93 KB)
Riigi Kinnisvara ASi korralise üldkoosoleku protokoll 28.04.2020 (1.49 MB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 3.04.2020 (262.46 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.01.2020 (259.57 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 31.07.2019 (333.39 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 10.07.2019 (261.46 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 3.07.2019 (260.25 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 3.07.2019 (259.94 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 12.03.2019 (259.69 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 1.02.2019 (263.56 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 15.01.2019  (263.56 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 18.11.2018 (258.49 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 18.11.2018 (272.35 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 05.10.2018 (262.22 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 16.07.2018 (327.27 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 8.06.2018 (255.7 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 29.05.2018 (260 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 29.05.2018 (258.4 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 30.04.2018 (488.53 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 30.04.2018 (1.36 MB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 30.04.2018 (301.13 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 24.04.2018 (170.32 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 19.04.2018 (217.05 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 23.03.2018 (218.91 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 9.03.2018 (218.58 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 2.03.2018 (212.66 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 28.02.2018 (174.11 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.02.2018 (214.48 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 17.01.2018 (251.18 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 30.11.2017 (172.46 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.11.2017 (213.27 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 10.10.2017 (224 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 27.09.2017 (166.86 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 18.09.2017 (176.34 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 27.06.2017 (246.7 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.06.2017 (282.91 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 12.06.2017 (249.73 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 5.06.2017 (249.13 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 17.05.2017 (657.24 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 19.04.2017 (248.87 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 9.02.2017 (254.84 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 25.01.2017 (183.75 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 15.12.2016 (249.47 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 9.11.2016 (213.27 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 13.05.2016 (136.14 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 27.04.2016 (324.84 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 19.02.2016 (377.39 KB)
Riigi Kinnisvara ASi ainuaktsionäri otsus 1.12.2015 (133.62 KB)

AS Levira

Üldinfo


Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira pakub IT-taristu-, meedia- ja ringhäälinguteenuseid.

Levira on üks suurimaid sõltumatuid telekanalite väljastuskeskusi Põhja-Euroopas. Eestis haldab ettevõte ainsat, 22 saatemastiga, ringhäälinguvõrku. Teletootmiseks on Leviral kolm liikuvat ülekandejaama.
AS-le Levira kuuluvad SA Tallinna Teletorn, Eesti Digitaalringhäälingu OÜ ja Slovakkias registreeritud Levira Central Europe s.r.o.

Riigi osaluse säilitamine AS-is Levira on eelkõige seotud avalikust huvist lähtuvate ehk nn. üldhuviteenuste (televisiooniringhäälingu edastusteenus ehk multipleksimisteenus ja raadioringhäälingu edastusteenus) osutamisega. AS-il Levira on kohustus tagada vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri (MKM) 30.11.2009. a määrusele nr 117 „Nõuded vaba juurdepääsuga ja tingimusjuurdepääsuga teleprogrammide edastamisele ning taasedastamisele“ avalik-õiguslike üleriigiliste teleprogrammide edastamine 100% riigi territooriumist. Viidatud nõude täitmine on lihtsam säilitades riigi osalusa AS-is Levira. Avalikust huvist tulenevate osaluse omamise põhjuste kõrval on kahtlemata ka tulu teenimise eesmärk vabaturukonkurentsis pakutavatest teenustest.

Juhtimine


51% osaluse valitseja: Rahandusministeerium. Tulenevalt aktsionäride lepingust ei ole Eesti Vabariigil AS-s Levira ainuotsustusõigust.
49% aktsiate omanik: Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF
 
Nõukogu koosseis:
 • Toomas Talts - nõukogu esimees
 • Gaelle Kaminsky
 • Alric Bastien Nicolas Romuald Gradolatto
 • Kaupo Raag
Juhatus:
 • Tiit Tammiste  - juhatuse esimees;
 • Taavi Tapner - finantsdirektor;
 • Indrek Lepp - meediateenuste direktor;
 • Meelis Anton - võrguteenuste direktor.

 

 

Viimati uuendatud: 25. november 2021