Ülevaade riigi arvelduste korraldamisest

Riigikassa osakond korraldab riigiasutuste, Haigekassa, Töötukassa, riigi asutatud sihtasutuste ja teiste asutuste kassalist teenindamist (s.t vahendab makseid, laekumisi ja muid makseteenuseid). Seisuga 01.01.2021 oli riigikassas kassalisel teenindamisel kokku 208 asutust: 150 riigiasutust, 54 sihtasutust, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, AS Pensionikeskus ja Euroopa Komisjon.

Kassalise teenindamise üldine korraldus

Kassaline teenindamine toimub e-riigikassa süsteemi ja krediidiasutustes olevate Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvate arvelduskontode vahendusel.

E-riigikassa on internetipõhine maksesüsteem, mille kaudu edastatakse asutuste maksed pankadesse või teostatakse e-riigikassa sisese maksena. Asutustel on e-riigikassa vahendusel võimalik tööpäevadel teostada makseid, jälgida laekumisi ning esitada ja saada teatisi ning aruandeid. Sularaha sisse- ja väljamakseid asutuste e-kontodele või e-kontodelt tehakse Rahandusministeeriumi teenindavate krediidiasutuste vahendusel.

Rahandusministeeriumi kontsernikontod on avatud neljas krediidiasutuses: Swedbank AS-is, AS-is SEB Pank, AS-is LHV Pank ja Luminor Bank AS-is. Nende pankade kaudu kogutakse riigilõive, makse ja muid tulusid ning teostatakse riigi arveldusi. Enamus laekumisi ja makseid toimuvad pangasiseselt, pankadevaheliste ülekannete arv on väike.

Arvelduste statistika

2020. aastal tehti Rahandusministeeriumi kontsernikontode vahendusel ligi 13,4 miljonit makset. Sotsiaalkindlustusamet teeb aastas ligi 8,4 miljonit pensionite ja toetustega seotud makset. E-riigikassa vahendusel tehti 2020. aastal umbes 2,2 miljonit makset, Haigekassa tegi 556 tuhat ja Töötukassa 2,1 miljonit makset.

Graafik. Maksete koguarv aastas

Asutuste arvelduskontode kasutamise üldtingimused

Riigiasutused ja riigi poolt asutatud sihtasutused kasutavad maksete teostamiseks ja laekumiste jälgimiseks e-riigikassa süsteemi. Sihtasutused võivad kasutada pangakontot krediidiasutuses vaid lepingus sätestatud juhtudel. Riigiasutustel võib olla krediidiasutuses oma arveldus- või maksekonto, kui selleks on antud luba rahandusministri käskkirjaga.

Rahandusministeeriumi kontsernikonto koosseisu on arvatud järgnevate asutuste arvelduskontod: Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet, Haigekassa, Töötukassa ja Pensionikeskus.

Laekumiste korraldamine e-riigikassas

Tagamaks Rahandusministeeriumi arvelduskontodele laekunud summade korrektset ja kiiret kajastamist asutuse e-kontol, peavad asutused teavitama makse teostajat oma e-konto numbrist, mis tuleb märkida maksekorralduse viitenumbri väljale. Välislaekumiste korral tuleb makse teostajal lisada vastava asutuse e-konto number või asutuse nimi maksekorralduse selgitusse.

Asutuste raha laekub Rahandusministeeriumi arvelduskontole ja laekumise andmed edastatakse automaatselt e-riigikassasse. Korrektse viitenumbri alusel suunatakse makse asutuse e-kontole. 

Maksete korraldamine e-riigikassas

Asutused saavad sisestada makseid e-riigikassasse käsitsi, importida maksefailina või edastada need sõnumipõhise andmevahetuse kaudu. Riigiasutuste maksete puhul toimub eelnevalt riigieelarve vabade vahendite kontroll riigi ühtses majandustarkvaras SAP.

Asutuste maksed edastatakse e-riigikassast pankadesse, kus teostatakse vastavad ülekanded Rahandusministeeriumi arvelduskontolt raha saajale, või toimub arveldus e-riigikassa siseselt e-kontode vahel. Sisemise arveldamise korral on saaja konto numbriks vastava asutuse e-konto number.

Intresside maksmine

Riigikassa maksab Haigekassa, Töötukassa ja riigi asutatud sihtasutuste rahajäägilt intressi likviidsusreservi tulususega samas määras. Likviidsusreservi negatiivse tulususe korral Haigekassa, Töötukassa ja sihtasutused kahju ei kanna.

Arvelduste teenustasudega seotud kulude katmine

Rahandusministeerium tasub asutuste laekumiste ja maksetega seotud pangateenustasud, sh kontsernikonto koosseisu kuuluvate arveldusarvete avamise, sulgemise ja hooldusega seotud teenustasud, sõnumipõhise infovahetuse teenustasu, siseriiklike- ja välismaksekorralduste (tavamakse, kulud kahasse) teenustasud. Asutused katavad muude pangateenuste, sularaha ja kallimate välismaksetega seotud teenustasud.
 

Viimati uuendatud: 7. mai 2021