Pangakontod ja viitenumbrid

  • Pangakontode numbrid riigilõivude ja muude riigile maksmisele kuuluvate summade (sealhulgas enne 1. juulit 2014 sundtäitmisele kuuluvad kohtulahendiga väljamõistetud avalik-õiguslikud nõuded) tasumiseks leiate siit.

Tähelepanu!

  • Pangakontode numbrid Ametlike Teadaannete, patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste, kohtute ning registri- ja kinnistustoimingute jne riigilõivude, tagatise, kautsjonite, osakapitali deposiitide jm ettemaksete tasumiseks leiate siit.
  • Alates 1. juulist 2014 tasumata jätmisel sundtäitmisele kuuluvad kohtulahenditega väljamõistetud avalik-õiguslikud rahalised nõuded tuleb tasuda Maksu- ja Tolliameti pangakontodele. Täpsema informatsiooni leiate siit.

Kohtulahenditega väljamõistetud avalik-õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks tuleb ülekande teostamisel lisada maksekorraldusele kohtulahendis või kohtulahendi lisas märgitud pangakonto ja viitenumber. Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda kohtu poole, kes on maksmiseks kohustava lahendi teinud.

Viimati uuendatud: 9. jaanuar 2020