Investorsuhted

Riigikassa avaldab alates 2020. aasta III kvartalist ingliskeelseid Eesti majanduse ja riigieelarve kvartaliülevaateid. Kui te soovite, et me edaspidi saadaksime teile kvartaliülevaateid otse, palun saatke meile e-kiri aadressile treasury@fin.ee.

Riigi majandusaasta koondaruanded koos Riigikontrolli kontrollaruannetega on leitavad siit.

 

Presentatsioon investorile

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 

Presentatsioon PDF-formaadis (5.32 MB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 7. detsember 2020