Investorsuhted

Riigikassa avaldab ingliskeelseid Eesti majanduse ja riigieelarve kvartaliülevaateid ning võla-aruandeid. Kui te soovite, et me edaspidi saadaksime teile ülevaateid otse, palun saatke meile e-kiri aadressile treasury@fin.ee.

Riigi majandusaasta koondaruanded koos Riigikontrolli kontrollaruannetega on leitavad siit.

 

Presentatsioon investorile

Vaata ka teisi rahandusministeeriumi presentatsioone.
 

Presentatsioon PDF-formaadis (5.32 MB, PDF).

 

Viimati uuendatud: 1. märts 2021