Makserekvisiidid e-riigikassa kasutajale

Riigiasutused ja riigi asutatud sihtasutused lisavad väljastatavale arvele Rahandusministeeriumi pangakontod ja viitenumbri ehk asutuse e-riigikassa konto numbri.

Rahandusministeeriumi pangakontod (viitenumber kohustuslik)

  • SEB Pank EE891010220034796011 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
  • SEB Pank EE221010220027690221 (BIC/SWIFT: EEUHEE2X) välisvahendid
  • Swedbank EE932200221023778606 (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
  • LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
  • Luminor Bank EE701700017001577198 (BIC/SWIFT: RIKOEE22) 

 

 

Nõuded välismaksekorraldusele


Välisvaluuta laekumiste korral peavad asutused edastama oma välispartneritele vastava Eesti panga BIC-koodi, rahandusministeeriumi pangakonto IBAN-i ning viitenumbri (e-riigikassa kontonumbri). 

Viitenumber tuleb makse teostamisel lisada selgituse reale.

Euroopa ehk SEPA makse


SEPA (Single Euro Payments Area) maksena on võimalik teha eurovälismakseid ühest Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigist teise (s.o Euroopa Liidu liikmesriigid*, Norra, Island, Liechtenstein, Suurbritannia, Šveits ja Monaco).

  • Makse valuuta on euro
  • Maksja pank ja saaja pank asuvad Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigis (EMP)
  • Saaja kontonumber on IBAN-iga
  • SEPA makse on tavamakse
  • SEPA makse on kulud-kahasse-makse (SHA)**, st maksja ja saaja tasuvad ülekandekulud kahasse

* Euroopa Liidu riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tsehhi, Ungari.

** Kulud-kahasse-makse korral (kui makse saaja asub EMP-s ja makse tehakse EMP-s käibel olevas valuutas) ei tohi ükski makseahelas osalev pank võtta maksekorralduses märgitud summast maha teenustasusid, st  saaja kontole laekub alati täissumma ning laekumise teenustasu võetakse kontolt eraldi kandega.

 

Viimati uuendatud: 28. jaanuar 2021