Kassalise teenindamise eeskiri

Kassalist teenindamist korraldab Rahandusministeeriumi riigikassa osakond. Välistoetuse ja välistoetuse kaasrahastamise vahendite kasutamist enne nende riigiasutustele laekumist (eurotoetuste sildfinantseerimine) korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Kassaline teenindamine toimub e-riigikassas asutustele kuuluvate e-kontode kaudu e-riigikassa sisese arveldamisena ja krediidiasutustes Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvate arvelduskontode vahendusel vastavalt kassalise teenindamise eeskirjale ja kooskõlas krediidiasutustega sõlmitud lepingute tingimustele.
 

Kassalise teenindamise eeskirja lisad:

LISA nr 1 (volikiri) (66.75 KB, RTF)

LISA nr 3 (taotlus sõnumipõhise andmevahetuse kasutamiseks) (135.44 KB, RTF)

Viimati uuendatud: 18. oktoober 2019