Riigikassa

Rahandusministeeriumi riigikassa osakond (edaspidi riigikassa) juhib riigi ja teiste Rahandusministeeriumis oma raha hoidvate isikute rahavoogu, paigutab kontsernikontodel olevaid vabu vahendeid ning kaasab vajadusel riigile lisaraha, teostab riigiasutuste ja riigi asutatud sihtasutuste arveldusi ning korraldab laenude ja riigigarantiide väljastamist.

  • Riigiasutuste ja riigi asutatud sihtasutuste maksekorralduste alusel teeb riigikassa väljamakseid eraisikutele ja ettevõtetele Rahandusministeeriumi pangakontodelt. Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk või muu summa ei laekunud pangakontole õigeaegselt, tuleb võtta ühendust asutusega, kellega leping on sõlmitud või kes peab toetust või palka maksma.
  • Riigilõivud, trahvid ning muud riigiasutustele ja riigi asutatud sihtasutustele maksmisele kuuluvad summad tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvatele pangakontodele.
Viimati uuendatud: 1. juuni 2018