Vaidlustuskomisjoni statistika

Kokku korraldati 2018. aastal 7854 riigihanget. Riigihangete vaidlustuskomisjonile esitati 2018. aastal 269 vaidlustust, millest vaadati läbi 186 ja jäeti läbi vaatamata 83 vaidlustust. 29 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata ja osaliselt vaadati läbi. 

Olulisemad põhjused vaidlustuse läbivaatamata jätmiseks olid hankija poolt õigusrikkumise kõrvaldamine ning vaidlustuse esitamise õiguse puudumine

Vaidlustuskomisjon rahuldas 70 vaidlustust ja 105 vaidlustust jäeti rahuldamata. Ühel juhul saavutati hankija ja vaidlustaja vahel osaline kokkulepe ning ühel juhul tunnistas hankija vaidlustuse osaliselt põhjendatuks.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 1. oktoober 2019