Vaidlustuskomisjoni statistika

2020. aastal esitati riigihangete vaidlustuskomisjonile 288 vaidlustust. Kokku vaidlustati 224 2020. aastal alustatud riigihanget (mõnes hankes esitati mitu vaidlustust), seega vaidlustati 2,6% 2020. aastal alustatud riigihangetest. 

Vaidlustuskomisjon jättis läbi vaatamata 79 vaidlustust ja menetlusse võeti 222 vaidlustust, millest 13 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata.

Vaidlustuskomisjon rahuldas 83 vaidlustust, sh 8 osaliselt ja 109 vaidlustust jäeti rahuldamata, sh 5 osaliselt. 4 juhul saavutati hankija ja vaidlustaja vahel kokkulepe, sh 2 juhul osaline. 15 juhul tunnistas hankija vaidlustuse põhjendatuks, sh 6 juhul osaliselt.

Enim vaidlustati pakkumuse edukaks tunnistamise otsust.

Peamiseks vaidlustuse läbivaatamata jätmiseks põhjusteks olid õigusrikkumise kõrvaldamine hankija poolt või vaidlustuse esitamise õiguse puudumine.

Kahjude hüvitamise taotlusi esitati 2. Üks neist jäeti rahuldamata ja teine rahuldati osaliselt.
 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 13. juuli 2021