Vaidlustuskomisjoni statistika

2016.  aastal esitati  riigihangete vaidlustuskomisjonile 262 vaidlustust, millest vaadati läbi 183  ja jäeti  läbi  vaatamata 89 vaidlustust.  10 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata ja osaliselt vaadati läbi.

Olulisemad  põhjused  vaidlustuse  läbivaatamata  jätmiseks olid hankija poolt hankemenetluse  või otsuse kehtetuks tunnistamine või õigusrikkumise kõrvaldamine (39 korral) ja vaidlustuse mittetähtaegne esitamine, sh hankelepingu sõlmimise tõttu lihthankes (28 korral).

Vaidlustuskomisjoni poolt läbi vaadatud 183st vaidlustusest otsustas komisjon rahuldada 66 ja jätta rahuldamata  95 vaidlustust.  Vaidlustaja  loobus  vaidlustusest 23 ja hankija tunnistas  vaidlustuse põhjendatuks 5 korral. Vaidlustus lahendati kokkuleppel 3 korral.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 9. November 2017