Vaidlustuskomisjoni statistika

2017.  aastal esitati  riigihangete vaidlustuskomisjonile 211 vaidlustust, millest vaadati läbi 130 ja jäeti  läbi  vaatamata 81 vaidlustust.  10 juhul jäeti vaidlustus osaliselt läbi vaatamata ja osaliselt vaadati läbi.

Olulisemad põhjused vaidlustuse läbivaatamata jätmiseks olid hankija poolt hankemenetluse või otsuse kehtetuks tunnistamine või õigusrikkumise kõrvaldamine (43 korral) ja vaidlustuse mittetähtaegne esitamine, sh hankelepingu sõlmimise tõttu lihthankes (17 korral).

Vaidlustuskomisjoni poolt läbi vaadatud 130st vaidlustusest otsustas komisjon rahuldada 44 ja jätta rahuldamata  73 vaidlustust.  Vaidlustaja  loobus  vaidlustusest 19 ja hankija tunnistas  vaidlustuse põhjendatuks 4 korral. Vaidlustus lahendati kokkuleppel 1 korral.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 26. Märts 2018