Väljatöötamiskavatsus 2020

Rahandusministeerium saatis 2020 a. aprillis huvigruppidele arvamuse avaldamiseks riigihangete seaduse ja sellega seonduvate muutmise väljatöötamiskavatsuse. Sellega soovitakse muuta riigihangete vaidlustuskomisjon kohtusüsteemi osaks. Väljatöötamiskavatsuse oodatakse tagasisidet 25. maiks 2020.

Viimati uuendatud: 27. aprill 2020