Väljatöötamiskavatsus

Rahandusministeerium avaldas 2019. märtsis riigihangete seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsuse. Selle eesmärgiks on luua vundament tulevaseks õigusloomeks, mille abil lahendada seaduse rakendamisel ilmnenud puudusi. Väljatöötamise kavatsusele oodati tagasisidet 3. maini 2019.

Edasine kaasamine ja selle vorm sõltub huvirühmade tagasisidest ning see saab toimuma kuni 2019. aasta sügiseni. Võimalik eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks 2020. aasta I kvartalis ja selle eeldatav jõustumise aeg võiks olla 1. juuni 2021.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2019