Rohelised raamatud

Roheline raamat on Euroopa Komisjoni poolt koostatud dokument, millega algatatakse liikmesriikides avalik konsultatsiooniring kehtiva poliitika ajakohastamiseks ja parendamiseks. Kõikide Euroopa Komisjoni roheliste raamatutega on võimalik tutvuda siin.

 

Riigihanke direktiivide kohta (26. veebruar 2014, 2014/23/EL; 2014/24/EL; 2014/25/EL): Jõustumise aeg 17.04.2014

 

Kaitsehangete direktiivi kohta (13. juuli 2009, 2009/81/EÜ):

 

Riigihanke direktiivide kohta (13. juuli 1992, 92/50/EMÜ, 14. juuni 1993, 93/36/EMÜ; 93/37/EMÜ; 93/38/EMÜ):

Viimati uuendatud: 28. august 2017