Kaasamine

Kooskõlastamisel on uue riigihangete seaduse eelnõu

 

Rahandusministeerium saatis ministeeriumitele ja huvigruppidele kooskõlastamisele uue riigihangete seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on kaasajastada ja muuta paindlikumaks riigihangete korraldus, vähendada halduskoormust, ühtlustada piirmäärasid ning alla rahvusvahelise piirmäära riigihangete nõudeid. Muudatustega lüheneb riigihanke korraldamise aeg ning lisandub innovatsiooni toetav hankemenetluse liik. Eelnõuga võetakse üle uued Euroopa Liidu riigihangete direktiivid.
Olulisemate muudatustena tõstetakse halduskoormuse vähendamiseks riigihanke siseriiklikke piirmäärasid asjadel ja teenustel 20 000 euroni ning ehitustöödel 150 000 euroni. Läbipaistvuse tagamiseks analüüsib rahandusministeerium keskse elektroonilise lahenduse kasutamise võimalust nende hankelepingute sõlmimiseks, mis jäävad alla riigihanke piirmäärasid.
Kaob ära lihthanke menetlus ja kehtestatakse ühtsed nõuded riigihangete läbiviimisele. Lisandub uus hankemenetluse liik − innovatsioonipartnerlus, mida saab kasutada turul puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö väljaarendamiseks ja soetamiseks.
Veel täpsustatakse ettevõtja kvalifitseerimise ja kõrvaldamise aluste kontrollimist, mis toimub peamiselt elektrooniliste andmebaaside alusel ja ettevõtja enda standardvormis antud kinnitusel, vähendades nii hankijate kui pakkujate halduskoormust. Riigihankes osalemiseks nõutavale käibele sätestatakse piir: kahekordne hankelepingu eeldatav maksumus. Maksuvõla mõiste selgitamisel lähtutakse edaspidi maksukorralduse seadusest.
Lühenevad pakkumuste esitamise tähtajad ning hindamine toimub jätkuvalt esmajoones hinna ja kvaliteedi alusel ehk oluline tähelepanu on väärtuspõhiste hangete populariseerimisel. Seega saab pakkumuse hindamisel arvesse võtta keskkonnahoidlikke ja sotsiaalseid aspekte, näiteks olelusringis tekkivaid kulusid ja keskkonnamõjusid.
Eelnõu ettevalmistamisel kaasas rahandusministeerium huvigruppe ja ministeeriume, ettevõtjate ja erialaliite sh Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik jpt.
Rahandusministeerium esitas lisaks ametlikule kooskõlastusringile eelnõu arvamuse andmiseks 54-le erinevale asutusele ja organisatsioonile.

Ministeerium on avatud kooskõlastusprotsessis kohtumisteks huvigruppide esindajatega, et arutada eelnõuga tutvumisel tekkida võivaid küsimusi. Kommentaare ja ettepanekuid oodatakse 15. juuniks 2015 aadressil rhs@fin.ee.

 

Kaasamine

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
25.08.2017
667.36 KB Lae alla
28.08.2017
135.25 KB Lae alla
28.08.2017
448.5 KB Lae alla
28.08.2017
52.14 KB Lae alla
28.08.2017
157.93 KB Lae alla
28.08.2017
439.5 KB Lae alla
28.08.2017
104.81 KB Lae alla
28.08.2017
128.44 KB Lae alla
28.08.2017
445.5 KB Lae alla
28.08.2017
96.64 KB Lae alla
28.08.2017
132.03 KB Lae alla
28.08.2017
433 KB Lae alla
28.08.2017
103.28 KB Lae alla
28.08.2017
125.28 KB Lae alla
28.08.2017
430.5 KB Lae alla
28.08.2017
90.59 KB Lae alla
28.08.2017
104.66 KB Lae alla
28.08.2017
210.98 KB Lae alla
28.08.2017
268.82 KB Lae alla
28.08.2017
779.5 KB Lae alla
28.08.2017
13.78 KB Lae alla
28.08.2017
19.27 KB Lae alla
28.08.2017
15.5 KB Lae alla
28.08.2017
16.81 KB Lae alla
28.08.2017
18.26 KB Lae alla
28.08.2017
23.5 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 28. august 2017