Euroopa Liidu õigusaktid

Uued riigihanke direktiivid ja rakendusaktid

 

Kolm uut riigihanke direktiivi jõustusid 17.04.2014. Liikmesriikidel on aega kaks aastat, et need oma seadusandlusesse üle võtta.

 

 

Kehtiva riigihangete seaduse aluseks olevad riigihanke direktiivid ja rakendusaktid

 

 

 

 

Euroopa Komisjoni selgitavad märkused ja tõlgendavad teatised direktiivide kohta

 

Viimati uuendatud: 28. August 2017