Euroopa Liidu õigusaktid

1.09.2017 jõustunud riigihangete seaduse aluseks olevad riigihanke direktiivid ja rakendusaktid

 

Kolm uut riigihanke direktiivi võeti vastu 17.04.2014. 

 

Euroopa Komisjoni selgitavad märkused ja tõlgendavad teatised kehtivate direktiivide kohta

 

 

 

 

Kuni 31.08.2017 kehtinud riigihangete seaduse aluseks olnud riigihanke direktiivid ja rakendusaktid

 

 

 

 

Euroopa Komisjoni selgitavad märkused ja tõlgendavad teatised eelmiste direktiivide kohta

 

Viimati uuendatud: 23. november 2021