Kontaktid

Riigihangete ja riigiabi osakond

 

  • kujundab riigihangetealast poliitikat, sealhulgas osaleb ELi otsustamisprotsessis ning rahvusvahelises koostöös riigihangete valdkonnas;
  • töötab välja riigihangetealaste õigusaktide eelnõud ning koordineerib nende rakendamist;
  • nõustab riigihangete seaduse rakendamise küsimustes andes soovituslikke juhiseid ja suuniseid, korraldab riigihangete koolitusi ning avaldab ajakohast oskusteavet;
  • teeb riiklikku- ja haldusjärelevalvet riigihangete korraldamise üle ja väärtegude kohtuvälist menetlust;
  • peab riigihangete registrit ja arendab e-riigihangete keskkonda.

Riigihangete vaidlustustega tegeleb rahandusministeeriumi juures asuv sõltumatu vaidlustuskomisjon.

Kontaktid riigihangetega seonduvates küsimustes
 

Valdkond E-post Telefon      

Riigihangete seaduse alane nõustamine*

E, R 9:00-12:00

K    14:00-17:00

riigihanked@fin.ee 611 3701

Riigihangete registri kasutajatugi

E-R 9:00-12:00 ja 13:00-15:00

register@riigihanked.riik.ee

611 3693,

611 3703

Riigihangete järelevalve jarelevalve@fin.ee 611 3435
Vaidlustuskomisjon vako@fin.ee 611 3713
Korruptsiooniohust teavita: korruptsioonivihje@politsei.ee

automaatvastaja:

612 3657

Kahtluse korral ettevõtjate võimaliku konkurentsi kahjustava koostöö osas, teavita info@konkurentsiamet.ee  

* Küsimuses palume öelda, kas esindate hankijat, pakkujat/taotlejat või huvitatud isikut. Küsimusele vastame üldjuhul 7 tööpäeva jooksul.

 

Viimati uuendatud: 23. august 2021