Riigihangete ja riigiabi osakonna koolitused

Riigihangete ja riigihangete registri koolitused 2019.a

 

2-päevased koolitused "Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused". 

17.10-18.10.2019 Tartus ja 31.10-01.11.2019 Tallinnas

Lisainfo ja registreerimine riigitöötaja iseteenindusportaalis https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused ja siit.

2-päevased koolitused "Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused".

9.-10.04.2019 Tallinnas ja 17.-18.04.2019 Tartus

Lisainfo ja registreerimine riigitöötaja iseteenindusportaalis  https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused.

Koolitusmaterjalid:

E. Kalmet. Korruptsiooni vältimine ja huvide konflikt riigihangetes. (80.19 KB, PDF)

M. Sõrm. Üldpõhimõtted. (419.53 KB, PDF)

E. Karindi-Kask. Hankelepingu muutmine. (367.4 KB, PDF)

K. Siruli. Struktuuritoetuse auditites leitud riigihangete nõuete rikkumised. (707.06 KB, PDF)

E. Põllu. Tähelepanekud järelevalve praktikast. (269.56 KB, PDF)

K. Härginen. Turu-uuringud, hankekord, hankeplaan. (656.39 KB, PDF)

M. Tork, K. Raidma. Riigihangete registri uued võimalused. (3.05 MB, PDF)

Riigihangete registri kasutajakoolitus hankijatele.

21.02 Tallinnas, 29.03 Tartus, 11.04 Tallinnas, 9.05 Pärnus, 20.09 Tallinnas, 25.10 Rakveres.

Lisainfo ja registreerimine riigitöötaja iseteenindusportaalis  https://www.riigitootaja.ee/rtip-public/kesksed_koolitused.

Riigihangete registri kasutajakoolitus pakkujatele. Lisaiinfo peatselt.

 

Riigihangete päevakajalisi küsimusi tutvustavad koolitused 2018.a II poolaastal Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus

 

Kahepäevsed koolitused toimuvad 29.-30.10 Tallinnas,  14.-15.11 Tartus, 28.-29.11 Rakveres ja 12.-13.12 Pärnus. Lisainfo siin.

Koolitusmaterjalid:

E. Karindi-Kask. Kvalifitseerimine ja tuginemine. (357.01 KB, PPTX)

E. Karindi-Kask. Ettevõtjate teavitamine. (357.28 KB, PPTX)

E. Karindi-Kask. Hankelepingu muutmine ja tühisus. (352.06 KB, PPTX)

M. Sõrm. Kõrvaldamine. (117.2 KB, PPTX)

M. Sõrm. Puudused. (148.54 KB, PPTX)

M. Sõrm. Põhjendamatult madala maksumusega pakkumused. (121.67 KB, PPTX)

M. Sõrm. Pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamine. (112.65 KB, PPTX)

M. Sõrm. Kahju hüvitamine pakkumuse tagasivõtmise korral. (116.68 KB, PPTX)

M. Parind. Hankija katsumused vaidlustusmenetluses. (348.99 KB, PPTX)

M. Kannukene. E-kataloog. (3.64 MB, PPTX)

M. Tork. Riigihangete register. (3.88 MB, PPTX)

 

Uue riigihangete registri tutvustused hankijatele 17.09.2018 ja 25.09.2018 ning pakkujatele 9.10.2018

 

22.10.2018 võtame kasutusele uue riigihangete registri keskkonna. Pakume võimalust tutvuda eelnevalt uue keskkonna võimalustega. Registri arenduste projekti kohta leiate lisainfot https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-poliitika/riigihangete-register/registri-arendamine

Infopäev hankijatele 17.09.2018 ja 25.09.2018 koolitusmaterjalid

1. Maarika Tork,RAM,  projektist (156.05 KB, PPTX)

2. Külli Raidma, Nortal AS, RHRi funktsionaalsuste ülevaade

3. Karen Silts, KKM, keskkkonnahoidlikest riigihangetest RHRis (669.54 KB, PDF)

4. Marko Voog/Mariliis Kannukene, RIK, e-kataloogist (2.64 MB, PPTX)

Infotund pakkujatele 9.10.2018 esitlused:

1. Maarika Tork, RAM,  projektist (150.07 KB, PPTX)

2. Pakkuja funktsionaalsuste ülevaade. Koostas Külli Randma, Nortal AS (10.85 MB, PPTX)

3. Mariliis Kannukene, RIK, e-kataloogist pakkujale (2.83 MB, PPTX)

Hankepassi töötoad 11.12.2017 ja 7.02.2018

 

Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond korraldab praktilised hankepassi töötoad neile hankijatele ja ettevõtjatele, kellel on vajadus riigihangetel kasutada või täita hankepassi. Vt https://www.rahandusministeerium.ee/et/hankepassi-tootoad-11122017-ja-7022018

Vt ka hankepassi töötoa koolitusmaterjali. (400.18 KB, PDF)  

Riigihangete seadust tutvustavad koolitused

 

Kui koolitusel osaleda ei saanud või soovid teemasid läbida rahulikumas tempos, on võimalik osaleda videokoolitusel.

Riigihangete ja riigiabi osakond teavitab, et algab registreerimine koolitustele „Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused“. Koolituste eesmärk on anda põhjalik ülevaade riigihangete seaduses toimuvatest muudatustest.

2017. a II poolaastal toimuvad 2-päevased riigihangete seaduse koolitused „Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused“ järgnevatel kuupäevadel:
20.-21. september Viljandis
11.-12. oktoober Rakveres
8.-9.  november Tallinnas
22.-23. november Tartus
6.-7. detsember Tallinnas

Koolituse 1. päev  - uue riigihangete seadusega kaasnevate muudatuste tutvustamine, koolitajad Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm.

Koolituse 2. päev -  erinevatel päevadel on koolitajad kas Keskkonnaministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist või Riigi Tugiteenuste Keskusest ja koolituse fookuses on vastavalt koolitajatele kas keskkonnahoidlikud riigihanked (KEM), innovatsioonihanked (MKM) või turu-uuringute läbiviimine, hanke planeerimine, hindamiskriteeriumide väljatöötamine ja pakkumuste hindamine (RTK).

Täpsem info koolituste ajakava kohta ja registreerimise võimalus on aadressil:  http://rhskoolitused.publicon.ee/avaleht/

 

Riigihangete registri kasutajakoolitused hankijatele

 

2017. a II poolaastal on septembrist detsembrini kavas 5 kasutajakoolitust hankijatele: 8.09, 22.09, 13.10, 10.11, 8.12. Koolituste täpne info avaldatakse ja registreerimine koolitustele avaneb aadressil: http://rhskoolitused.publicon.ee/kasutajatoe-koolitus/

Koolituse tulemused: osalejal on teadmised riigihangete registri hankija funktsionaalsustest ja võimalustest e-riigihanke läbiviimiseks.

Koolitaja: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork.

Viimati uuendatud: 9. september 2019