Riigihangete ja riigiabi osakonna 2017. aasta koolitusplaan

Riigihangete seadust tutvustavad koolitused

 

Riigihangete ja riigiabi osakond teavitab, et algab registreerimine koolitustele „Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused“. Koolituste eesmärk on anda põhjalik ülevaade riigihangete seaduses toimuvatest muudatustest.

II poolaastal toimuvad 2-päevased riigihangete seaduse koolitused „Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused“ järgnevatel kuupäevadel:
20.-21. september Viljandis
11.-12. oktoober Rakveres
8.-9.  november Tallinnas
22.-23. november Tartus
6.-7. detsember Tallinnas

Koolituse 1. päev  - uue riigihangete seadusega kaasnevate muudatuste tutvustamine, koolitajad Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunikud Evelin Karindi-Kask ja Mario Sõrm.

Koolituse 2. päev -  erinevatel päevadel on koolitajad kas Keskkonnaministeeriumist, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist või Riigi Tugiteenuste Keskusest ja koolituse fookuses on vastavalt koolitajatele kas keskkonnahoidlikud riigihanked (KEM), innovatsioonihanked (MKM) või turu-uuringute läbiviimine, hanke planeerimine, hindamiskriteeriumide väljatöötamine ja pakkumuste hindamine (RTK).

Täpsem info koolituste ajakava kohta ja registreerimise võimalus on aadressil:  http://rhskoolitused.publicon.ee/avaleht/

 

Riigihangete registri kasutajakoolitused hankijatele

 

2017. a II poolaastal on septembrist detsembrini kavas 5 kasutajakoolitust hankijatele: 8.09, 22.09, 13.10, 10.11, 8.12. Koolituste täpne info avaldatakse ja registreerimine koolitustele avaneb aadressil: http://rhskoolitused.publicon.ee/kasutajatoe-koolitus/

Koolituse tulemused: osalejal on teadmised riigihangete registri hankija funktsionaalsustest ja võimalustest e-riigihanke läbiviimiseks.

Koolitaja: Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork, maarika.tork@fin.ee, tel 611 3494.

Viimati uuendatud: 29. August 2017