Kesksed ja ühishanked

OECD uuringust "Centralised Purchasing Systems in the European Union” nähtub, et riigihangete konsolideerimine nii keskse hankija määramise kui ühishankimise näol, on paljudes Euroopa riikides toonud kaasa järgmisi positiivseid mõjusid:

  • ostetavate asjade ja tellitavate teenuste maksumuse vähenemine mastaabiefekti saavutamise kaudu;
  • riigihangete korraldamisega seotud kulude vähenemine menetlustoimingute arvu kahanemise ja hankelepingute sõlmimisega kaasnevate toimingute lihtsustumise kaudu, mis omakorda vähendab iga üksiku hankija vajadust riigihangete alase personali järele;
  • kompetentse hankija poolt riigihangete korraldamisest tulenev pakkujate usalduse ja kindlustunde kasv, samuti võimalike vaidluste ning riigihangete ebaõnnestumise tõenäosuse vähenemine, mis selgelt viitab riigihangete korraldamise kvaliteedi tõusule;
  • riigihangetega seotud menetlustoimingute suurem standardiseeritus ja hankijate administratiivse efektiivsuse suurenemine, nt infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmise (nt riigihangete korraldamine e-riigihangete keskkonnas) kaudu;
  • poliitiliste eesmärkide saavutamine, nt keskkonnasäästlikkuse suurenemine.

 

 

Keskne hankimine vs ühishanked

 

Keskne hankimine loob võimaluse soodsamaks hankimiseks peamiselt väiksematele asutustele. Tänu suurtele kogustele on keskselt ja ühiselt hankides võimalik saada hinnasoodustusi, mida väikeste koguste juures ei pakuta. Näiteks keskse hankija Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hangetes pakutavad tooted on keskmisest turuhinnast kuni 30% soodsamad.

Ühishankimise positiivse kogemusena märgime Rahandusministeeriumi poolt 2009. aastal võistleva dialoogina korraldatud sideteenuste tellimise ühishanke, milles osales 7 ministeeriumi koos oma valitsemisala asutustega, 3 sihtasutust ning Riigikantselei ja Riigikontroll. Ühishanke tulemusel saavutati sideteenuste tarbimisel oluline kokkuhoid: lauatelefoniteenuste osas saavutati kokkuhoid kuni 60% ja mobiilside osas kuni 30%.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 13. November 2017