Analüüsid ja uuringud

 

Analüüsid

 

Alates 2011. a suvest alustas Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond riigihangete alase analüüsitegevusega. Selle kutsus ellu eelkõige vajadus riigihangete seaduse ühtsema tõlgendamise järele. Eesmärgiks on muuta riigihangete läbiviimise praktikad ühetaolisemaks ning kvaliteetsemaks. Analüüsitegevusest on suur abi ka riigihangete seaduse võimalike muudatuste vajaduse väljaselgitamisel.

Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge riigihangete ja riigiabi osakonna nõuniku Evelin Karindi-Kask poole (Evelin.Karindi-Kask@fin.ee)

 

 

Viimati uuendatud: 28. November 2017