Järelevalve kokkuvõtted

Riigihangete järelevalve kokkuvõte teeb ülevaate tööplaanipõhise järelevalve käigus tuvastatud riigihangete seaduse rikkumistest.

Riigihanke direktiivis 2014/24/EL on sedastatud, et riigihanke-eeskirjade kohaldamist on võimalik märkimisväärselt paremaks muuta. Tõhusama ja  järjepidevama eeskirjade kohaldamise saavutamiseks on oluline saada hea ülevaade võimalikest struktuursetest probleemidest ja riigihankepoliitikate üldistest omadustest, et käsitleda võimalikke probleeme sihipärasemalt. Direktiivis on leitud, et selline ülevaade tuleks saada asjakohase järelevalve kaudu, mille tulemused tuleks regulaarselt avaldada, et võimaldada pidada informeeritud arutelu riigihangete eeskirjade ja tavade võimaliku parandamise üle.

Plaaniline järelevalve võimaldab saada üldistavat ja laiapõhjalisemat ülevaadet riigihankemaastiku struktuursetest probleemidest ning täiendavast juhendamise või koolitamise vajadusest. Hankijad saavad objektiivset tagasisidet oma tegevusele ning võimaluse õppida tehtud vigadest eesmärgiga korrigeerida praktikat ja vältida rikkumisi tulevastes riigihangetes. Lisaks aitab järelevalve vajadusel õigusraamistikku kujundada.

Riigihangete järelevalve kokkuvõtted

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
Riigihangete järelevalve
11.10.2019
1.22 MB Lae alla
Riigihangete järelevalve
08.11.2017
1.28 MB Lae alla
Riigihangete järelevalve
21.05.2018
1.32 MB Lae alla
Riigihangete järelevalve
08.11.2017
1.33 MB Lae alla
Riigihangete järelevalve
08.11.2017
1.85 MB Lae alla

 

 

Viimati uuendatud: 9. november 2017