Töötamine Euroopa Liidu institutsioonides

Euroopa Liidu institutsioonides  töötab üle 40 000 inimese ELi 28 liikmesriigist. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) korraldab avalikke konkursse  nii alaliste kui ka ajutiste töökohtade täitmiseks. Lisaks alalistele ametnikele võtavad ELi institutsioonid tööle lepingulisi ja ajutisi töötajaid, pakuvad praktikavõimalusi ning koostavad eri valdkondade ekspertide andmebaase.

Te olete huvitatud EL asjaajamisest, teil on soov saavutada parimad võimalikud tulemused ning ihkate tõhusalt töötada mitmekultuurilises meeskonnas? Olete ambitsioonikas, soovite õppida ja täiendada oma teadmisi ning arendada oma keele- ja muid oskusi? Siis omate esmaseid eeldusi kandideerimisprotsessi läbimiseks! Siiski peaksite olema teadlik kandideerimise üle-euroopalisest ulatusest ja tihedast konkurentsist. Oma läbilöögi võimaluste suurendamiseks peaksite heitma kriitilise pilgu oma CV-le, et muuta see tihedas konkurentsis silmapaistvaks, tõhusalt praktiseerima EPSO teste ning harjutama peegli ees intervjuu näidisküsimustele vastamist. Kõik see aitab süstida teisse võimalikult palju enesekindlust ning läbida kindlameelselt kandideerimisprotsess erinevate rahvaste esindajate seas!

Täpsem info ja lingid, mis abistavad EL institutsioonidega tutvumisel, kandideerimiseks ettevalmistusel ning konkursi läbimisel on leitavad Riigikantselei kodulehelt.

 

Avalikud konkursid

Pidevalt uuenev informatsioon Euroopa Liidu institutsioonide tööpakkumistest on üleval Euroopa Personalivaliku Ameti  (EPSO) koduleheküljel. Samadel lehekülgedel on võimalik leida teavet ka tulevastest konkurssidest. Informatsiooni käimasolevatest ja tulevastest konkurssidest on võimalik jooksvalt jälgida EPSO blogi, Facebooki  ja Twitteri  kaudu.

Samuti leiate kõikide institutsioonide konkursiteated Euroopa Liidu Teataja  C-seerias (ELT, EU Official Journal).

Eesti seisukohalt olulisemaid EL tööpakkumisi võib leida ka EU Careers Estonia  lehelt ja avaliku teenistuse konkursiveebist.

Konkursid ajutistele ja lepingulistele töötajatele leiate samuti EPSO kodulehelt.

 

Viimati uuendatud: 31. oktoober 2017