Koolitusjuhtide Kogu liikmed

 • 1. Anna Laido

  Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik (keskne koolitusvaldkond, sh keskastmejuhtide arendamine, ametnikueetika)
  Telefon: 611 3087
  E-post: anna.laido@fin.ee

 • 2. Anne Välik

  Veeteede Ameti personaliosakonna vanemspetsialist
  Telefon: 620 5536
  E-post: anne.valik@vta.ee

 • 3. Annika Kitsing

  Maanteeameti personaliosakonna juhataja
  Telefon: 611 9330
  E-post: annika.kitsing@mnt.ee

 • 4. Ave Algpeus

  Sotsiaalkindlustusameti personalipartner
  Telefon: 530 33911
  E-post: ave.algpeus@sotsiaalkindlustusamet.ee

 • 5.Ave Kareda

  Maanteeameti personaliosakonna personaliarenduste projektijuht
  Telefon: 611 9402
  E-post: ave.kareda@mnt.ee

 • 6. Birgit Rohtjärv

  Riigiprokuratuuri personalitalituse nõunik
  Telefon: 613 9422
  E-post: birgit.rohtjärv@prokuratuur.ee

 • 7. Cherlin Agu

  Riigi Tugiteenuste Keskuse kesksete koolituste talituse juhataja
  Telefon: 663 1841
  E-post: cherlin.agu@rtk.ee
 • 8. Ebe Kõrgesaar

  Tartu Linnakantselei personaliteenistuse personalispetsialist
  Telefon: 736 1146
  E-post: ebe.korgesaar@raad.tartu.ee

 • 9. Eve Tobias

  Harku vallavalitsuse personalijuht
  Telefon: 600 3845
  E-post: eve.tobias@harku.ee

 • 10. Evelyn Grünberg

  Riigi Tugiteenuste Keskuse projekti koordinaator
  Telefon: 663 1958
  E-post: evelyn.grynberg@rtk.ee
 • 11. Gladis Kask

  Tallinna Linnakantselei personali arendamise osakonna juhtivspetsialist
  Telefon: 640 4242
  E-post: gladis.kask@tallinnlv.ee
 • 12. Inga Raud

  Maaeluministeeriumi personaliosakonna nõunik
  Telefon: 625 6156
  E-post: inga.raud@agri.ee

 • 13. Ingrid Lepik

  Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse üldosakonna personalispetsialist
  Telefon: 717 0426
  E-post: ingrid.lepik@kaitseinvesteeringud.ee

 • 14. Ingrid Raag

  Kultuuriministeeriumi personalibüroo peaspetsialist
  Telefon: 628 2205
  E-post: ingrid.raag@kul.ee

 • 15. Jaana Taniberg

  Riigi Infosüsteemi Ameti personalijuht
  Telefon: 663 0202
  E-post: jaana.taniberg@ria.ee
 • 16. Jana Sedrik

  Riigikogu Kantselei personaliosakonna asejuhataja, nõunik
  Telefon: 631 6374
  E-post: jana.sedrik@riigikogu.ee

 • 17. Janne Hallik

  Rahandusministeeriumi personalitalituse personalikonsultant
  Telefon: 620 8131
  E-post: janne.hallik@fin.ee

 • 18. Janno Mängli

  Rahandusministeeriumi personalitalituse nõunik
  Telefon: 555 21291
  E-post: janno.mangli@fin.ee
 • 19. Kai Kuutma

  Keskkonnaagentuuri üldosakonna peaspetsialist
  Telefon: 666 0989
  E-post: kai.kuutma@envir.ee
 • 20. Kaidi Nurmik

  Riigi Tugiteenuse Keskus projekti koordinaator
  Telefon: 663 1965
  E-post: kaidi.nurmik@rtk.ee
 • 21. Kaija Seisonen

  Riigi Tugiteenuste Keskuse projekti koordinaator
  Telefon: 663 1956
  E-post: kaija.seisonen@rtk.ee
 • 22. Kaja Palmse

  Rahandusministeeriumi personalitalituse nõunik
  Telefon: 626 9266
  E-post: kaja.palmse@fin.ee

 • 23. Karin Veski

  Statistikaameti personali- ja tugiteenuste osakonna juhataja
  Telefon: 625 8435
  E-post: karin.veski@stat.ee
 • 24. Katre Helm

  Maksu- ja Tolliameti personaliosakonna koolitusspetsialist
  Telefon: 676 2314
  E-post: katre.helm@emta.ee

 • 25. Katrin Noormägi

  Sotsiaalministeeriumi personalijuht

  Telefon: 626 9260
  E-post: katrin.noormagi@sm.ee

 • 26. Katrin Talvik

  Keskonnaministeeriumi personaliosakonna peaspetsialist
  Telefon: 626 2827
  E-post: katrin.talvik@envir.ee

 • 27. Kersti Telve

  Konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna peaspetsialist
  Telefon: 667 2422
  E-post: kersti.telve@konkurentsiamet.ee
 • 28. Kirly Kask

  Statistikaameti personalispetsialist
  Telefon: 625 9274
  E-post: kirly.kask@stat.ee
 • 29. Klairika Linaste

  Välisministeeriumi personaliosakonna peaspetsialist
  Telefon: 637 7186
  E-post: klairika.linaste@mfa.ee

 • 30. Krista Liiv

  Keskkonnaministeeriumi personaliosakonna nõunik
  Telefon: 626 2946
  E-post: krista.liiv@envir.ee

 • 31. Kristiina Traumann

  Riigi Infosüsteemi Ameti personalispetsialist

  Telefon: 663 0203
  E-post: kristiina.traumann@ria.ee

 • 32.Kristin Kaur

  Riigiprokuratuuri personalitalituse nõunik
  Telefon: 613 9403
  E-post: kristin.kaur@prokuratuur.ee
 • 33. Kristjan Kirs

  Riigi Tugiteenuste Keskuse projekti koordinaator
  Telefon: 663 2087
  E-post: kristjan.kirs@rtk.eekristjan.kirs@rtk.ee
 • 34. Külli Ojasaar

  Tartu Linnakantselei personaliteenistuse personalijuht
  Telefon: 736 1127
  E-post: kylli.ojasaar@raad.tartu.ee

 • 35. Liina Simm

  Justiitsministeeriumi arendus- ja personalitalituse nõunik
  Telefon: 620 8134
  E-post: liina.simm@just.ee

 • 36. Maigi Raukas

  Politsei- ja Piirivalveameti personalibüroo koolitus- ja arendustalituse juhataja
  Telefon: 612 3428
  E-post: maigi.raukas@ppa.ee

 • 37. Mai-Liis Kirsipu

  Riigikantselei tugitegevuste osakonna personalinõunik
  Telefon: 693 5438
  E-post: mai-liis.kirisipu@riigikantselei.ee
 • 38. Mailis Neppo

  Kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja
  Telefon: 717 0014
  E-post: mailis.neppo@kaitseministeerium.ee
 • 39. Margit Klein

  Keskkonnaameti teenindusosakonna personali peaspetsialist
  Telefon: 680 7402
  E-post: margit.klein@keskkonnaamet.ee

 • 40. Margit Tammeleht

  Tallinna Linnakantselei personali arendamise osakonna peaspetsialist
  Telefon: 640 4544
  E-post: margit.tammeleht@tallinnlv.ee

 • 41. Marianne Tiigimaa

  Riigiprokuratuuri personalitalituse juhataja
  Telefon: 613 9418
  E-post: marianne.tiigimaa@prokuratuur.ee
 • 42. Maris Puust

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalituse juhtivspetsialist
  Telefon: 663 6612
  E-post: maris.puust@ekei.ee

 • 43. Maris Vaino

  Riigikontrolli personalijuht
  Telefon: 640 0793
  E-post: maris.vaino@riigikontroll.ee

 • 44. Merilin Metsma

  Kaitseministeeriumi personaliosakonna personaliarenduse nõunik
  Telefon: 717 0043
  E-post: merilin.metsma@kaitseministeerium.ee

 • 45. Merilin Rannat

  Põllumajandusameti üldosakonna peaspetsialist
  Telefon: 532 69736
  E-post: merilin.rannat@pma.agri.ee
 • 46. Merje Männik

  Keskkonnainspektsiooni personaliosakonna vanemspetsialist
  Telefon: 696 2221
  E-post: merje.mannik@kki.ee
 • 47. Monika Maripuu

  Maksu- ja Tolliameti personaliosakonna koolitusspetsialist
  Telefon: 676 2162
  E-post: monika.maripuu@emta.ee
 • 48. Monika Montvila

  Kaitseressursside Ameti personaliosakonna nõunik
  Telefon: 717 0741
  E-post: monika.montvila@kra.ee

 • 49. Monika Vapra

  Rahandusministeeriumi ühisosakonna personalitalituse personalikonsultant
  Telefon: 625 6324
  E-post: monika.vapra@fin.ee

 • 50. Olvi Parve

  Rahandusministeeriumi personalitalituse personalikonsultant
  Telefon: 620 8132
  E-post: olvi.parve@fin.ee

 • 51. Riina Beljajev

  Muinsuskaitseameti tugiteenuste osakonna personali- ja koolitusjuht
  Telefon: 588 67513
  E-post: riina.beljajev@muinsuskaitseamet.ee
 • 52. Sigrit Mahla

  Rahvusarhiivi personalijuht
  Telefon: 738 7509
  E-post: sigrit.mahla@ra.ee
 • 53. Sigrit Mäetagas

  Keskkonnaameti teenindusosakonna personali peaspetsialist
  Telefon: 569 34626
  E-post: sigrit.maetagas@keskkonnaamet.ee

 • 54. Siret Jürgenson

  Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik
  Telefon: 680 3117
  E-post: siret.jyrgenson@just.ee

 • 55. Sören Jakobson

  Haridus- ja Teadusministeeriumi personali- ja dokumendihalduse osakonna koolitus- ja arendustegevuse peaekspert
  Telefon: 735 4072, 536 82860
  E-post: soren.jakobson@hm.ee

 • 56. Taimi Ollema

  Tallinna Linnakantselei personali arendamise osakonna peaspetsialist
  Telefon: 640 4201
  E-post: taimi.ollema@tallinnliv.ee
 • 57. Terje Pari

  Siseministeeriumi personalipoliitika osakonna nõunik
  Telefon: 614 5046
  E-post: terje.pari@siseministeerium.ee

 • 58. Tiina Reismann

  Maanteeameti koolitusjuht
  Telefon: 611 9369
  e-post: tiina.reismann@mnt.ee

 • 59. Vesta Kreem

  Rahandusministeeriumi üldosakonna personalitalituse nõunik
  Telefon: 611 3158
  E-post: vesta.kreem@fin.ee

 • 60. Ülle Vadi

  Maa-ameti üldosakonna nõunik
  Telefon: 665 0607
  E-post: ylle.vadi@maaamet.ee
 •  
Viimati uuendatud: 25. oktoober 2019