Koolitusjuhtide kogu

Koolitusjuhtide Kogu (edasipidi KJK) on mittetulunduslik ühendus, mis ühendab ametiasutustes personaliarendusega ja koolituse korraldamisega tegelevaid teenistujaid. KJK eesmärgiks on aidata kaasa elukestva õppimise põhimõtete teadvustamisele ja personaliarendustöö väärtustamisele ametiasutustes, toetada ametiasutuste eesmärkide saavutamist läbi teenistujate täiendõppe süsteemi väljaarendamise ja soodsa õppimiskeskkonna loomise ning arendada liikmete erialaseid teadmisi ja oskusi. Kogu sünnipäevaks on 10. aprill 2001, mil 23 asutajaliiget kinnitasid ühenduse tegevuspõhimõtted ja eesmärgid.

Koolitusjuhtide Kogu on Eesti avalikus sektoris ainulaadne mittetulunduslik ühendus ja seda päris mitmetel põhjustel:

 • Koostöö vabatahtliku initsiatiivi alusel
  Tegemist on avaliku sektori suuremate ja olulisemate ametiasutuste koolitusjuhtidega, kes teevad koostööd vabatahtliku initsiatiivi alusel, planeerides oma tegevust vastavalt aktuaalsetele tööalastele teemadele, jõustunud ja ettevalmistamisel õigusaktidele jne.
 • Koostöös osalevad Eesti avaliku sektori arengut kujundavad ametiasutused
  Tegemist on avaliku sektori arengut kujundavate ja juhtivate erinevate valdkondade ametiasutuste esindajate aktiivse koostööga valdkonnas, mis on äärmiselt aktuaalne Eesti Vabariigi avaliku sektori organisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmisel.
 • Tegevuse regulaarsus
  Koolitusjuhtide seminarid ja nõupidamised toimuvad regulaarselt vähemalt kord kuus liikmete koostöös valminud tegevuskava alusel.
 • Üksteiselt õppimine
  KK liikmed on üksteisele juhendajaiks, konsultantideks ja õpetajaiks, kasutades ära erinevat töökogemust koolitusvaldkonnas, erinevat hariduslikku tausta ja praktilisi kogemusi teenistuskohaorganisatsioonis.

KJK asutamine on teadvustanud koolitusjuhtidele sama tasandi kolleegide vahelise professionaalse koostöö vajalikkust ning avardanud võimalusi kaasa rääkida avalike teenistujate professionaalsuse tõstmisel.

Viimati uuendatud: 20. jaanuar 2021