Sissejuhatus

Hea õppevahendi kasutaja!

 

Teie ees on õppevahend, mille eesmärgiks on anda ülevaade eetikast avalikus sektoris ja selle igapäevastest rakendustest.

Õppevahendil on kaks sihtgruppi:

  • avalikud teenistujad;
  • teised avaliku sektori sihtgrupid, kelle ülesanded on seotud avaliku võimu teostamist toetavate tegevuste või avalike teenuste osutamisega ja kes kasutavad oma tegevuses avalikke ressursse.

Õppevahendi sisukord:

  • Eetika avalikus sektoris - ülevaade eetikast avalikus sektoris ja "E nagu eetika" otsuste tegemise mudelist
  • Videokaasused - videokaasused erinevatest eetilistest dilemmadest, millega sihtgrupid igapäevaselt kokku võivad puutuda
  • Õigusaktid - ülevaade olulisematest avaliku teenistuse eetikat puudutavatest õigusaktidest Eestis
  • Lisalugemine - süvendatud teadmiste omandamiseks mõeldud eesti- ja ingliskeelsed lugemis- ning koolitusmaterjalid
  • Õppevahendi sulgemine

 

Viimati uuendatud: 16. november 2018