Uuring avaliku ja erasektori koostööprojektide (PPP) raamistiku loomiseks

Uurimistöö tulemusel välja töötatud PPP raamistiku rakendusprotsess loob aluse PPP metoodika rakendamiseks Eesti riigi kinnisvara rajamise või rekonstrueerimise finantseerimisel. Tegemist on esialgse rakendusprotsessi kavaga, mis on koostatud tuginedes välisriikide kogemustele, vähesele senisele praktikale ning Eesti ametiasutuste spetsialistide proffessionaalsele arvamusele.

Aruande väljundi põhjal saab Eesti avalik sektor tuge PPP metoodika rakendamisel enda kinnisvara vajaduste finantseerimiseks. PPP-de rakendamise kaudu on võimalik paindlikkust tuua riigi finantseerimisvõimalustesse ning läbi kasvanud investeerimisvõimekuse suurendada riigis olevat heaolutaset. PPP-de rakendamisega suureneb riigi panustamisvõime.

 

Viimati uuendatud: 18. mai 2018