Töökorraldus ja kompetentsid

Uue riigi kinnisvarajuhtimise süsteemi rakendamiseks on vajalik, et töötajad oleksid motiveeritud ja kompetentsed. Eesmärgiks on alates 2020. aastast hakata läbi viima keskseid koolitusi riigi kinnisvaratöötajatele ja luua selleks 2020. aastaks keskne koolitusprogramm. Selleks analüüsis Rahandusministeerium 2019. aasta I poolaastal valitsemisalade töökorraldust ning riigi kinnisvaratöötajate motivatsiooni ja kompetentside arenguvajadusi.

Kokkuvõtted tehtud uuringutest:
- Valitsemisalade kinnisvara töökorralduse ülevaade
- Riigi kinnisvaratöötajate motivatsiooni ja kompetentside analüüs

Põhjalikum info riigi kinnisvaratöötajate motivatsiooni ja kompetentside kohta:
- Magistritöö Riigi kinnisvaratöötajate motivatsioon ja kompetentside arenguvajadused

Viimati uuendatud: 17. juuni 2019