Riigi kinnisvara andmehõive analüüs

2018. a viidi Rahandusministeeriumi poolt läbi projekt „Riigi kinnisvara andmehõive analüüs“, mille eesmärgiks oli selgitada välja:
• riigi kinnisvara andmeid tarbivate kasutajagruppide andmevajadus;
• võimalikud lahendused andmete dubleerimise vähendamiseks ja tõhusamaks andmevahetuseks;
• optimaalne riigi kinnisvara andmehõive korraldus järgneva 5 ja 10 aasta perspektiivis, pidades silmas, et andmeid peaks koguma nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.

Analüüsi tulemusel selgitati välja riigi kinnisvara kohta keskselt andmeid koguva andmekogu riigi kinnisvararegistri tulevikuvaade: kas ja millisel kujul on otstarbekas pikemas perspektiivis registri tegevust jätkata, et hoida arendus- ja hoolduskulud minimaalsed; milliseid kinnisvara andmeid koguvaid registreid oleks võimalik ühendada või milliseid andmeid registrite vahel vahetada ning milline oleks optimaalne tehniline lahendus.
Analüüsis arvestati Rahandusministeeriumi poolt aastatel 2016 - 2017 läbi viidud projekti „Riigi hoonestatud kinnisvara optimeerimise, planeerimise ja eelarvestamise protsessid“ (HOPE) tulemustega. Analüüsi viis läbi OÜ Quretec.

Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist, majandus- ja taristuministri 16. oktoobri 2015 käskkirja nr 15-0329 „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks“ alusel.

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
PDF icon riigi_kinnisvara_andmeh6ive_analyys_l6pparuanne.pdf14.01.2019 - 17:12pdf2.31 MB
PDF icon quretec_analyys_vahearuanne_15082018_0.pdf14.01.2019 - 17:12pdf1.66 MB
PDF icon quretec_analyys_infotund_esitlus.pdf14.01.2019 - 17:12pdf438.37 KB
Package icon lisad_pkvu_kvu_andmed.zip18.01.2019 - 11:22zip6.3 KB
Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2019